Nhập hàng

Tóm tắt Các triều đại phong kiến Trung Quốc (chi tiết & đầy đủ) Tóm Tắt Lịch Sử

Tóm tắt: Các triều đại phong kiến Trung Quốc (chi tiết & đầy đủ) | Tóm Tắt Lịch Sử
Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối

Tóm tắt: Các triều đại phong kiến Trung Quốc (chi tiết & đầy đủ) | Tóm Tắt Lịch Sử

Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối với sự. hình thành và phát triển các nền văn. minh đầu tiên trên khu vực này rất nhiều. nơi trên lãnh thổ Trung Quốc đã phát. hiện được các di chỉ thuộc thời kỳ đồ đá. cũ đến cuối xã hội nguyên thủy theo. truyền thuyết ở lưu vực Hoàng Hà có. nhiều thủ lĩnh bộ lạc nối tiếp nhau đó. là hoàng đế thiếu hiệu chuyên khúc để. cốc đế chí đường nghiêu nghiêu Thuấn thả. Vũ truyền thuyết cho biết thêm rằng khi. một thủ lĩnh liên minh Bộ Lạc đã xa hội. nghị sẽ bầu ra một người khác làm thủ. lĩnh mới đến khi Thủ Lĩnh Cuối cùng là. hạ Vũ chết con của Vũ là Khải lên thay. thế chế độ bầu cử thủ lĩnh liên minh bộ. lạc đến đây chấm dứt sự kiện đó đánh dấu. xã hội thị tộc Trung Quốc kết thúc.

Nối chức Thủ Lĩnh Của Cha cho nên trở. thành một ông vua có quyền hành rất lớn. mở ra chiều hạ chờ đợi đầu tiên trong. lịch sử Trung Quốc từ khoảng thế kỷ 21. đến 16 trước Công Nguyên từ đó về sau. việc Cha truyền con nối ngôi vua được. coi là một việc đương nhiên hợp với đạo. lý từ nhà nước đã ra đời nhưng trình độ. phát triển về mọi mặt còn rất hạn chế ta. những di chỉ còn lại cho đến ngày nay. người ta đã phát hiện được đồ đá màu đồ. gốm và các loại dụng cụ làm bằng xương. dừng vỏ chai đồ đồng đã được phát hiện. nhưng mới là đồng đỏ và số lượng ít bộ. máy nhà nước còn rất đơn giản và cũng. chưa có chữ viết Nga Hạ truyền được 17. đời vua từ Hà Vũ đến Hà Kiệt được hơn. 400 năm thì diệt về tay nhà thương về. cuối đời hạnh phúc Kiệt là một bạo chúa. nổi tiếng áp bức bóc lột nhân dân thuận. tiện cả nước oán hờn nhân đó Đức thương.

Ở cùng hạ lưu sông hoàng hà đã tấn công. Hạ Nga Hạ bị tiêu diệt nhà thương được. thành lập Triều thương tồn tại từ khoảng. thế kỷ 16 đến 11 trước Công Nguyên về. mọi mặt đời thương có bước phát triển. lớn so với để hạn nổi bật nhưng việc sử. dụng phổ biến đồng thau việc trao đổi. buôn bán cũng khá phát triển và đã xuất. hiện chữ viết được khắc trên Dương thú. hoặc mai rùa được gọi là chữ ra cốc nhà. thương truyền được 30 đền vua kéo dài. khoảng 600 năm thì bị diệt về tay cho Vũ. Vương của nhà chum. ở. vào thế kỷ 11 trước Công Nguyên ở Trung. Hoa nhà chu được thành lập hãy rằng đất. đai mình chinh phục được có rộng lớn để. một người có thể cai trị nhà chú đã thi. hành chính sách phân Phong đất đai cho. những người cùng họ hoặc cẩn thận trung. thành do đó đã lập nên một hệ thống các. nước chư hầu vua Chu Chỉ nắm quyền Trung.

Ương ở tỏ kinh Dưới thời nhà chu quyền. lực nằm trong tay nhà vua dưới hình thức. phong kiến phân quyền mua cho không trực. tiếp kiểm soát các tiểu Quốc chư hầu của. mình hai gói đó sự trung thành của các. quận công và quý tộc tạo nên quyền lực. cho ông ta khi lòng trung thành giảm đi. thì quyền lực của vua cũng giảm sút. sự thịnh vượng của nhà chung kéo dài. được gần 300 năm rồi sau đó suy tàn Dần. năm 770 trước công nguyên bộ tộc Khuyển. Nhung đem quân đánh vào kinh trung bình. vương phải chạy sang phía đông dời đô về. Lạp Vì cả kinh ở phía tây làm tóc ở phía. đông nên lịch sử gọi thời kỳ nhà chú. đóng đô ở cả kinh là thời Tây Chu ở thời. kỳ nhà chúng đóng đô ở Lạc cấp là thời. Đông Chu thời đông chu lại phân làm hai. thời kỳ là Xuân Thu và Chiến Quốc từ sau. khi dời đô về lạc dương triều đình Nhà. Chung ngày càng suy yếu thiên tử nhà chu.

Vi trên danh nghĩa vẫn là vua của các. chư hầu nhưng thực tế lực lượng chỉ bằng. bột nước chư hầu trung bình vì thế chính. trị của nhà chuẩn bị giảm sút không đủ. sức để điều khiển các nước chư hầu nữa. một số nước chư hầu lớn mạnh dùng vũ lực. hôm tính các nước nhỏ các nước lớn cũng. thường xuyên đánh nhau để tranh giành. đất đai những nước chư hầu Chiến Thắng. có thể ra lệnh cho các chư hầu khác được. gọi là mã chủ. nước đầu tiên xưng bá thời xuân thu là. nước tệ tệ vốn là một nước lớn lại có. các nguồn lợi ven biển sản xuất khá phát. triển trở nên giàu mạnh vua tệ là Tề. hoàncông với khẩu hiệu tôn bộ chữ gi đã. ngăn chặn được sự quấy nhiễu của người. Nhung địch năm 656 trước Công Nguyên t. cùng một số nước khác đem quân tấn công. nước sở vì không chịu được sống cho nhà. chu nước sở phải nghị hòa sau đó tề. hoàncông họp hội nghị chư hầu mấy đã.

Được các nước công nhận là mã trụ ở miền. hạ lưu sông hoàng hà. nước tấn ở vùng Sơn Tây ngày nay cũng là. một nước lớn năm 636 trước Công Nguyên. công tử trùng nhĩ sau khi lưu lạc ở nước. ngoài người chính năm được về làm vua. hiệu là tấn văn công từ đó sự tranh chấp. trong nội bộ chấm dứt thế nước trở nên. hùng mạnh năm 632 trước công nguyên văn. công chỉ riêng liên quân tấn Tần tề. trống đánh bại liên quân sở trần thái ở. thành mốc Vì vậy tiếng trong nước tấn. trở nên lừng lẫy sau đó tấn văn công họp. hội nghị chư hầu nước tấn được công nhận. làm bá chủ. nước sợ ở lưu vực Trường Giang bốn là. một nước nhỏ thành lập từ đời thương nhờ. khắc phục được nhiều Bộ Tộc Xung quanh. và thông Tĩnh được một số nước chư hầu. Nhỏ của nhà chu nước sở đã trở nên lớn. mạnh đầu thời xuân thu vua sở chính thức. sân Vương không thử nhận địa vị thiên tử.

Của vieauto đến thời sở Trang Vương thế. nước của Sở Cảnh mạnh 5 năm 197 trước. Công Nguyên sợ đánh Trịnh Tấn đem quân. đến cứu cũng bị đánh bại do đó Nước Sở Ê. bà chủ. nước cần ở vùng Tây Bắc thành lập tương. đối muộn Khi bình vương dưới đô xanh lạc. tóc nhờ có công hộ tống vua Tân mới được. nhà chua Phong làm chư hầu đến nơi tận. bộ công thần nhiều lần đánh nhau với tấn. tiếp đó lại bằng chứng rằng phía tây. tiêu diệt được nhiều nước chư hầu Nhỏ. của nhà chu không tính được đất đai của. nhiều bộ lạc Nhung định do đó cũng trở. thành một nước lớn. khi những cuộc chiến tranh giành quyền. bá chủ ở miền Bắc vừa lắng xuống khi. nước ngô ở vùng Giang Tô và nước biển ở. vùng Chiết Giang đang trên đà phát triển. trong thời gian nước Tấn và nước sở đánh. nhau ngôi là đồng minh của Tấn được là. đồng minh của sở vì vậy chiến tranh giữa.

Biệt khoảnh ngũ đã xảy ra nhiều lần năm. 496 trước Công Nguyên Ngô Việt lại đánh. nhau vuông ô là Hạt như bị thương để. chết con học như là Quỳnh say quyết tâm. Báo Thù Năm 490 4 trước Công Nguyên Phù. Sai đánh bại quân Việt Vua Nước Việt là. câu diễn với thái độ hết sức nhún nhường. xin nước Ngô đừng tiêu diệt mà cho việc. được làm nước phụ thuộc của Hồ sau đó. câu viễn nằm gai nếm mật tích cực chuẩn. bị khi chờ thời cơ phản công nước Ngô. còn Phù Sai sau khi đánh bại nước Việt. đã đem toàn bộ lực lượng lên phía Bắc để. tranh quyền bá chủ sau hai lần đánh bại. quân về năm 482 trước Công Nguyên Phù. Sai họp các nước chư hầu để giành quyền. bá chủ của nước tấn nhân cơ hội ấy câu. viễn tấn công kinh đô nước Ngô Phù Sai. vội vàng kéo quân về sinh Hòa và đến năm. 473 trước công nguyên thì bị nước để. tiêu diệt sau đó câu khiến cánh kéo quần.

Lên miền Bắc triệu tập hội nghị chư hầu. và trở thành bá chủ thời gian này cũng. đánh dấu sự kết thúc thời kỳ Xuân Thu. bước sang giai đoạn chiến quốc. trải qua cuộc đấu tranh lâu dài giữa các. nước và trong nội bộ các nước đến thời. chiến quốc ở Trung Quốc có 7 nước lớn. lại Yên tệ triệu tụi Hàn Tần sở trong đó. và lớp triệu Ngụy hàn được thành lập. trên cơ sở phân chia nước Tấn và được. nhà chung công nhận làm chư hầu năm 403. trước Công Nguyên nước Việt đầu Thời. Chiến Quốc cũng là một nước lớn nhưng. đến năm 306 trước Công Nguyên vì có một. loạn nên bị nước sở tiêu diện hộ từ lúc. mấy giờ còn có một số nước nhỏ như lỗ vệ. sống Trịnh tiết đến thế kỷ thứ tư trước. Công Nguyên những cuộc chiến tranh để. Thôn Tính lẫn nhau giữa các nước ở Trung. Quốc lại bùng lên với mức độ ngày càng. ác liệt chính vì thế thời kỳ này gọi là.

Thời chiến quốc. trong số 7 nước lớn nghĩa là nước hùng. mạnh sớm nhất với đầu muốn thống nhất. lại nước tấn cũ năm 354 trước Công. Nguyên nguyễn tấn công nước triệu ở phía. Bắc năm 342 trước Công Nguyên lại tấn. công nước Hàn ở phía Nam nhưng giả hai. cuộc chiến tranh đó đều bị điện Minh của. thể đánh bại ít lâu sau người bị thần. tấn công ở phía tây bị chiếm mặt nhiều. đất đai nên bị suy yếu ở phía đông cuộc. xâm lược diễn ra chủ yếu giữa đề và yên. tiếp đó tới liên minh với sầu để đánh. Tần Ngụy hàng rồi lại liên minh với nhụy. Hàn để đánh Tần sở trước sự lớn mạnh của. Tề năm 284 trước Công Nguyên nước yên. liên minh với các nước Tần Ngụy Triệu. hàn để đánh tề phần lớn đất đai của tổ. bị nhiên chiếm làm quận huyện 5 năm sau. suy tệ lấy lại được em đã mất nhưng thế. lực của tệ ngày càng yếu. nước tần ở phía tây đến đầu thời chiến.

Quốc vẫn còn tương đối lạc hậu để đất. nước được trở nên giàu mạnh vua Tần là. Hiếu không muốn tìm người có tài năng. giúp mình cải cách vừa gì ấy có thương. ưởng một nhà chính trị theo đường lối. pháp ra đến nước Tần được yếu công trọng. dụng. 559 trước Công Nguyên Hiếu không bắt đầu. ban hành các luật cải cách của tương ứng. với những nội dung chủ yếu là tăng cường. trật tự trị an khuyến khích việc sản. xuất nông nghiệp và khuyến khích lập. quân công các luật thưởng phạt rất. nghiêm thứ dân có chuyến công thì được. chức tước quý tộc mà không có chiến công. thì bị giáng xuống thành thứ dân tất cả. cải cách đều nhằm mục đích duy nhất là. sản xuất lúa cho nhiều để nuôi Minh. Luyện Minh trong mạng để xâm chiếm nước. khác kết quả là nhà đủ người nho dân. dũng cảm trong lúc chiến đấu vì việc. công khiếp sợ không dám đánh nhau vì.

Việc riêng làng xóm đều được chị An nước. Tần trở nên giàu mạnh tuy nhiên hưởng là. người khuyên chi khác bạc ít làm ấn Đức. dùng hình phạt nặng nề để tàn hại nhân. dân do đó đã nuôi oán chất họa sau khi. Hiếu công Anh thử lên nối ngôi hiệu là. Huệ Vương Thương ứng bị bắt và bị giết. sự hùng mạnh của thần làm cho Sáu nhất. phía đông đều lo sợ vì vậy Năm 333 trước. Công Nguyên theo sáng kiến của tôi cần. tướng Quốc của nước yên 6 nước yên tệ. triệu Ngụy Hàn sở đã lập thành một Liên. Minh gọi là hộp tung để chống Tần nhưng. giữa các nước này vốn có nhiều mâu thuẫn. nên đồng minh Quân sự đó chỉ tồn tại. được 3 năm thì bị phá vỡ sau đó sáu nước. còn tổ chức hợp Tung mấy lần nữa nhưng. cũng không bền chặt để phá hợp tung của. các nước phía đông năm 328 trước Công. Nguyên tướng Quốc của tuần là Trương Nhi. dùng mánh khoáng ngoại giao để chia rẽ.

Các nước phía đông luôn kéo cắt nước này. liên minh với cần gọi là liên hoàng. nhưng thực chất là bắt các nước này phải. thuần phục Tần sau đó thần liên tiếp tấn. công các nước láng giềng triệu Ngụy Hàn. sở và nhiều lần thu được thắng lợi lớn. trong quá trình ấy các nước nhỏ đều bị. các nước lớn không tính còn nước cho nhỏ. vẽ thì năm 367 trước công nguyên do việc. tranh giành ngôi vua cũng chia thành hai. à ông chủ và đông chu đến năm 256 trước. Công Nguyên và 5 249 trước Công Nguyên. hai nước này lần lượt bị Tần tiêu diệt. đến đây ở Trung Quốc chỉ còn 7 nước lớn. và tần đã trở thành một lực lượng vô. địch từ năm 230 đến 221 trước Công. Nguyên nước Tần dưới sự lãnh đạo của. thần vương Doanh Chính đã lần lượt tiêu. diệt Hàn triệu người sở tiền tệ Thời. Chiến Quốc đến đây chấm dứt Trung Hoa. được thống nhất. ừ ừ.

Ạ sau khi tiêu diệt các nước thời chiến. quốc Thống Nhất Trung Hoa Tần Thủy Hoàng. đã thi hành chính sách pháp luật hà khắc. không dùng nhiên Đức Ân Nghĩa Ngoài ra. còn thích chém giết để Gia Huy ông bắt. nhân dân xây dựng rất nhiều công trình. kiến trúc đồ sộ như Vạn Lý Trường Thành. năng Liên Sơn cung a phòng và hơn 7. trong hàng cung khắp cả nước cùng với đó. Tần Thủy Hoàng đã tiến hành nhiều cuộc. chiến tranh để xâm lược bên ngoài cho. con tiến xuống phía Nam tấn công các bộ. tộc Bách Việt cho đến năm 214 trước Công. Nguyên nhà Tần đã chiếm được một vùng. rộng lớn gồm các tỉnh Phúc Kiến Quảng. Đông khoảng Tây ngày nay như vậy để thỏa. mãn cuộc sống xa xỉ xây dựng các công. trình kiến trúc và để tiến hành các cuộc. chiến tranh xâm lược Tần Thủy Hoàng đã. huy động không biết bao nhiêu sức người. sức của làm cho nhân dân vô cùng khổ cực.

Năm 210 trước Công Nguyên Tần Thủy Hoàng. chết trên đường đi xem xét các địa. phương chống lại di chúc của ông Thừa. Tướng Lý Tư và hoạn quan chiều cao đã. lập mưu giết người con trưởng Phủ Tô rồi. lập người con thứ là hồ Hội lên làm vua. hiệu là những thế tần Nhị Thế là một kẻ. ngu đần nhưng lại khi hà a sách còn tàn. bạo hơn tra do vậy mâu thuẫn trong xã. hội ngày càng trở nên gay gắt. ở dưới sự thống trị tàn bạo của nhà Tần. Nhân dân Trung Quốc vô cùng cực khổ đại. đa số quần chúng nhân dân phải sống. trong cảnh khốn cùng những người bị xử. tử hoặc tù đầy nhiều không kể xiết Bởi. vậy lòng quán hắn đã lên đến cực độ chỉ. còn chưa Thời cơ là vùng dậy lật đổ nhà. Tần năm 209 trước Công Nguyên cuộc khởi. nghĩa đầu tiên do Trần Thắng và mô. khoảng phát động bắt đầu bùng nổ tin tức. cuộc khởi nghĩa truyền đi nông dân các.

Nơi đều nổi dậy giết quan lại quận huyện. Để hưởng ứng do đó nghĩa quân phát triển. rất nhanh chóng nhưng do sự chia rẽ nội. bộ dẫn đến việc giết hại lẫn nhau những. người được Phái đi siêu hàng khắp nơi. lại tự tách ra khỏi phong trào để mua xe. Lực Lượng Riêng làm chủ một vùng vì vậy. chỉ sau nửa năm đấu tranh nghĩa quân của. Trần Thắng và ngô Quảng đã bị tướng gần. là Trương nhằm đánh bại Tuy nhiên ngọn. lửa đấu tranh do hai thủ lĩnh Ấy nhóm. lên đã bùng cháy và lan rộng khắp cả. nước. ở quận gối kê người lãnh đạo cuộc khởi. nghĩa là Hạnh lương cùng với cháu mình. là Hạnh Vũ Hạnh lương là con của Hạnh. Yên đại tướng nước sở trước kia khi sợi. chị Diệp Hạ nhiên thất bại tự sát Hạnh. lương vẫn muốn khôi phục nước sở khi. nghe tin Trần Thắng Khởi Nghĩa Hạnh liền. nổi lên giết quận Thủ cối ghê Chiếm Lấy. khuẩn chỉ trong mấy ngày đã tổ chức được.

Một đội ngũ 8.000 người hạnh lương Hạng. Vũ dẫn quân vượt sông Trường Giang nhanh. chóng chiếm được quận Quảng Lăng sau đó. lại tiếp tục tiến lên phía Bắc trên. đường Tiến Quân có rất nhiều Khánh Quân. xin sát nhập tình nguyện đứng dưới sự. chỉ huy của hãng lương. như vang vốn là người huyện Bái đã làm. trước đình trưởng dưới triệu lần một lần. quan trên dài ông dẫn dân Thu đến ly sơn. làm lao dịch trên đường mỗi ngày lại có. mấy người bỏ trốn lưu manh không thể. ngăn cản được biết nếu cứ tiếp tục như. thế thì đến nơi không còn đủ dân phu để. giao nộp nữa bản thân cũng sẽ phải chịu. tội như banh nói với những người còn lại. các anh đến ly sơn làm phu không chết vì. mệt nhọc thì cũng chết vì bị đánh đập. nếu không chết thì cũng không biết đến. năm tháng nào mới được về quê quán bây. giờ ta thả các anh ra Các anh tự tìm.

Đường sống đi mọi người nghe thế đều cảm. động có hơn 10 người tình nguyện đi theo. Lưu Bang khi họ đến núi mang đang ẩn náu. tập hợp lực lượng ở huyện váy có người. làm văn thư tên Tiêu Hà và người con. ngục là tào tham Viết Lưu Bang là người. nghĩa khí nên nhầm giao thiệp với ông. đến khi trận thắng nổi lên Tiêu Hà và. dân chúng trong huyện Nguyền giết Quan. Huyện rồi mới lưu mang về tôn ông làm. bài công như banh khởi binh ở thành váy. tập hợp được vài ba ngàn người đem quân. đi đánh chiếm khắp nơi khi đến Lưu thành. thì gặp Trung Lương hai người bàn bạc. với nhau thấy trong số con khởi nghĩa. trong vùng chỉ có hạnh lương là có thanh. thế lớn nhất huyện quyết định đi theo. hạnh lương. sau khi lãnh tụ cuộc khởi nghĩa là Trần. Thắng bằng gỗ khoảng mất đi quyền lãnh. đạo các nơi rơi vào tay Quý Tộc cũ của. sáu nước họ tranh giành đất đai của nhau.

Gây nên tình thế chia năm xẻ bảy đại. tướng trương học của thần định nhân cơ. hội đó để lần lượt tiêu diệt từng lực. lượng một Trước tình hình đó để có danh. nghĩa chính đáng và để hiệu triệu lòng. người hạnh lương nghe theo lời của mưu. sĩ Phạm tăng thì người cháu của sở Hoài. Vương Tây là tâm Lập lên làm vua cũng. gọi là sở Hoài Vương Sau khi chỉnh đốn. lại quân đội hạng lương đánh bại hình. ảnh cuộc tình Thắng mấy trận Hiền Hạnh. Vũ và Lưu vang lại dẫn cánh quân khác. giết được tướng lý do sau khi thắng trận. Hạnh lương tỏ ra kiêu ngạo coi thường. quân Tần nên có phần lơi lỏng trường hàm. nhân lúc quân sợ không Phòng bị tổ chức. phản công mãnh liệt Hạnh lương rửa trận. hạng Vũ và lưu manh phải giúp quân bị. giữ bàn Thành. ở chương hàm đánh bại Hạnh lương cho. rằng Quân sở đã thiệt hại nặng không còn. sức chiến đấu liền tạm bỏ mặt trận phía.

Nam đem quân với Bắc đánh nước triệu mới. được thành lập và nhanh chóng chiếm được. Đô Thành Hàm đan Triệu Vương phải chạy. đến Cự Lộc Trương Hàm thủ tướng Vương. Lee Bo Hee Thành Triệu Vương cho người. đến gặp sở Hoài Vương sinh cứu viện Hoài. vương liền Thấy Lưu Bang ghi đánh Hàm. Dương phải giống nghĩa làm thượng tướng. quân và hạnh Vũ làm phó đem 20 vạn quân. đi cứu nước triệu ống nghĩa dẫn đại quân. đến An Dương nghe Thanh Thế quân Tần rất. lớn bèn ra lệnh dừng lại chần chừ Không. khiến quân Lương Thảo thì ngày càng cạn. kiệt quân lính đói rét quán Hán Hạng Vũ. thấy vậy bèn giết giống nghĩa rồi dẫn. quân vượt sông hoàng hà tấn công quân. của Vương ly sau 9 trận đánh tịch huyện. Hương Ly bị bắt sống quân Tần vẫn bị. chết phần Thanh chạy thành thự Lộc được. giải vây lúc đó có mười mấy đạo quân đến. cứu triệu nhưng họ sự quân Tần lớn mạnh.

Nên chỉ đóng chạy mà không dám giao. chiến tới khi hạnh Vũ đánh tan quân Tần. mời họ đến hội họp thì các tướng chỉ huy. mấy đạo quân đó tiến vào không dám ngẩng. đầu lên. a ca ngợi Hạng Vũ Thần Uy của Tướng quân. thật là cổ kim chưa từng có chúng tôi. xin nghe theo sự chỉ huy của tướng quân. từ đó về sau trên thực tế Hạng Vũ là thủ. lĩnh của tất cả các cánh quân đánh Tần. á quân Tần Tuy thua ở Cửu lộc nhưng. Trương Hàm vẫn còn 20 vạn quân ông tàu. về chiều sinh viện binh Tần Nhị Thế và. chiều cao không những không cứu mà còn. kể tội Trương Hàm Trương Hằng sợ chiều. cao hại mình nhàng dẫn quân đầu hàng. Hạng Vũ nhà Tần đã suy yếu này càng thêm. rối loạn năm 206 trước Công Nguyên quân. của Lưu Bang đánh phá vũ quan cách hàm. Dương không xa chiều cao đã nhiều lần. dấu Tần Nhị Thế về nguy cơ từ những cuộc. khởi nghĩa Tới lúc đó không giấu được.

Nữa bèn giết như thế rồi lập người cháu. của nghĩ thế là Cự anh lên làm vua Tự. anh biết chiều cao sợ các chư hầu và đại. thần không đồng ý nên mới giả vừa lập. mình Vì vậy đến ngày lên ngôi ông cáo. bệnh không ra chiều cao tự mình đến thúc. dục liền bị giết chết từ anh giết triệu. cao xong thì cử 5 vạn quân ra giữa như. quan nhưng bị lưu bang và Trương nhưng. dùng ghế đánh tan lưu manh kiếm và Hàm. Dương tự anh đem theo các loại thần ra. sinh hàng như vậy vương triều lớn mạnh. do Tần Thủy Hoàng xây dựng lên chỉ duy. trì được 15 năm đã bị làn sóng khởi. nghĩa nông dân lật đổ lưu vong ở khi. tiêm phòng hết các kho tàng của nhà Tần. xóa bỏ pháp luật hà khắc cũ khiến nhân. dân vui mừng phấn khởi Họ tranh nhau. mang rượu và lương thực đến khao quân sĩ. Lưu vang từ chối không nhận nói rằng kho. tàng của nhà Tần đã đủ không dám phiền.

Đến sự đóng góp của chồng họ nữa Từ đó. về sau ông để lại ấn tượng tốt đẹp trong. lòng dân Hàm Dương. sau khi tiếp nhận sự đầu hàng của Trương. Hàm Hạng Vũ sợ không quản lý được liền. nảy ra ý định tàn sát chủ trương hàng và. hai hàng tướng ra còn lại đem chôn sống. 20 vạn quân chỉ trong một đêm từ đó Hạng. Vũ nổi tiếng là người tàn bạo năm 206. trước Công Nguyên Hạnh Vũ thống lĩnh chư. hầu tiến vào nước Tần tới cửa hàng cốc. thì bị quân của lưu vong trên lại nghe. Kim Lưu Bang đã chiếm được đất quanh. Trung Hạnh Vũ rất tức giận sai anh bố. phá vừa hàng cốc sau đó Hạng Vũ tiếp tục. tiến lên đến Hồng môn thì đóng quân lại. thủ hạ của Lưu vang có một viên quan tên. là Thảo vô thương muốn đi theo Hạng Vũ. liền phải người đến mật báo với hạn Vũ. rằng lần này váy công vào Hàm Dương là. muốn làm Vương ở đó ở hạng Vũ nghe tim.

Vô cùng tức giận mưu sĩ Phạm tăng lại. nói lưu văng vào Hàm Dương không tham. của cải và gái đẹp Chứng tỏ ông ta có. mua đồ lớn bây giờ không tiêu diệt thì. hậu họa vô cùng vì vậy hạnh Vũ quyết tâm. tiêu diệt binh lực của Lưu Bang. lúc đó quân của hạnh Vũ có bốn mươi vạn. quân của Lưu Bang chỉ có mười vạn lực. lượng rất chênh lệch nhân Lưu Bang rơi. vào tình thế nguy hiểm chú Hạnh Vũ là. Hạnh báo muốn cứ bạn là Trương Lương. đang phục vụ cho Lưu Bang đang đêm đến. gặp trưng lương khiến ý định của hãng Vũ. bị lộ chương lương rát ngôn hạnh bá vào. gặp neuville Lưu vang bền kết thân với. hạnh bả hẹn nhau làm thông gia và nhờ. nói giúp với hạnh Vũ rằng mình không có. ý định chống lại Hạnh mã trở về khuyên. hạn Vũ Vì vậy hạnh Vũ thôi không khai. chiến với Lưu Bang hôm sau như mang đến. Hồng môn ý kiến và xin lỗi Hạng Vũ Hạnh.

Vũ cho ông biết là do tao vô thương đề. nghị nên mới chuẩn bị giao chiến mũ còn. giữ Lưu Bang ở lại uống rượu quân sư của. hãng Vũ là phạm tăng nhiều lần ra hiệu. muốn Vũ Giết lưu vang nhưng hạnh Vũ. không nỡ hạ thủ cho dù bằng Tháp Nhạn Về. với ba Thượng men giết cả vô thương. hạnh Vũ vào Hàm Dương giết Tần Vương dự. Anh và hơn 800 quý tộc nhà trần rồi hạ. lệnh đốt cháy cung a Phòng lúc đó thủ. lĩnh trên danh nghĩa là sở Hoài Vương. Hạng Vũ tôn ông làm nghĩa đế bề ngoài. tuy thừa nhận nhưng thực tế chỉ là hư. danh mọi việc văn phòng đất đai đều do. hạnh Vũ quyết định ông Phong cho các quý. tộc cũ của sáu nước và các tướng lĩnh có. công trong cuộc chiến chống Tần tất cả. 18 người được phong làm vương tự Hạng Vũ. xưng là Tây Sở Bá Vương có nghĩa là tự. tuyên bố mình có quyền ra lệnh cho các. chư hầu sau khi phân phong các chư hầu.

Phải mang quân về đất vong của mình hạ. ngũ cũng kéo quân về vàng Thành Sang năm. sau ông giết luôn vua bù nhìn như thế. trong 18 chư hầu hạ Mỗ vị nhất là lưu. vang vì vậy ông Phong cho Lưu Bang vùng. đất xa xôi nhất là ba thuộc và Hán chung. gọi là Hán Vương lại Vân Phong huyện. Quan Trung cho ba Hằng tướng của tên là. Trương Hàm và 2 người khác yêu cầu họ. chặn đường không cho lưu vàng ra khỏi. đất ông Hán Vương Lưu Bang không hài. lòng với thế nhưng vì binh lực yếu không. thể sao được với hạn Vũ nên đành dẫn. quân về Nam Trịnh trên đường ghi âm còn. đốt đường soạn đạo để chứng tỏ cho hạnh. Vũ thấy răng mình không có ý tranh giành. Phía Đông đến Nam Chị lưu văn phòng tiêu. Hà làm thừa tướng Tào tham phản khoái. cho bột làm Tướng Quân chuẩn bị lực. lượng để tranh giành thiên hạ với hạnh. Vũ nhưng Minh lính dưới quyền ông nhiều.

Người muốn về quê hương nên ngày nào. cũng có kẻ bỏ trốn theo sự tiến cử của. Tiêu Hà và hạ hầu anh lưu vang bền phong. hàn Tím Người Do không được hạnh Vũ. Trọng dụng nên đã bỏ trốn từ nước sở. chàng làm đại tướng quân giao cho việc. đánh Sở. Hán Vương Lưu Bang Bái Hàn tính làm đại. tướng tiêu Hà làm thừa tướng chỉnh đốn. hậu phương huấn luyện Minh mã tháng 8. năm 206 trước Công Nguyên lưu vang và. hành tím Anh Quân ra đánh quanh trung. nhân dân quan chung vốn Đã có cảm tình. với lưu vang nên khi quân Hán giới đại. đa số không muốn chống lại chưa đầy 3. tháng như vang đã tiêu diệt được lực. lượng của Trương Hàm chiếm lĩnh quan. trung tình hình đó chiếm Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ rất tức giận Anh ở phía đông. lạnh xảy ra biến cố Điền Vinh nước tẩy. nổi lên đánh đuổi về Vương do hạnh Vũ. Phong tự lập làm Vương Tình hình có phần.

Nghiêm trọng hơn phía tây nên hạnh Vũ. đem quân đi đánh về trước như vang và. Hàn tính lợi dụng lúc hạnh Vũ đáng để. chưa ngã ngũ mang quân sang đông lần. lượt đánh và Thu Hằng một loạt các chư. hầu mà không gặp phải sự phản kháng lớn. nào của phía sở là Hàn Ân Nhị Hà Nam và. Triệu sau đó Hán Vương Đánh Bàng thành. kinh đô của nước sở Hạng Vũ lại vội rời. bỏ nước về quay Minh lại giao chiến với. quân Hán một chợ lớn ở Tuy thủy quân Hán. đại bại số bị chết đuối số bị mất Lưu. Bang Linh về Bình Dương thu thập số con. giản mát. sau khi quân sở Đại Thắng và vàng thành. các chư hầu còn sống là Ngụy Triệu tề. điều bò Hán theo sở Hạng Vũ Nhân Đà. Thắng Lợi mang quân đánh Lưu Bang Hán. Vương được quân tiếp viện và lương thực. của Thiều Hàm Tử quan Trung ra thành thế. lại mạnh ông dùng hàng tính làm chỉ huy. đón đánh bại quân sự ở giữa đất kinh và.

Đất sách hai bên Hán Sở thế cầm cự nha. Uh anh như vang dùng thiểu số binh lực. kiềm chế Quân hạn Vũ ở Bình Dương để Hàn. tính tiếp tục đánh phía bắc và phía Đông. tháng 8 năm 205 trước Công Nguyên lưu. văn phòng Hàn tính làm Tạ Thừa Tướng để. Đánh ngụy vương nghị làm áo demin đến. chặn cửa sông Lâm Tấn Hàn khiến dàn nghi. binh bài Thuyền về như muốn vượt qua. sông Lâm Tấn Nhưng hiện thực dùng cục. mình đi được Rất hạnh hương dùng gỗ để. cho quân vượt qua sông đánh bút lấy ăn. Ấp Nhị Bảo hộ nền Minh quay về ăn ốc đón. Đánh tím nhưng không lại bị bại nặng do. hai cánh quân An ấp và Lâm Tấn cùng tiến. đánh Hàn dính liền bắt bó cầm tù Bình. Định đất Ngụy Lập Thành Quận Hà Đông sau. đó Hán Vương xoay chương nghĩ cùng với. Hàn tính đem binh sang Đông đi đánh nước. triệu nước đại tháng 9 huyện năm 205. trước Công Nguyên Hàn chính phá quân.

Nước đại sau khi tìm lấy nước Ngụy phá. nước Đại Lưu vang liền sai người thu. tinh binh của tính đem đến Bình Dương để. chống sở. Hàn tím và Trương Vĩ Cầm vài vạn quân. mới bộ đi đánh triệu mua triệu và Trần. Dương Nghe kinh quân Hán sắp tới nhà á. quân đội tỉnh hình tính đem quân thẳng. đến tỉnh hình cách 30 dặm dừng lại cắm. trại Nửa đêm thì chuyển lệnh xuất phát. tính chọn 2.000 Quân kỵ trang bị nhẹ mỗi. người cầm một lá cờ đỏ của quân Hán đi. theo đường tắt lái nút sang Đồn quân. triệu đợi sẵn còn đại quân thì hàng tính. bầy trận quay lưng ra sông đó là cách 7. trận tối kỵ Vì theo binh pháp Nếu dự. vòng sông Khi kẻ địch đánh dồn tới sẽ. hết đường chạy đó là chỗ chết Quân triệu. ở xa Nhìn thấy vậy thì coi thường lúc. bình minh Trần Dư mở cửa nghĩ ra đánh. hành tím Chương Mỹ vỏ cầu chống trại. quân triệu thấy vậy bỏ thành ra chanh.

Lấy Khởi trống của Hán gửi theo Hàn Tín. chương nghĩ tới lần xông quân Hán quay. lại chiến đấu dữ dội toàn quân đều nhiều. chất chiến đấu Quân triệu không thể nào. đánh bại được trong khi đó 2.000 Quân Kỵ. mà kính đã cho đi từ trước chờ đến khi. quân triệu bò lũy trống để đuổi theo. quân Hán nhiên rồi nhanh vào trong thành. Nhiều tất cả cơ khí của triệu để dựng. 2000 lá cờ đỏ của Hán Quân triệu đã. không thắng được quân của Tí muốn quay. trở về đồn nhưng thấy trong thành toàn. là Cờ Đỏ của Lê Hoàng sợ hãi Quân sĩ hỗn. loạn bỏ chạy tướng triệu chén cũng không. ngăn được quân Hán hay biến áp lại và. Thanh Vân Triệu chém Trần Dư bắt sống. Triệu Vương yết sau đó Hàn tính theo lời. khuyên của Lý từ xa cho sứt răng dự hàng. Đức Yên Phú Yên là tăng đồ sợ Thế Vân. Hán mình xin theo tím lại sai sứ báo về. Hán Vương xin Lập chương mỹ làm Triệu.

Vương để cai trị và vỗ về nước này vua. Hán ông Thuận Văn Lập chương mỹ làm. Triệu Vương. lúc đó lưu Băng đóng quân ở Bình Dương. giằng co với quân xở mưu sĩ của hãng Vũ. là phạm tăng quyền hạn Vũ nhanh chóng. đánh chiếm Bình Dương Lưu Bang hết sức. lo lắng Trần Minh vốn là người từ phía. Quân sở chạy sang hiến kế cho Lưu Bang. tỉnh cách ly dáng Hạng Vũ và phạm tăng. Hạng Vũ vốn tĩnh đa nghi bị trúng kế đem. lòng nghi ngờ phạm tăng phạm tăng vô. cùng góp sức xin từ quan về quê dưỡng. già trên đường đi sinh bệnh mà chết. tháng 6 năm 204 trước Công Nguyên lưu. bằng bị Quân sở vây chặt khốn đốn bèn bỏ. thành vượt Vòng Vây tới địa phận nước. triệu do Trương em tính cai quản gốc Ấn. tím và binh phù rồi ra lệnh cho Chương. Mỹ giữ lấy đất Triệu Phong Hàn Tín làm. tướng Quốc thu gom quân ở triệu đi đánh. tệ tính đem quân sang về chưa đến nơi.

Thì nghe thiên sứ thần của Hán Vương là. lịch sự cơ đã thuyết phục được nước tẩy. đầu hàng Hàn kính muốn dừng lại mưu sĩ. khoái triệt bàn với ông nên đánh bút lấy. về không nên để công trạng rơi vào tay. của lịch tự cơ tím cho là phải theo kế. của chiếc mang Minh vượt qua sông hoàng. hà nước tẩy đã nghe lời lịch sự tôi chắc. vận hành Hán nên không Phòng bị tính. nhân đó gánh bút Quân tị ở lịch Hạ Và. kéo thẳng đến kinh thành lâm chi mua tệ. là liền quản cho rằng mình bị lừa nên. nấu lịch sử cơ trong hoặc dầu rồi trốn. đến đất cao mật say sưa đến nước sở để. cầu cứu sau khi đã bình định lâm chi Hàn. tính đuổi theo để Vương khoảng đến đất. cao mật hạ ngũ Xoay Long thư làm tướng. đem quân đến cứu tệ viên khoảng cùng. Long thương hợp quân để đánh nhau với. tím lòng thương vậy Trận bên sông tui. thủy để đối đầu hàng tính Đang đêm say.

Người làm hơn một vạn hoa đổ đầy cát Sẵn. lấy thượng lưu dòng sông bí đỏ kiểm đem. quân qua được trứng đánh lòng thư giả vờ. Thua bỏ chạy về lòng thương mắc mưa gửi. theo qua sông Hàn phím cho người phá các. bon lượng cát nước sông chảy áo áo đại. quân của Long hư quá nửa không qua được. Long hư và số ít quân đã qua sông bị cô. lập quân ví liền xông tới đánh nhóm giết. chết Long thư bộ phận quân của Long thư. bên kia sông phí tưởng chết bỏ chạy toán. loạn từ vương Quảng chạy trốn hàng tính. liền mang quân đuổi theo đến đất thành. dương bắt sống tất cả lính sở. ạ sau khi đã nắm được quân của hành tím. vì thế của Lưu vang lại mạnh ông xa bệnh. viện đem quân cắt đứt đường tiếp tế. lương thực sau lưng Quân sở làm cho hạnh. Vũ phải tiến nuôi phát triển không ngừng. năm 203 trước Công Nguyên trạm vũ thân. đi đánh bàng viện để tướng là tàu cũ ở.

Lại giữ Huỳnh Dương và dặn dò kỹ là. không được đem quân ra đánh lưu vang. thấy hạnh Vũ đi khỏi liền phải quân siêu. chiến suốt ngày chửi rùa tao cũng không. chịu nổi quyết định đưa quân qua sông. quyết chiến bị quân Hán đánh tan tao cứ. thấy không còn mặt mũi nào gặp Hạnh Vũ. bền tự sát Hạng Vũ đang Thắng ở phía. Đông nghe tin Huỳnh Dương thất thủ vội. chạy về phía tây đối phó với nuôi vang. hai bên lại cầm cự nhau sau đó Đường cải. lương của quân sự bị bệnh viện cắt đứt. làm cho lương thực thiếu thốn như vàng. lợi dụng lúc hạnh Vũ đang gặp khó khăn. cử người sang giảng hòa nhưng thực chất. chỉ là kế hoãn binh sau đó ông tổ chức 3. đạo quân do hàn chính thống lĩnh Phi. Thích Hạnh Vũ năm 202 trước Công Nguyên. Hàn khiến bố trí quân mai phục người mặt. Hạnh mỗi nghị vay vốn ở cây chứ không. phải nào thoát ra được giữ bền dẫn theo.

800 thị binh phá vây chạy đến cô Giang. thì chỉ còn hơn hai mươi người người. đình trưởng ở đó quyền hạn mũ vượt sông. Dương Tử về danh đông làm vương nhưng. hạnh Vũ thua trận lấy làm hổ thẹn không. muốn trở về quân Hán buổi đến hạnh Vũ bỏ. các binh sĩ xuống ngựa dùng đoàn lao. xông vào chém giết các binh sĩ của hãng. Vũ lần lượt ngã xuống bản thân ông cũng. bị mấy vết thương cuối cùng rút kiếm tự. sát. sau trận quyết chiến gây hạn hán Vương. Lưu Bang giành được thắng lợi cuối cùng. xây dựng lên Vương Triều Hán còn lớn. mạnh hơn chiều Dần năm 202 trước Công. Nguyên lưu vang chính thức lên ngôi. hoàng đế tức là Hán Cao Tổ đóng đô ở Lạc. Dương sau dời về trường An từ đó suốt. 215 đô thành của hãng đế đều ở trường An. lịch sử gọi thời kỳ này là thời Tây Hán. à à. ừ ừ. từ khi nhà Hán mới được thành lập Hán. Cao Tổ lập tức chính đối mọi việc để.

Củng cố ngai vàng của mình đối với nhân. dân ông chú ý đến việc khôi phục và phát. triển sản xuất nông nghiệp đối với những. người thân thích và công thần Cao Tổ. phòng đất và phong tước hiệu cho họ. trong đó có 7 Vương khác họ như Hàn Tín. anh bố ảnh Việt những Vương Quốc này tôi. phải phục tùng chính phủ trung ương. nhưng có triều đình riêng quân đội riêng. đó là mối lo đối với ngai vàng của họ. lưu vì vậy chỉ mấy năm sau Cao Tổ gán. cho họ tội mưu phản rồi lần lượt tiêu. diệt Sau đó ông đưa các con và những. người cùng họ đến thay thế. năm 195 trước Công Nguyên Hán Cao Tổ. bệnh nặng trước khi mất ông cho Triệu. tập tất cả các đại thần đến bắt mọi. người thầy trước mặt mình từ nay về sau. không phải họ lưu thì không được phong. Vương ai làm trái lời thầy sẽ bị mọi. người Thảo phạt cao tuổi qua đời vệ đến. lên nối ngôi là một người nhu nhược bất.

Tài nên mọi việc đều do lá thái hậu. quyết 35 188 trước Công Nguyên Hán Huệ. đế chết tiền phiếu đế và hậu thiếu đến. lần lượt được lập lên làm vua nhưng. quyền hành thật sự nằm ở trong tay lão. Hậu để củng cố quyền lực của mình đã hậu. cho người họ nắm giữ vững quyền và các. chức vụ quan trọng trong triều đình lại. Phong cho họ làm vương thay Các Vương họ. lưu các đại thần trong triều dù không. phục nhưng cũng không dám nói ra cùng. với đó lá hậu thẳng tay giết nhiều người. trong gia đình họ lưu một người vợ 3. trong 8 con trai hay con dâu và hai đứa. cháu của Lưu Bang bị giết chết chính. quyền họ lưu đứng trước nguy cơ tiêu. vong Nhưng năm 180 trước Công Nguyên đã. Hậu chết trong Cung Đình nổ ra một cuộc. chính biến họ đã bị tước mọi quyền lực. các đại thần bàn bạc và thấy trong số. các con của Hán Cao Tổ có đại vương lưu.

Hằng là người có phẩm cách tốt nhất bên. phái người tới Đại cuộn đó lưu hành về. trường An Lập làm hoàng đế đó là Hán Văn. Đế Lê. Văn Đế là một Minh Quân được đánh giá. cao trong sử sách trong thời kỳ ông ngắm. quyền Đại Hán trở nên Thái Bình Thịnh. trị sau nhiều năm biến động ông nổi. tiếng với các biện pháp tiết kiệm giảm. nhẹ hình phạt và tô thuế năm 157 Hán Văn. Đế mất Thái Tử Lưu Khải nối ngôi tức là. Hán cảnh đế cảnh đấy cũng áp dụng chính. sách của về dân chúng nhưng vẫn thế. quyết tâm chỉnh đốn chính trị trong nước. vì vậy Triều Hán tiếp tục duy trì được. sự ổn định và phát triển triều đại của. ông cùng với cha mình được người đời sau. xưng Tụng là văn cảnh chi chị. ở nhà Hán ngay từ đầu đã thực hiện chế. độ quận huyện nhưng đồng thời vẫn có 22. nước chưa Hồng những chưa hầu đó đều là. con cháu của Hán Cao Tổ chức là các.

Vương trong họ lưu đến thời Hán cảnh đế. thế lực của các chưa hồng rất lớn Một số. chưa hầu không chịu sự chi phối của. triều đình để giảm thế lực của các Vương. chư hầu cảnh để tìm các tội lỗi của họ. để cất giảm nước phong không chịu để mất. quyền lợi năm 154 trước Công Nguyên 7. chưa hồng là Ngô triệu dao Tây do Đông. chi xuyên tề Nam đều nổi dậy lịch sử gọi. đó là thất Quốc thì lại tuy nhiên nhờ có. Thái Úy Chu á khu rất giỏi dùng binh chỉ. sau ba tháng quân Hán đã dẹp Yên cuộc. nổi loạn sau khi dẹp xong lại Bởi Nước. Hán cảnh đế ra lệnh xóa bỏ nước phong. của các chư hầu này đổ đất đai về dưới. quyền quản lý trực tiếp của hoàng đế. Ngoài ra ông còn tiến hành chỉnh lý địa. giới một số nước chư hầu thu nhỏ quyền. lực của họ chính quyền Trung ương Triều. Hán từ đó mới được củng cố vững mạnh. 35 141 trước Công Nguyên Khánh cảnh đấy.

Qua đời Hán Vũ Đế lưu triệt lên môi ông. là một hoàng đế tài ba đã làm nhiều việc. củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên. ngoài dưới thời trị vì của Hoàng Vũ Đế. nhà Hán đã phát triển lớn về chính trị. và quân đội tiến hành các cuộc xâm lược. ra các khu vực Tân Cương Trung á Triều. Tiên Nam Việt kết thân vào thiết lập. quan hệ với các nước ở phía tây đưa Đại. Hán trở thành một đế quốc rộng lớn và. hùng mạnh ở Phương Đông. từ năm 81 trước Công Nguyên Hán Vũ để. bệnh mất than chiêu để lên ngôi thì mới. 8 tuổi để Tướng Quân hoắc quanh làng đại. thần nhất chính chưa Đấy là vị vua thông. minh tài trí tuệ chỉ chị vì được 13 năm. nhưng được xem như một vị quân chủ có. công của nhà Hán thời đại chị Vy của. Hoàn Vũ Đế đã đem lại cho nhà Hán một. lãnh thổ rộng lớn Tuy vậy cũng do nó. khiến quốc khố cạn kiệt nạn đói hoành.

Hành sau khi Hán Vũ Đế qua đời chưa đến. dựa vào mắc Quang đã thi hành chính sách. tiết kiệm An dân giảm thuế kinh tế của. nhà Hán dẫn khôi phục Trong thời gian ở. ngôi trường để tiếp tục duy trì hòa bình. bang giao dân chúng hoàn toàn hưởng Thái. Bình trong thời gian này. 15 74 trước Công Nguyên hạn chưa Đấy. bệnh mất ở tuổi 21 không có con khóc. Quang Lập xương ấp Vương Lưu họa kế vị. lưu hạ vốn là người lưu đảm Sau khi lên. ngôi đem hơn 200 thân tín từ xương ấp về. trường An ngày ngày vui chơi ăn uống làm. đủ việc xấu ra gây rối loạn cả cung đình. góc Quang hội tụ tập đại thần rồi tuyên. bố phế lưu Hạ Lộc lưu tôn làm hoàng đế. tức Hàn Tuyên đấy dưới thời gian Hàn. Viêm Đế trị vì Triều Đại Nhà Hán duy trì. được sự thịnh trị và mở rộng kinh tế. cũng như quân sự vì xuất thân từ nhỏ. chịu cảnh nghèo nàn Tuyên đấy biết rõ sự.

Cơ cực của dân chúng ông cho giảm thuế. giảm nhẹ hình phạt với bộ máy quan lại. ông mở màng rộng hơn chọn những người có. tài sung vào làm quan chính quyền ngày. càng vững mạnh sự cố gọi thời đại của. ông và Hán chưa Đấy là Triều Tiên Trung. ương Ông còn chủ trương thu tóm quyền. lực vào tay mình bằng việc giảm đi các. thế lực ngoại thích công thần nổi tiếng. nhất là việc triệt hạ Toàn bộ người nhà. ở đại danh thần phó cá cho hạn chưa đế. và những năm đầu thời của ông dù việc. này một phần do họ mắt có âm mưu tạo. phản nhưng hành động xử tử toàn bộ thân. thuộc họ mắt của Tiên đế vẫn bị xử ra. cho rằng ông đã quá tàn nhẫn và bất công. với công lao của hoa quanh. năm 49 trước Công Nguyên Hãn Tuyên đấy. mất còn là lưu thích lên nối ngôi tức. Hàn nguyên lý trong lịch sử Hán Nguyên. đế được biết đến là vị hoàng đế đã đặt.

Nền tảng chắc chắn cho nho giáo trở. thành quốc sách cai trị hàng đầu cho. chính quyền Trung ương Thăng địa vị. những người theo Nho giáo trở thành. những quan lại quan trọng Tuy nhiên ông. thất bại trong việc ngăn chặn các đảng. phái đấu đá nhau giày xéo chính sự trong. suốt triều đại của mình nhiều sự do. Trung Quốc đánh giá ông là vị hoàng đế. hồ đồ và thiếu quyết đoán Nguyên đế còn. nổi tiếng đến việc cả Vương Chiêu Quân. cho thiền vu hung nô thiết lập bằng dao. giữa nhà Hán và hung nô Chiêu Quân đi. vào lịch sử Trung Quốc và những giai. thoại dân gian và được liệt vào một. trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa danh. tiếng. 35 33 trước Công Nguyên Hán Nguyên đế. qua đời Hán Thành Đế nuôi ngao kế thừa. ngôi vị thành Đấy là một khoảng đến. hoang dâm vô đạo không lo việc triều. chính do vậy quyền hành trong chiều dần.

Rơi vào tay những ngoại thích họ Vương. dòng họ của mẹ ông đó là tiền đề để. Vương mãi giành quyền lực trong suốt. thời Hán Thành Đế cai trị chính sự bất. ổn mà bên ngoài thường xuyên xảy ra. thiên tai nhân dân khốn cùng lại bị bóc. lột nên những cuộc khởi nghĩa liên tiếp. nổ ra hoàn thành Đấy làm vua được 26 năm. thì mất trong vòng không đầy 10 năm sau. đó phán chiều liên tiếp thay đổi hay. hoàng đế là ai đấy vào bình đến khi Hán. mình đấy lên ngôi mới có 9 tuổi mọi việc. lớn nhỏ trong triều đều do Đại Tư Mã. Phong Mã quyết định 5 năm sau Công. Nguyên Vương máng sát hại Bình đế rồi. đưa một đứa trẻ 2 tuổi trong hoàng thất. họ lưu làm hoàng thái tử vương mãn tự. xưng là giả Hoàng Đế anh đến 59 Phương. mãn chính thức lên ngôi hoàng đế đổi. quốc hiệu là tân vẫn đồng đô ở trường An. Vương triều Tây Hán kéo dài 215 đến đây.

Đã kết thúc. với mục đích cứu vãn tình hình nguy cấp. cuối thời Tây Hán vuông mãnh ban hành. một số chính sách cải cách Nhưng vì. thiếu thực tế nên không thi hành được. đại càng khiến mâu thuẫn xã hội trở nên. gay gắt do thường xuyên bị đói khổ nông. dân nhiều nơi nổi dậy khởi nghĩa năm. 2003 quân khởi nghĩa lục lâm tôn một. người dòng dõi nhà Hán là Lưu Huyền lên. làm hoàng đế khôi phục Quốc hiệu Hán sau. đó Quân Hán liên tiếp thành công quân. của Vương mãi chiếm được Trường An gồm. mãng bị quyết Chiều tân tồn tại được 15. năm cuối cùng sụp đổ trước cuộc khởi. nghĩa nông dân. cây thủy đế Lưu Huyền Sau khi về trường. An cho rằng Giang Sơn đã nằm trong tay. liền bắt đầu cuộc sống của bạn không hề. chăm lo đến chính sự còn dung túng cho. bình sĩ cấp móc khoản dùng thủ lĩnh quân. khởi nghĩa Sydney anh liền dưỡng quân.

Tấn công trường an rồi phế bỏ canh thủy. ghế lập một đứa trẻ họ lưu lên làm vua. trong khi đó một Hoàng thân nhà Hán là. lưu Tú được canh thủy để phái đi chưa dụ. vùng Hà Bắc lợi dụng Thời cơ đó để mở. rộng thế lực năm 25 lưu Tú tự xưng làm. hoàng đế tức là Hán Quang Vũ đến quanh. Vũ Đế sau đó tiến công tiêu diệt quân. Sydney và các thế lực các từ khác thống. nhất lại Trung Quốc ông Đông Đô ở Lạc. Dương vì vậy lịch sử gọi là đông Hán để. phân biệt với tây Hán do Lưu Bang lập. nên đóng đô ở Trường An. ạ sau khi sáng lập Vương Triều Đông Hán. Quang Vũ Đế biết rằng dân chúng đã rất. chán ghét các cuộc chiến tranh liên miên. vì vậy ông đã vận dụng chính sách gỗ về. nhân dân giảm nhẹ câu thuế giải phóng nô. tỳ giảm bớt quan lại và mấy lần hạ lệnh. Đại Ân Xá thiên hạ do đó đầu thời Đông. Hán kinh tế được khôi phục và phát triển.

Năm 57 Hán Quang Vũ Đế bệnh mất Thái Tử. Lưu Trang lên nối ngôi tức là Hán linh. đế minh đấy là một ông vua tài giỏi. không chỉ giữ được sự hưng thịnh từ cha. mình mà còn phát triển thêm nữa khi chất. chính ông không theo chủ trương dựa vào. nhu để trị nước như Quang Vũ đề mà khi. hành sự thống trị cả khác ông củng cố. chính quyền thu phục được hung nô và Tây. Vực mở đường cho phật giáo phát triển mở. ra sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc. và Tây Á. lý Hán Minh Đế làm vua được 18 năm thì. mất con là lưu đất nối ngôi tức hẳn chân. đế Ông là một hoàng đế chăm chỉ tài năng. và đức độ đông quan tâm mọi chuyện chính. sự không bỏ sót vấn đề gì ông còn khuyến. khích Nho giáo khiến văn hóa chính trị. xã hội của nhà Hán phát triển thương. Tịnh thời chỉ huy của Hán Trương đấy và. cha của Ông được xem là thời hoàng kim. của nhà đông Hán được xử ra ca tụng là.

Minh chương chính trị khi hàn trường đấy. mất con là Hán Hòa đấy lên đôi môi khi. mới 10 tuổi đậu thái hậu lâm Triều nhất. chính để anh trai là đậu biến nắm đại. quyền trong triều nhà đông Hán bắt đầu. đi xuống từ đó khi. Vương Triều Đông Hán từ Hán Hòa đấy trở. đi các vị hoàng đế khi lên ngôi đều còn. nhỏ vì hoàng đế nhỏ nhất mới sinh ra. được hơn 3 tháng hoàng đế nhỏ tuổi theo. lệ thì thái hậu sẽ lâm Triều chấp chính. Thái Hậu lại Trao quyền cho người trong. họ mình làm xảy ra tình trạng ngoại tiếp. chuyên quyền có hoàng đế chết đi mà. không có con cái hậu và ngoại tiết liền. Tìm chọn một đứa bé trong hoàng tộc đưa. lên làm vua để dễ bề khuynh đảo Triều. chính nhưng tới khi hoàng đế lớn lên bắt. đầu biểu biết không chịu làm bù nhìn mãi. muốn thoát khỏi sự khống chế thì không. biết dựa vào ai chỉ có một số hoạn quan.

Hàng ngày phục vụ là gần gũi nhất kết. quả là hoàng đế phải dựa vào lực lượng. này để tiêu diệt thế lực ngoại thích và. do đó quyền lực từ tay ngoại thích lại. chuyển sang tai hoạn quan hay tập đoàn. ngoại thích và hoạn quan tranh giành. quyền lực với nhau và lưu nắm quyền. Triều chính khiến nền chính trị của Đông. Hán ngày càng hổ bạn. 35 168 Khánh Linh đến lên ngôi Linh đều. mê tinh và bọn hoạn quan do hết mọi việc. triều chính cho chúng chỉ vùi đầu vào ăn. chơi hưởng lạc khiến cho triều đình thối. nát tham quan ô lại ở khắp nơi bóc lột. nhân dân nặng nề cộng thêm thiên tai. liên tiếp khiến dân chúng không còn. đường sống chỉ còn cách cùng lên phản. kháng năm 184 nông dân nhiều nơi theo. chương giác nổi dậy khởi nghĩa tiến hành. đánh các quận huyện đốt sinh quan tịch. thu tài sản của quan lại và kho lương. trừng trị bọn địa chủ gian áp quân khởi.

Nghĩa đều quấn khăn vàng trên đầu làm. dấu hiệu nên được gọi là Quân khăn vàng. hoảng sợ trước sức đấu tranh của nông. dân triều đình đông Hán phải cho các. Châu quận Tự chữa tập Minh mã để đối phó. với quân khăn vàng nhưng cơ hội đó các. tập đoàn quân phiệt mượn ra nghĩa đánh. quân khăn vàng tranh nhau giành giật địa. bàn mở rộng thế lực khiến cho đất nước. chia năm xẻ bảy cuộc khởi nghĩa khăn. vàng bị dập cắt nhưng chưa đình đông Hán. đã lung lay dữ dội. ạ. sau khi đàn áp được phong trào khăn vàng. cô đấu đá tranh giành quyền lực trong và. ngoài triều đình đông Hán vẫn tiếp diễn. dẫn đến một thời kỳ chia cắt đầy Hỗn. Loạn Phan Hiến đế được lập lên chỉ là. một ông vua bù nhìn bị hết chưa hầu này. đến trưa hầu khác thao túng không có. thực quyền cuối cùng còn lại ba chưa hồ. mạnh nhất là tào tháo Tôn Quyền và lưu.

Bì năm 220 Tào Tháo chết con là tàu bị. ép Hán Hiến đế phải nhường ngôi cho mình. nhà đông Hán Diệt Vong Vương Triều Hán. kể từ khi Hán Cao Tổ xưng đế được hơn 4. thế kỷ đến đây kết thúc. từ. cuối thế kỷ thứ hai nhà đông Hán suy yếu. vua Hán linh đế tin dùng bọn hoạn quan. chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc làm. cho triều đình thối nát tham quan ô lại. ở khắp nơi bóc lột nhân dân nặng nề cộng. thêm thiên tai liên tiếp khiến dân chúng. không còn đường sống chỉ còn cách vùng. lên phản kháng năm Giáp Tý. 184 nông dân nhiều nơi theo sông Giáp. nổi dậy khởi nghĩa khiến hàng đánh các. quận huyện đốt sinh quan tịch thu tài. sản của quan lại phá kho lương trừng trị. bọn địa chủ gian áp quân khởi nghĩa liệu. quấn khăn vàng trên đầu làm dấu hiệu nên. được gọi là Quân khăn vàng tin tức về. đến kinh đô Hán linh đế cuốn quý phái Hà.

Tiến làm đại tướng quân Đem mấy cánh. quân đi đánh dẹp nhưng do nghĩa quân lớn. mạnh quân triều đình không chống đỡ nổi. Hà khiến và sinh Hán để gửi chiếu thư. cho các trâu bọn thự triệu tập binh mã. đối phó với quân khăn vàng nhân cơ hội. đó các tôn thất Quý Tộc quan lại địa chủ. ở các nơi mượn danh nghĩa đánh quân khăn. vàng tranh nhau giành giật địa bàn mở. rộng thế lực khiến cho đất nước chia năm. xẻ bảy cuộc khởi nghĩa tuy thất bại. nhưng nó đã giáng một đòn chí mạng vào. nền thống trị thối nát của nhà Hán tàn. dư của quân khăn vàng vẫn còn tiếp tục. chiến đấu trong 20 năm nữa. 35 189 Hãn Linh để chết hoàng tử nước. biển mới 14 tuổi lên ngôi tức là Hán. Thiếu đế Đại tướng Quân Hà Tiến nhất. chính mấy giờ thế lực của hoạn quan. trong triều rất lớn Hà Tiến muốn thanh . hoạn quan bàn nghe theo lời viên hiệu. triệu khi sử Tây Lương là đồng chắc đem.

Quân về kinh thành Lạc Dương tin tức bị. lộ tới tay bọn hoạn quan chúng bày mưu. giết Hà Tiến viên hiệu được tin Hà Tiến. bị giết ta em là viên thuật đem quân với. đánh hoàng cung đúng lúc đó quân của. đồng chắc tiến vào Lạc Dương khống chế. kinh thành để độc chiếm lại quyền Đổng. Trác bước vua Hán Thiếu đế và nhường. ngôi cho em là lưu Hiệp thức là Hán Hiến. đế rồi dễ thiếu để đi tự mình xưng là. tướng Quốc đồng Chắc là kẻ tàn bạo dung. túng cho binh sĩ gốc bóp tàn sát dân vô. tội Từ khi hắn lên nắm quyền chiến Trúc. Kinh thành Lạc Dương Hỗn Loạn những. người có kiến thức đều Lũ lượt rời khỏi. kinh đô trong đó có nên nhiên hiệu viên. thuật và viên hiện quân hiệu Ý Tào Tháo. ở. Tào Tháo chụp một gia tộc hơn ba đường. Danh Vọng Quyền Lực trang của Tào Tháo. là Tào Xung có một số tài sản ở Trần Lưu. khi Tào Tháo trở về được cha đồng ý liền.

Bỏ tiền ra chiêu binh mãi mã chuẩn bị. đánh Đổng chap 5 190 Tào Tháo cùng các. chư hầu gồm mười mấy vạn người tập hợp. thành viên quân đánh đồng chat cử viên. thiệu làm nên chủ tin tức về tới kinh. thành đồng chắc đưa Hán Hiến đế và hàng. triệu dân dời đô bị Trường An đốt hết. cung điện nhà cửa ở Lạc Dương rồi đem. quân chống giữ nhưng mọi người trong. liên minh chỉ lo bảo toàn lực lượng ai. cũng án binh bất động không dám ra tay. trước tao thấy vậy thì tức giận mình tự. mình dẫn 5.000 binh mã khiến đánh đồng. chat nhưng vì Quân kít Thế cô nên trận. nhận thấy cộng tác với đám người này thì. không làm nổi việc lớn Tào Tháo với. Dương Châu chiêu binh mãi mã để chuẩn bị. lại Khởi bình. tổng chat thấy đám quân Liên Minh Người. nào cũng có tính toán riêng không thể. nhất trí liên hiệp với nhau được nên cảm. thấy không có gì đáng sợ nghiện tự xưng.

Là Thái sư ở trường an bắt Hiến để gọi. mình là thượng vụ dưới quyền tổng chat ở. tầm vóc là Lữ Bố sức khỏe hơn người lại. có võ nghệ cao Cường hắn vốn là thù hạn. của Thái Nguyên cứ sự Tinh Châu khi Đổng. Trác và Lạc Dương Linh Nguyên đem quân. ra chống giữ đồng chắc đem rất nhiều. tiền của đến mua chuộc Lữ Bố bị cám dỗ. bởi tiền tài Lữ Bố liền giết Nguyên rồi. theo đồng chat xác nhận Lữ Bố là con. nuôi cho làm Thủy dùng bảo vệ quan Tư Đồ. Vương Doãn muốn chưa đồng chat biết quan. hệ giữa lưng bố và đồng chat có bất đồng. về nuôi kéo lưỡi bố cùng thực hiện âm. mưu năm 192 Lữ Bố giết Đổng Trác không. lâu sau thủ tướng của Đổng Trác là lý. Thôi Quách dĩ đem quân vào đánh trường. an giết Vương Doãn gửi Lữ Bố Nhân Dân. trường An nhiên mình chưa được bao lâu. lại lâm vào cảnh bị chém giết cướp bóc. một lần nữa. sau loạn Đổng Trác triều đình đông Hán.

Chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa không. còn điều khiển được các Châu quận chư. hầu khắp nơi tranh nhau chiếm địa bàn. hình thành cục diện các thứ khắp đất. nước những kẻ có thế lực lớn phải kể đến. như là Viên Thiệu ở phía Châu viên thuật. của nam dương lưu hiểu ở kinh Châu Như Á. Châu trưng lỗ ở Hán Trung Đào Khiêm ở. tuổi trâu họ thường đem quân đánh nhau. khiến đất nước loạn lạc dân chúng lầm. than thế lực của Tào Tháo vốn rất nhỏ. sau đó ông đánh bại tàn dư của quân khăn. vàng ở Diễn Châu rồi xây dựng căn cứ ở. đó mở rộng lực lượng của mình. như bị là người chắc quận 4 là dòng dõi. Hoàng các nhà Hán ông mồ côi cha từ nhỏ. phải cùng mẹ dệt chiếu để kiếm sống nhờ. sự giúp đỡ của người trong họ mà học. được ít chữ nghĩa Lưu Bị thích kết giao. với những người hào kiệt trong thiên hạ. sao gặp được Quan Vũ và Trương Phi có võ.

Nghệ cao Cường lại cùng chí hướng với. mình nhân đối đãi đặc biệt thân thiết. tình cảm như anh em ruột thịt khi đó có. hai người buôn ngựa đi qua chắc quận gặp. Lưu Bị rất kính trọng ông liền bỏ tiền. của giúp ông chiêu binh mãi Mã. 35 193 sao sao tấn công từ châu từ châu. mục là đào Khiêm chống đỡ không nổi bị. mất hơn nửa địa bàn phải cho người đi. cầu cứu Công Tôn Toản Công Tôn Toản đang. bận đối phó với Viên Thiệu nhân khi đó. có Lưu Bị đang nương nhờ men say như vị. và bộ xuống Triệu Vân đến cứu từ Châu. dưới sự chỉ huy của Lưu Bị Cùng Quan Vũ. Trương Phi và Triệu Vân quân tử Châu giữ. vững thành trì quân vào tấn công nhiều. trận không hạ được cùng lúc này những bố. hợp tác với Trần Cung đánh vào Diễn Châu. của Tào Tháo buộc ông phải giúp quân. Hương về chú viện tuổi trâu được giải. vây Qua Cơn minh họa đào Khiêm rất cảm.

Tạ Lưu Bị không lâu sau đào Khiêm ốm. nặng trước khi mất ông kiếm cử Lưu Bị. làm từ cho một thai Mình Lưu Bị khiêm. nhường sợ sức không giữ được nên từ chối. sau vì quan lại ở Từ Châu hết sức thuyết. phục nên Lưu Bị nhận lời vi khuẩn từ. Châu. năm 195 Mỹ thôi và gót giữ xung đột với. nhau ở trường An ngoại tiếp Đồng thừa. vào một số đại thần manh Hán Hiến đế. xuống hỏi Trường An về lạc dương cung. điện và nhà cửa ở Lạc Dương đã bị đồng. chat ông vua quan phải dữ liệu ở góc. tường cũ để che mưa che nắng và khó khăn. nhất là không có lương thực Thảo viết. sinh đó về tới đón Hán Hiến đế về núi. sương bắt đầu dùng danh nghĩa thiên tử. để ra lệnh cho các chư hầu. cùng khoảng thời gian đó Nguyên Thuật Và. Lữ Bố ráp công vì trâu như bị chảy qua. chạy tới nương nhờ vào tháo Sau đó vào. Tháo và Lưu Bị cùng nhau đánh Lữ Bố.

Chiếm lại từ Châu về với xương tào tháo. vỏ ra rất tôn trọng Lưu Bị khi đi đâu. điều mới lưu bị đi cùng Lưu Bị bụng ôm. chí lớn Hãy vào tháo tôn trọng Hình như. vậy trong lòng áy náy không Thiên sợ bị. tào tháo nghi ngờ vì vậy ông hơn tìm cơ. hội rồi khỏi hiđrô vừa gặp dịch viên. thật thế không được kiện muốn chạy lên. hà mắc theo biên hiệu người vừa mới đánh. bại không tôn Toản chiếm được âu châu. đường tử Hoài Nam đến Hà mắc phải qua từ. châu như bị bệnh xin tào tháo cho mình. đi đánh chặn Lưu Bị đánh bại viên thuật. rồi chiếm luôn từ châu quyết định không. trở về mùa xuân nữa tào tháo nghe tim. người bị chống lại mình thì vô cùng tức. giận sang năm sau cũng mang quân đi đánh. như bị què thi công từ châu Lưu Mỹ Quân. không địch nổi phải thua chạy xăng khí. cho lương nhiều viên Triệu. Lưu Bị chạy đến Nghiệp thành chiến Viên.

Thiệu thấy được Tào Tháo là một việc thủ. đáng gờm vì vậy ông quyết tâm đánh hứa. rô năm 200 viên thiệu đây mười vạn tinh. binh đi Chinh phạt Tào Tháo hai bên giao. tranh ở Quan Độ cầm cự nhau hơn 1 tháng. sau có thang mưu sĩ của Viên Thiệu là. hứa dù làm phản trong đêm bỏ chạy quân. của viêm hiệu chạy sang với Tào Tháo. được tin báo của du Tào Tháo dịch thân. mà nằm nghỉ Bình đến đánh kho lương của. Viên Thiệu tại ô xào đốt sạch Lương Thảo. Quân sĩ của Viên Thiệu thấy cái ô chào. lửa cháy rực trời thì Hoang Mang rối. loạn quân vào thử thế xông ra đánh mãnh. liệt nhiên hiệu cuống quýt chạy về phía. bắc qua trận quyết chiến này quân chủ. lực của Viên Thiệu Mỹ tiêu diệt 2 năm. sau Viên Thiệu ốm chết 3 người con của. triệu là Nguyên Thượng viên Hy viên đảm. tranh giành nhau quyền lực lần lượt Bị. Tào Tháo thương dù trong bảy năm sau đó.

Ở trong khi Tào Tháo và Viên Thiệu đang. tranh giành thực hiện ở miền Bắc thì ở. miền Nam một thế lực cát cứ đang dần lớn. mạnh đó là anh em tôn sách tôn quyền cha. của Tôn Sách là cung thiên trước là bộ. hạ của viên thuật sau khi tôi nhiên mất. có một thời gian tôi sách đi theo Biên. Thuận Nhưng vì không được trọng dụng nên. đã rời khỏi họ viên bị giang đông trên. đường đi Tôn Sách thu nạp được thêm. nhiều Hào Kiệt lại có người bạn thân. thuở nhỏ là Chu Du cũng mang người ngựa. đến hội họp Vì vậy lực lượng dần lớn. mạnh tôi chắc chiến đấu dũng cảm quân. đội lại có kỷ luật nghiêm minh nên được. dân chúng ủng hộ do đó đã chiếm được một. vùng rộng lớn gồm 8 Quận Giang Đông. năm 200 trong một lần đi săn Tôn Sách Bị. thích khách Phục Kích và bắn tên vào mắt. trọng thương biết mình không qua khỏi. cơn sách cho Minh Quyền lại cho em là.

Tôn Quyền rồi qua đời Tôn Quyền khi đó. với 19 tuổi tuy còn trẻ nhưng thích kết. giao bạn bè quý trọng nhân tài nên đã có. tiếng tăm trong giới danh sĩ Giang Đông. nhờ có chung chiêu và chu du khách lòng. vòng chợ nên cục diện dần dần ổn định. Vì. sao đại chiến Quan Độ nhiều bị tới kinh. Châu nhưng nhiều Lưu Hiểu Được Lưu biểu. đối đãi như Thượng khách biểu cấp cho. Lưu Bị một số người ngựa cho ra đóng. quân ở Tân Dã qua lời của Tư Mã Huy và. từ thứ như bị được biết để Gia Cát Lượng. là một người tài năng hiếm có ông Nguyễn. dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi đến Long. chung tình gặp ra Cát Lượng Gia Cát. Lượng biết Lưu Bị đến tình mình nên. tránh mặt sau 3 lần tới liệu tranh Lưu. Bị mới gặp được Khổng Minh và được công. nhận người quả cá. sau khi dẹp yên mặt Bắc năm 208 Tào Tháo. đem dạy binh xuống miền Nam đánh lưu.

Biểu quân vào chữ tới kinh Châu thì lưu. biểu ra ốm chết con thứ là lương trong. nghe Thanh Thế Tào Tháo lớn mạnh thì sợ. hãi rụng rời vội cử người đến sinh hàng. lúc đó Lưu Bị đang ở hoàn thành Nghe. kinh quân vào tiến đánh bè nuôi với. Giang Hạ trong lúc tình hình nguy cấp. Gia Cát Lượng Quân Lưu Bị nên cầu cứu. con quyền vừa may Tôn Quyền cũng sợ Tào. Tháo Chiếm Mất kinh Châu rồi đem quân. đánh Đông Ngô nên sai lỗ túc đến đỉnh. Lưu Bị bàn việc liên hiệp chống tàu. tôm quyền phong Chu Du làm đại Em giao. cho chỉ Viva Vạn Thủy Quân hợp lực với. Lưu Bị cùng chống lại Tào Tháo dù lãnh. binh tiến quân gặp viện Quân của Tào. Tháo ở Xích Bích 2 bên trạm Trà Lý tiền. quân của Tào Tháo thua trận buộc phải. rút về bờ Bắc sông Trường Giang khu đóng. quân ở vừa Nam hai bên đối diện hình dễ. nhau đúng như nhận định của chu du quân.

Vào là người miền bắc không quen Thủy. Thổ phát sinh dịch bệnh mỗi khi gặp sóng. gió thì binh sĩ bị say sóng Tào Tháo. Phải xích chặt Các thuyền lại với nhau. để cho đỡ trong Tràng chu thấy tình hình. đó xoay Hoàng cái viết một bức thư giả. hàng Tào Tháo rồi chuẩn bị thuyền trên. đầy Củi khô và còn thẩm giàu sang tháng. 11 vào một đêm có gió Nam Hoàng cái. ngược dòng Trường Giang Tiến về thủy. chạy Tào Tháo Tào Tháo cho rằng trước. lực lượng mạnh của mình thì tướng sĩ. Đông Ngô đầu hàng là chuyện bình thường. nên không đề phòng gì khi chiến thuyền. của Đông ngũ cách hủy trại quân vào. khoảng hai giọng thì các lần dùng bốc. lửa như sức gió lao nhanh vào thủy chạy. Tào Tháo chiến thuyền của quân tạo đã. giúp chặt vào nhau không kịp gỡ ra nên. bén lửa bốc cháy chẳng mấy chốc sông. Trường Giang ăn dưa chu thấy vậy lập tức.

Dẫn con vượt sông tiến đánh mãnh liệt. quân vào tan vỡ nó chạy Tào Tháo dẫn bại. Bình chạy về phía bắc trên đường vị Lưu. Bị và chu tập kích liên tục. sau trận Xích Bích SuSu mắt hơn một năm. nữa mới đánh đuổi được quân vào chiếm. được Nam quận trong khi đó Lưu Bị cũng. chiếm được thêm 4 quận phía Nam Kinh. Châu là Vũ Lăng Trường Sa linh lăng Quế. Dương địa bàn của ông khi đó có 4 quận. rưỡi cộng thêm nửa cuộn Giang Hạ tiếp. quản của Lưu Kỳ con trưởng Lưu Hiểu Tuy. nhiên các quận phía Nam Kinh Châu là. những quận nghèo nhất chỉ đóng vai trò. Hậu Cần trong việc Yến Trang kết Châu và. Trung Nguyên theo Long Chung Kế Sách của. Gia Cát Lượng vì vậy Lưu Bị đề nghị với. Tôn Quyền cho mượn Nam quận để cùng. chống đào nhưng Chu Du phản đối việc này. ít lâu sau Chu Du qua đời lỗ túc lên. thay vì lỗ túc ra sức thuyết phục nên.

Tôn Quyền đồng ý giao 5 Quận cho Lưu Bị. đổi lại hương vị giao nửa cuộn Giang hại. cho Đông Ngô. ở Giao Châu sĩ nhất Tuy có thực quyền. nhưng vẫn theo lệ Triều cống nhà Hán đến. 52 bộ công quyền sai Bộ chất lỏng thứ. trưởng Giao Châu Khi chất đến sẽ nhất. không chống cự mà đem anh em đến Vâng. theo mệnh lệnh Tôn Quyền vẹn cho nhất. làm cả tướng quân đất giao cho bao gồm. miền Bắc Việt Nam ngày nay từ đó thuộc. Vị Đông Ngô. ạ sau khi có được Nam cuộn mục tiêu tiếp. theo của Lưu Bị lại ích cho của Lưu. chương dưới chứng lương Trương có hai. mưu sĩ là chung cùng và pháp chính đều. có tài lại là bạn thân của nhau họ có. cảm tình với Lưu Bị không muốn thời lưu. chương nhiêu việc bất tài nên luôn tìm. cách đó lưu bị vào làm chủ đích Châu năm. 211 Tào Tháo đánh bại Mã Siêu và Hàn. thoại chuẩn bị tấn công chuyên lỗ ở Hán.

Trung Điều đó khiến lưu chương càng sợ. hãi bàn nghe theo lời Trương Tùng say. pháp chính sang kinh Châu người lưu bị. mang quân vào Tây xuyên lưu bị để Gia. Cát Lượng và Quan Vũ ở lại giữ kinh Châu. dẫn bằng thống và một số tướng và rất. tục sau đó việc chung cùng làm nội ứng. bị phát hiện lưu chương giết chung cùng. người say mê mã chống lại Lưu Bị Lưu Bị. kiến đến Lạc Thành Vị tướng trấn giữ ở. đây khiếm khuyết trận đánh suốt một năm. trời không hạ được bằng thống lại bị. trúng tên hi sinh Gia Cát Lượng Ngoài để. quan hữu giữa kinh Châu dẫn quân vào hội. với Lưu Bị sau lưu bị chiếm được là. thành tiến đánh hàng Đô Như Trương không. giữ nổi phải đầu hàng năm 2014 Lưu Bị. Vào Thành Đô anh từng là ích cho bụng ở. Giang Đông tôm quyền viết Vinh lưu bị. chiếm được ích Châu cử người sang đòi. lại kinh Châu như bị không đồng ý Chả.

Tôm quyền liền sai lỗ túc và nữ mông. đánh kinh Châu trong tay Quan Vũ tình. hình càng trở nên căng thẳng khi hiệu bị. dẫn 5 vạn quân sự tích Châu đến Vũ Lăng. giết ứng Tôn Quyền cũng đích thân tới. huyện Lục khẩu hai bên chiến sự đang. rằng kho thì có phim vào thiến vào Hán. Trung đánh chương lỗ Tây xuyên bị hiếp. Lưu Bị đánh giảng hòa với tôm quyền để. trở về ích Châu chia kinh Châu làm hai. phần lấy Sông Hương làm giới hạn phía. tây thuộc Lưu Bị phía đông dục Tôn Quyền. trường lỗ Bị Tào Tháo đánh bại phải xin. đầu hàng Lưu Bị giải quyết xong tranh. chấp ở kinh Châu liền chuyên tâm đối phó. với Tào Tháo cử Gia Cát Lượng ở lại giữ. thành đô tự mình đem quân tiến vào Hán. chung Tào Tháo Nghe kinh lập tức đem. quân ra để giao chiến với Lưu Bị hai bên. cầm sự xuất hơn một năm cuối cùng quân. phục Đại Thắng thủ tướng quân Ngụy là.

Hậu huyện bị giết thảo mộc phải giúp. khỏi Hán Chung qua chuyện này thích Châu. được củng cố năm nhà văn võ Triều tôn. Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương. đi theo chiến lược của Gia Cát Lượng dự. định tiến công vào tháo từ 2 cánh cánh. phía Tây đã thắng ở Hán Trung thì cánh. phía đông sẽ thử kinh sâu đánh Trung. Nguyên Trấn Thủ kinh Châu là đại tướng. quân Quan Vũ một người đủ dũng vào môi. nhưng lại quá kiêu căng tự phụ sau khi. nhận được lệnh Tiến Quân Quan Vũ dẫn đại. quân tiến đánh Dương Dương và hoàn thành. do và nhân trấn giữ vào nhân cầu cứu Tào. Tháo áo liền váy hai Đại Tướng là vui. cấm và mảnh đất dẫn mày đã quân đi cứu. viện bị Quan Vũ đánh tan Quan Vũ Tấn. công hoàn thành nhưng vào Liên Kiên. quyết phòng thủ. ngụy vương Tào Tháo nghe kiên định tạm. bỏ hứa đô để tránh mũi tiến công của. Quan Vũ Nhưng sau nghe theo lời của mưu.

Sĩ Tư Mã Ý phải sứ giả xuống Giang Đông. thuyết phục tôn quyền đánh Quan Vũ để. giải vây cho hoàn hàng Lưu Bị và tôn. quyền tuy bề ngoài liên minh với nhau. nhưng vẫn chất chứa nhiều mâu thuẫn tôm. quyền cũng không muốn nhìn thấy Quan Vũ. thắng trận này khi sứ giả của Tào Tháo. đến đề nghị cùng đáng Quan Vũ tôn quyền. lập tức đồng ý Cường những mông và lục. ốm đánh vào hậu phương của Quan Vũ Nữ. mông Kiến Quân lên đánh Ừ mấy quận kinh. Châu Quan Vũ vai phản hàng lâu ngày. không hạ được lại bị diện minh của từ. hoàng đánh úp mua chạy với kinh Châu thì. không còn đường cuối cùng bị tôn quyền. bắt và giết không lâu sau ở Lạc Dương. Tào Tháo qua đời sao khi lên đổi ngôn. ngụy vương đến cuối năm 220 Tào Phi phế. truất Hán Hiến đế cấp môi lập ra nhà. Ngụy nhà đông Hán từ đó chấm dứt. tự tin tạo fishing đế chuyển tới thụ kèm.

Theo lời đồn rằng Hiến để đã bị tào phi. giết Lưu Bị tổ chức tang lễ cho Hán Đế ở. thành đô rồi đến năm 221 ông lên ngôi. hoàng đế lập ra nhà Thục Hán Lưu Bị rất. đau lòng và căm giận việc Đông Ngô chiếm. kinh Châu và giết Quan Vũ nên sau khi. lên ngôi liền coi việc quan trọng trước. tiên là đánh tôn quyền để trả thù Triệu. Vân ra Cát Lượng và các đại thần đều can. rằng không nên bỏ qua nhụy mà đánh mô. nhưng Lưu Bị nhất định không nghe ông. giao cho Gia Cát Lượng ở lại thành đô vỏ. Thái tử điều kiện tự mình dẫn quân đi. đánh Đông Ngô. sau khi Lưu Bị chưa kịp xuất quân thì ở. Giang Châu bộ tướng của Trương Phi làm. phản viết thư suy rồi Sang hàng Tôn. Quyền Lưu Bị Mất liền hai viên đại tướng. lực lượng yếu đi nhiều nhưng do luôn. nóng báo thù nên không còn tỉnh táo được. nữa Công Quyền thấy Lưu vị ra quân lần. này tan Thế lần rẫy cho người xăng giảng.

Hòa nhưng bị cự tuyệt men cường lực tốn. làm đại Đô Đốc Long Quân chống lại quân. thuộc tấn công như vũ bão chỉ sau vài. tháng đã chiếm được năm sáu trăm dặm đất. đai Đông Ngô rồi dựng mấy chục trại quân. lớn bằng gỗ cây rừng dọc đường tiến quân. tướng Ngô là lục tốn điềm tĩnh phòng thủ. tránh nhuệ khí của Quân Thục rồi sau 6. tháng bất ngờ dùng hỏa công đồng loạt. đánh vào Liên chạy của Lưu Bị Quân Thục. bị đánh gót không kịp trở tay tan vỡ bỏ. chạy nhưng lục tốn biết sao khi chuẩn bị. sẵn Quân rình rập phía sau để đánh úp. Đông Ngô nên cũng không ham truyện khi. lưu bị rút quân về thành vạch để một năm. sau thì Lâm bệnh qua đời như kiện lên kế. vị tức là Hán hoài đế mọi việc trong. triều đều giao cho Gia Cát Lượng quyết. định Khổng Minh ra sự chỉnh đốn quân đội. tích lũy lương thực một lòng chuẩn bị. cho việc móc và lãnh đạo năm 227 khi.

Thực lực đã được củng cố Gia Cát Lượng. liên quân đến hắn chung mở đầu cho những. trận đánh với tao nghỉ ở phía tây bắc. trong những năm sau đó Khổng Minh đã 6. lần đem quân tiến ra Kỳ Sơn nhưng do hạn. chế về Lương Thảo lại có đôi lúc nhỏ. nghĩ lúc đó là Tư Mã Ý phòng thủ nên ông. đã không thành công Gia Cát Lượng mất. năm 234 trong lần cuối cùng ông đem quân. tấn công ra Bắc trong khi đó ở Giang. Đông Ông Quyền lên ngôi hoàng đế vào năm. 229 lập ra nhà Đông Ngô Thế chân vạc Tam. Quốc chính thức hình thành. ạ sau khi Gia Cát Lượng qua đời vị trí. Thừa tướng của ông lần lượt được cầm. quyền khí Y và đồng Doãn đảm nhận chính. sự tạm thời yên ổn sau năm 258 nhà thuộc. Hán ngày càng suy yếu hậu chủ lưu thiện. bất tài như được tin dùng hoạn quan xa. lánh Trung thần lại thêm nạn tham nhũng. tràn lan cho dù có những cố gắng đầy.

Nghị lực từ cung Duy học trò của Gia Cát. Lượng Nhà Thục Hán không thể giành được. chiến thắng quyết định trước nhà Ngụy 8. cuộc tấn công ra mắt khi được khi thua. nhưng không lấn chiếm được đất đai của. ngụy và khiến lực lượng của Thục bị hao. mòn trong thể loại ngoài thì xui việc. Thục Hán bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề. thời gian. ở Bắc ngụy từ những năm 230 đã xuất hiện. những dạng nước giữa họ Tào lúc đó đang. cai trị và họ Tư Mã sau cái chết của. Thảo Duệ chủ nghĩa bè phái đã rõ nét hơn. giữa qua nhất chính tạo sảng và Tư Mã ní. là tổng chỉ huy quân đội năm 249 nhân. lúc những người thuộc khai Hoàng ra đi. viếng cao Bình lăng Tư Mã Ý làm đảo. chính ở Lạc Dương áp lực lượng của tao. sản rời khỏi chính quyền rồi xử họ những. sự kiện này chính quyền nước Mỹ trên. danh nghĩa vẫn của họ tảo nhưng thực tế. đã rơi vào tay họ thư mã.

Sau khi giết vào sản được 2 năm thì Tư. Mã Ý cũng chết con cả là Tư Mã Sư thay. thế trước vị của ông năm 255 Tư Mã Sư. mất em là Tư Mã Chiêu lên nắm quyền năm. 263 Tư Mã Chiêu sai hai hướng là lặng. ngày và Trung Hội tấn công vào đất thực. bằng và Khánh Quân Quân chủng phải giúp. nuôi khỏi Hán chung Khương Duy để kiếm. các thử thủ nặng ngại đem quân đi vòng. qua chuyện núi rậm rạp phía Tây Tiến cát. bao vây Chặt Thành Đô sau 20 ngày kháng. cự ác liệt toàn bộ binh sĩ nhà cuộc sống. sót trong thành luôn giữ khí sau khi hậu. chủ lưu thiện tuyên bố đầu hàng Hương. duyên lúc đó đang cố trụ ở kiếm khát. nhận được lệnh đầu hàng sướng sĩ Nếu đau. đớn vẫn mất ông đến hàng Trung hội mặc. dù đã cố gắng gây chia rẽ các tướng Ngụy. để thực hiện một cuộc đảo chính nhưng. mưu kế Hồ Khương Duy bị lộ và cả Ba. tướng biểu hiện giết kết thúc Sự Kháng.

Cự Cuối Cùng của nhà thục thục Hán chấm. dứt sau 43 năm tồn tại 5 264 Tư Mã ý con. là Tư Mã viêm lên thay đến năm 266 viêm. phế bỏ nguyên đế tạo Hoàn lên làm vua. tức là Tấn Vũ Đế lập ra nhà Tấn. ở Đông Ngô sau cái chết của Tôn Quyền. năm 252 không có người kế tục xứng đáng. nhà Ngô bắt đầu đi xuống trong nước. quyền thần đánh nhau lục đục khiến nội. bộ thêm suy yếu đến năm 274 vị tướng. giỏi cuối cùng của nhà Ngô là lục Khánh. chết nước Ngộ Không còn tướng tài kế. hoạch xâm chiếm Đông Ngô của nhà Tấn. diễn ra vào mùa đông năm 279 Tư Mã viêm. ra lệnh tấn công bằng 5 cánh quân đồng. thời dọc theo sông Dương Tử khiến Khang. tới gian lăng trước các cuộc tấn công. mãnh liệt của Quân Tấn Lực Lượng Nhà Ngô. tan rã khiến Khang mắt vào tháng 3 năm. 280 tôn Hạo đầu hàng nhà Tấn Thống Nhất. Trung Hoa đóng lại một thời kỳ chưa cắt.

Đầy biến động. ạ. sau khi tiêu diệt Ngụy Thục Ngô nhà Tấn. Thống Nhất Trung Hoa Tấn Vũ Đế Tư Mã. viêm cho rằng ngành hủy diệt vong là vì. đã không chia sẻ quyền lực cho anh em. trong hoàng tộc khiến hoàng thất bị cô. lập Vì vậy khi lên ngôi ông đã không. gương cho những người họ hàng thân thích. cho họ đi trấn giữ các nơi mỗi vương. quốc chư hầu đều có quân đội riêng chính. quyền riêng Tấn Vũ Đế tưởng rằng làm như. vậy thì triều đình sẽ được nhiều anh em. trong hoàng tộc giúp đỡ và nền thống trị. của nhà Tấn sẽ vững vàng nào ngờ cách. làm đó lại gieo sẵn mầm loạn năm 290 Tấn. Vũ để bệnh nặng Thái Tử Tư Mã Trung đã. ngoài 30 thông thường đã 30 tuổi thì. hoàn toàn có thể giải quyết được chính. sự ngưng Vũ Đế vẫn không yên tâm lập di. chị yêu cầu Quốc Trọng Dương Tuấn cha. của Dương hoàng hậu và chúng mình là. những năm vừa tự mãn Lượng cùng phụ.

Chính để độc chiếm lại quyền Dương vấn. hôm đồng với con gái là một tờ di chiếu. giả sao vườn vụ chính cho một bể Anh. Tuấn Vũ Đế mật Thái Tử Tư Mã Trung lên. nối ngôi tức là tấn Huệ đế Huệ đấy là. một ông bộ Nhu dần chính sự quốc gia. không biết giải quyết thế nào cho nên đã. gây ra nhiều chuyện được cười một năm và. thuốc mắt mùa lâm vào nạn đói các địa. phương dâng sớ lên triều đình nói dân bị. chết đói rất nhiều ấn Huệ để nghe tàu. liền hỏi các loại thần những người đang. khỏe mạnh tại sao lại chết các đại thần. thưa vì không có lương thực để ăn huệ để. phán Tại sao sư Khang không bỏ họ nấu. cháo thịt mà ăn toàn bộ chiều thần nghe. thế đều miệng nhịn cười nhà Tây tấn mới. chuyển được biến đổi thứ hai đã có một. ông vui như vậy cho nên các Vương hầu. đều có dã tâm nhằm nghe nổi lên giành. Ngai Vàng vụ tỉnh ủy điện Linux nhưng.

Hoàng hậu giả nam phong lại là một người. gian xảo quyệt và không chịu để hai cha. con Dương Thái hộ thao túng triều đình. huyền bí mật liên lạc với mỹ nam vương. tự mãn lượng và sợ Vương Tư Mã Vĩ yêu. cầu Họ đem quân về Lạc Dương Thảo hoạt. Dương Tuấn hành động này của giả hoàng. hậu đã châm ngòi cho cuộc chiến loạn mà. lịch sử gọi là loại Bát Vương năm 291 từ. mộc nhĩ tử kinh Châu đêm Quân về Lạc. Dương giả hoàng hậu Lấy danh nghĩa tấn. Huệ đế ghép Dương Tuấn vào tội mưu phản. sai vẫn đem quân tới nhà Dương Tuấn giết. cả ba họ sau khi dừng Tuấn bị giết mỗi. nam vương Tư Mã lượng về Lạc Dương làm. đại thần tượng chính nhưng Minh Quỳnh. lúc đó nằm trong tay phụ mã Vĩ giữa hai. Vương này sinh mâu thuẫn về quyền lực. giả hoàng hậu nhận thấy đây là cơ hội. tốt màn lập mưu giết cả hai người từ đó. triều đình không còn lại Thần Tượng.

Chính Hoàng Hậu giả nam phong nắm toàn. bộ quyền lực giả hoàng hậu nắm quyền. liên tục 785 nhạc Hoàng đế nên Ngô sang. một bên chuyên quyền độc đoán làm đủ mọi. chuyện bẩn thỉu đa số đại thần đều rất. bất bình nhưng không cho đến khi giả nam. phong phế bỏ rồi giết Vương Thái tử thì. ngọn lửa cong vẫn trong họ bùng lên. Triệu Vương Tư Mã Lân là người chỉ huy. quân Cấm Vệ Nhân cơ hội đó đem quân vào. cung bắt giả hoàng hậu rồi tự lập làm. tướng Quốc ngắm mọi việc triều chính. sang năm 301 ông ta phê luôn tấn Huệ đế. tự mình lên ngôi vua Các Vương chư hầu. khác thế tự mãn Ân bỗng chốc nhảy tót. lên ngôi hoàng đế chiếm mất chiếc Ngai. Vàng Và họ đã nhòm ngó từ lâu thì không. chịu ngồi yên tất cả đều lấy cơ Thảo. phạt tội toán nghịch rục rịch đêm Minh. mã về Lạc Dương Cuộc Đại Hỗn Chiến bắt. đầu. ngay trong năm đó 301 từ vương Tư Mã Quý.

Nguyên hợp với thành đô vương Tư Mã Dĩnh. và Hà Giang Vương Tư Mã ngung cùng đánh. Tư Mã luân sau hơn 2 tháng Nghịch Chiến. Tư Mã lâm Vua trận và bị giết Huệ để. được trở lại làm vua bù nhìn sự mã. khuyến làm đại thần Phụ Chính ngắm toàn. bộ quyền lực năm 302 Tư Mã ngung lại. liên hợp với trường sa vương Tư Mã nghệ. đánh vào Lạc Dương Tư Mã chuẩn bị đánh. bại bị Tư Mã nghệ đưa đầu thị chúng. quyền lực lại. 35 303 Tư Mã Dĩnh khủng với Tư Mã ngung. đem 27 vạn quân đánh vào Lạc Dương Tư Mã. nhị phân hơn phải đem Huệ đế chạy khỏi. lạc dương quân của Dĩnh vào kinh thành. thả sức chém giết cướp bóp hãy chết Hàng. vạn người dân vô tội sau đó Tư Mã Dĩnh. giúp quân ra ngoài Thành Huệ để được. điều về cung còn Tư Mã Nghệ bị bắt và bị. giết năm 304 Đông Hải Vương Tư Mã Việt. dẫn Huệ để đem quân Thảo hoặc Tư Mã Dĩnh. hai bên kịch chiến cuối cùng việc bị.

Những đánh bại phải bỏ chạy vì đất ông. của mình ở Sơn Đông Huệ Đế bị trúng vào. mũi tên bị Tư Mã Dĩnh mắt đưa về nhiệt. thành trong lúc hai Vương kia đánh nhau. khi Tư Mã ngung thử cơ chiếm Lạc Dương. Tư Mã Dĩnh ngược Hiệp Thành bị một số. lực lượng địa phương đánh đuổi phải đem. Huệ đế chạy về Lạc Dương phụ thuộc vào. Tư Mã ngung Tư Mã vùng thấy Lạc Dương đã. tăng hoàng miền bổ Huệ đế và Tư Mã Dĩnh. cùng vào trường an rồi Vĩnh được chiếm. Triều chính năm 305 Tư Mã Việt Lại Từ. Sơn Đông đem quân vào đánh chiếm Trường. An ép Huệ đế khùng Tư Mã ngung anh vẫn. trở về lạc dương năm 306 Tư Mã Việt dần. việc xếp Tư Mã Dĩnh Tư Mã ngung vào Huệ. đế rồi lầm em hủy đấy là Tư Mã Xíu lên. ngôi tức là tấn hoài đễ đại quyền Nằm. hoàn toàn trong tay thư mã Việt Chiến. Loạn kết thúc. có nền thống trị thối nát và cục diện. hỗn chiến dưới thời Tây tấn đã gieo tai.

Họa vô cùng xuống đầu dân chúng cộng. thêm vào đó là thiên tai liên tiếp khiến. nông dân nhiều địa phương không đủ lương. ăn phải rời bỏ làng quê lũ lụt tới các. vùng khác kiếm sống năm 298 vùng quan. Trung Lâm vào nạn đói lớn hơn 10 vạn dân. phải lưu tán vào đất Thục Nhi cùng với. dân lưu tán có ba anh em là lý đặc lý. tưởng lý lưu trên đường đi trong số. lương dân có ai đói khát ốm đau vai anh. em mới đạt điều giúp đỡ và chăm sóc tận. tình vì vậy họ được dân lưu tán cảm kích. và tôn trọng vào đất thuộc lý lập một. chợ lớn ở miền Trung tập trung newsen. lại để họ khai phá ruộng nương tự túc. lương thực chưa tới 1 tháng đã có hai. bạn người theo những sự ích Châu là La. Thượng không muốn vùng đất của mình bị. dân ngu tán làm cho những loại nên chủ. trương đổi họ về quan trung Lý Đạt nhiều. lần thay mặt dân lưu tán viết từ Thỉnh.

Cầu lùi hạn bởi lại để họ có thời gian. tìm cách kiếm sống là thượng về ngoài. đồng ý nhưng nhầm chuẩn bị đi ngược đánh. gốc chạy dân lưu dán lý đặt viết tin cho. tổ chức lưu dân thành thị Em chuẩn bị vũ. khí sẵn sàng chống trả nếu bị tấn công. khi quân của La Thượng đến đánh chạy lớn. Liên trúc thì bị dân như tán Mai Phục. đánh cho đại bại sau đó lưu dân tôn lý. đặt lên Làm lại tướng quân đứng ra chỉ. huy Họ chống lại quân lính địa phương. sau Mỹ đã chết trong một lần giao chiến. với quân của La Thượng con là Lý Hùng. Tiếp tục lãnh đạo lưu dân chiến đấu năm. 304 Lý Hùng tự lập làm thành đô vương 2. năm sau lại tự xưng là hoàng đế lấy quốc. hiệu là đại thành tới đời cháu của Lý. Hùng là lý họ nối ngôi thì đổi quốc hiệu. là Hán do đó sự gọi chính quyền này là. thành Hán. trong khi Lý Hùng Xưng làm thành đô. Vương năm 304 thì ở miền Bắc một quý tộc.

Hung nô là lưu Yên cũng tuyên bố độc lập. với triệu tấn tự xưng là Hán Vương. Nguyên ban đầu đặt tên quốc hiệu là Hán. xong thường được sử sách gọi là Hán. triệu do cháu trai của ông là lưu rượu. sau này đã Cày cuốc hiệu xoăn Triệu. Nguyên liên tiếp đánh chiếm được các. quận phía bắc thế lực ngày càng mạnh năm. 308 ông xưng làm Hán Đế sang năm sau tập. sẽ đánh Lạc Dương nhân dân Lạc Dương tuy. trong Ghét Chiều tay tấn thối nát nhưng. không muốn bị người hung nô thống trị. nên đã chống trả quyết liệt qua hai lần. tấn công không thành lưu viên buộc phải. lùi quân trong lúc đó Vương cuối cùng. còn lại sau loạn mát Vương là Tư Mã Việt. vẫn còn xa vào việc chém giết với các. đại thần khác vì vậy chút ít Bình được. còn sót lại của triệu tấn cũng bị tiêu. hao gần hết sau khi nuôi viên chết con. là lưu thông nối môi đem quân đánh lạc.

Dương triều đình nhà Tấn không chống đỡ. nổi năm 311 thành Lạc Dương sát thủ lưu. thông tiến vào thành tàn sát hàng loạt. quan lại và nhân dân tấn ngoài Đế bị bắt. và bị giết sau đó các quan triệu tấn ở. trường Antôn cháu của hoàng đế là Tư Mã. ngược lên thử kế ngôi vị tức là tấn Mẫn. đế năm 316 lưu thông chiếm được Trường. An tấn vẫn đế cũng bị giết chỉ tay vẫn. duy trì được 51 năm tới đây kết thúc. ạ sau khi say xỉn bị tiêu diệt các bộ. tộc ở miền Bắc Trung Quốc dồn dập khởi. nghĩa trong đó chủ yếu là 5 bộ tộc hung. Nô tiên Vy Kiệt để Hương sử Trung Quốc. gọi 5 bộ tộc này là ngũ Hồ giống như Lý. Hùng và lưu Yên đã làm trước sau xuất. hiện 16 chính quyền cát Cứ lịch sử gọi. thời kỳ này là ngũ hổ thập lục Quốc. lúc đó miền Nam Trung Quốc Vẫn còn nằm. trong tay các quan địa phương chiều tấn. trước khi bị bắt tấn Mẫn đế để lại di.

Chữ yêu cầu lang Anh Vương Tư Mã Duệ lúc. đó đang trấn thủ khiến Khang kế thừa. ngôi vị. 517 từ mã dậy lên ngôi hoàng đế tức là. Tấn Nguyên đế đóng đô ở Kiến Khang để. phân biệt với triệu tấn do Tư Mã viêm. chiến lập ở Lạc Dương lịch sử ngoại. triệu tấn do Thư mã dậy xây dựng là đông. tấn Tuy nhiên mặc dù mới thành lập nhưng. bộ nhà đông tấn đã xuất hiện những rạn. nứt giữa Thái Nguyên đế và tổng chỉ huy. quân đội vương Đôn nội bộ triều đình bị. chia thành hai kình địch nhau Tấn Nguyên. nếu muốn kiềm chế thế lực Họ Vương bị. Vương Đôn lên quân đánh kinh thành. ở đế con của Tấn Nguyên để lên ngôi. Vương nôn lại tiến đánh khiến Khang một. lần nữa nhưng thất bại rồi ốm chết đến. nơi tấn hàng đấy lại có cô Tuấn tướng. trấn thù lịch Dưng Nổi Loạn sao nhờ có. thực sự kinh Châu là đào khả năng quân. đánh dẹp mới yên được Vương Triều Đông.

Tấn mới tạm ổn định. trong khi miền Nam tạm thời yên ổn thì. miền Bắc Trung Quốc lại rơi vào cảnh hỗn. loạn. 518 mua nước Hán của tộc hung nô là lưu. thông bị bệnh mất nội bộ nước hắn bị. phân biệt cháu lưu thông là lưu rượu kế. thừa ngôi vị đổi quốc hiệu là triệu tức. tiền triệu đại tướng Nước Hán là Thạch. lạc trong cuộc chiến chống tấn đã mở. rộng binh lực nắm trong tay một đội quân. lớn ngay không chịu đứng dưới lưu rượu. cũng tự xưng là Triệu Vương Lịch sử gọi. là hộ triệu đến năm 328 hạch là tiêu. diệt được như rượu hai năm sau tự xưng. là hoàng đế do Thạch là quý trọng nhân. tài có chủ trương sáng suốt về chính trị. cho nên đồ Thời Hộ triệu miền Bắc Trung. Quốc đã xuất hiện Cảnh Hưng Thịnh trong. khi ngũ hộp xâu xé đất đai trung nguyên. một tướng vùng biển phía tây của nhà Tây. tấn là Em còn giữ lương Châu không hàng.

Phục các chính quyền ngũ hổ tự giữ mờ. cõi cai trị và vẫn dùng niên hiệu nhà. tấn tới khi Trung Nguyên cơ bản mất về. tay mũ hồ ông tự lập làm lương Vương lập. ra nước tiền lương định kỳ vẫn sai người. đi sứ tới khiến Khang sinh lại nhà đông. tấn Lúc đó tại vùng phía bắc và đông bắc. có đông người viên thủy sinh sống trong. đó có họ tộc là bộ dung và các bạn lớn. mạnh nhận lúc hai nước triệu hỗn chiến. và nhà Tấn nuôi xuống phía Nam họ thác. bạt sân Vương lập ra nước mắc đại họ Mộ. Dung lập ra nước tiền nhiên hậu Triệu. sau khi dịch tiền triệu trở thành nước. lớn nhất miền Bắc Đến khi vua hậu triệu. là Thạch hổ con của thạch lạc chết đi. nội bộ lại xảy ra đại loạn đại tướng hậu. triệu là những món xưng đế lập nên nước. Ngụy lịch sử gọi chính quyền này là. những Ngụy ở Nguyễn Văn Trung một quý. tộc người để là phụ kiện xây dựng nên.

Nước tiềm Tần năm 352 nhiễm vẫn mang. quần đánh tiền Yên bị Yên Vương Mộ Dung. vẫn dùng kế bắt sống và chém chết nước. những Nguyễn tồn tại chỉ hơn 2 năm về cơ. bản sau năm 352 miền em nằm trong tay. tiền Tân Tiền Yên mắc đại và tiền lương. còn ở miền Nam thành Hán bị tướng Đông. tấn là hoàn nôn tiêu diện. Sau khi hoàng đế tiền tần là phụ kiện. chết con là phù sinh lên nối nghiệp phù. sinh là kẻ vô cùng tàn bạo nên chẳng bao. lâu bị một người anh em họ là phụ Thiên. lật đổ phù Kiên là một Hoàng giỏi của. vương triều tiên tần nhờ có sự giúp sức. của viên quan người Hán là Vương loãng. nước Thiện tầng ngày càng lớn mạnh lần. lượt Tiêu Diệt 3 nước tiền nhiên mắc đại. và tiền lương thống nhất miền Bắc Trung. Hoa Vương mạnh thường khuyên của Thiên. Không lên tiếng công nông tấn nhưng phụ. kiện lại cho rằng Đông tấn là địch thủ.

Duy nhất khi Vương loãng còn sống phụ. kiêm luôn làm theo mưu kế của ông đến. khi Vương ngoãn chất Khiêm liền hạ quyết. tâm đánh đông tấn năm 383 Phúc Yên dẫn. chín mươi vạn đại quân từ trường An Tiến. xuống phía Nam đội ngũ rầm rội chủng. niệm kéo dài đến hàng ngàn dặm tin tức. chuyển tới khiến Khanh Tấn Hiếu Vũ Đế và. bá quan văn võ đều kinh hoàng chỉ có thể. tướng ta An là bình thản như không có. chuyện gì tạ An Tiến Gửi cháu là tạm. Huyền với tấn Hiếu Vũ để làm tướng mang. 8 vạn quân ra đóng ở Lạc giản đón Quân. tiền tần khi hai bên Sắp đuổi trận Phù. Khê những sai lầm là tin tưởng vào hàng. tướng người Hán của Đông tấn mới hàng là. Chu tự xây dựng đi du hành đông tấn Chu. tự còn nhớ Đông tấn nên mang hết tình. hình tiền thần tiết lộ do Tạng Huyền. Nguyên nhân chủ động đánh quân Tần trước. khi đại quân 90 vạn kịp tập hợp đông đủ.

Tự còn hệ làm nội ứng cho quân tấn khi. hai bên giao chiến trên sự cần một cánh. quân bỗng hô to quân ra thua rồi quân. vẫn đa sắc tộc 4 Mình cưỡng bức ra trận. cho thấy Thiên nghe nói của trận liền. quay đầu nhất loại bỏ chạy tiên phong. thủy Dung không thể ngăn lại được tạo. huyện thấy quân Tần Chạy thử cơ rút quân. tấn Truy Kích giết chết rất nhiều Phù. Dung bị tử trận trong Loạn quân đó là. trận phi thủy lớn nhất thời hồ quyết. định cục diện Nam Marc cứu vãn sự tồn. tại của nhà Tấn và làm suy yếu trầm. trọng nước Tần. chín mươi vạn quân Tần đại loại bỏ chạy. về phía bắc phù thiên thu thập toàn quân. Chỉ Còn mười mấy vạn nhân sự suy yếu của. tiền tần các tướng dưới quyền bắt đầu. thực hiện ý định đi khai tái lập thế. chia cắt mũ hồ ở miền Bắc như trước đây. Tướng lãnh khoang trước được cử đi đánh. dẹp các tộc thiểu số nhà nước tiền lương.

Cũ nhân phục viên bại trận bền các đất. lưng sưng làm lương Vương lập ra nước. Hậu Lương năm sau một Thủ Lĩnh Người. viên thì khác là khắc phục Quốc nhân. cũng nổi dậy sẽ đất Tân Lập ra nước tây. cần ngay năm 383 các tướng họ bộ Dung. con cháu nước tiền Yên cũ đã tách riêng. khỏi đại quân tiền tần tháo chạy về phía. Bắc lập lực lượng riêng chống lại phục. viên ngay trong hàng ngũ các tướng họ Mộ. Dung cũng chưa cắt và không thành Phục. nhau con thuyền Yên Vương Mộ Dung Tuấn. là Mộ Dung Thúy lập ra nước hậu yên một. tiếng khác là bộ Dung Trung Chiếm vùng. sơn tây lập ra nước Tây Yên năm sau một. bộ tướng người Khương là Diệu Trường. nhân bị say đi đánh Tây Yên bại trận sợ. bị Phủ Thiên bắt tội về nơi khai lập ra. nước hậu Tần dòng dõi nước mắc đại cũng. là thác bạn Khuê nhân khi thiên hạ đại. loạn được một số cựu thần Trung Thành đó.

Lập làm vua cái lập nước mắc đại đến năm. 386 đổi tên là ngụy sự gọi là mắc Ngụy. Như vậy chỉ sau một thời gian rất ngắn. sau trận thủy thủy miền Bắc lại bị chia. cắt trở lại trên bản đồ phía bắc có sự. tồn tại ông già cục diện tái hỗn chiến. bắt đầu. cho bộ dung Thùy ngắm trong tay lực. lượng khá mạnh cũ của tiền tần nên nhanh. chóng phát triển nước hậu Yên Thành nước. lớn hai nước Tây Yên và hậu cần liền kề. với đất thiên thần nên xung đột xảy ra. ác liệt năm 385 cùng Thiên bị quân Tây. Yên của hội dung sung kéo đến đánh tim. Tần để báo thù họ vong Quốc bị vây đánh. phải khó gây ra ngoài cùng lúc đó còn. hậu thần của Diêu trường giữa cơ đón bắt. chước yên một số Triều thần sót lại của. tiền tần là con Kiên là phù Phi lên ngôi. nhưng nhanh chóng bị quân Tây Yên đánh. bại hổ khi bị tử trận chính trong nội bộ. các quốc gia li khai thiên thần cũng vô.

Cùng rối ren nước Tây Yên từ năm 384 đến. 386 liên tục đổi chủ họ Mộ Dung chém. giết lẫn nhau cuối cùng năm 386 bộ dung. Vĩnh giành được ngôi vua Nhưng lúc đó. tôi hiện đã suy yếu năm 386 nghe tin vui. Thiên Tân là phù Phi bị giết cháu họ của. phù Thiên là phù đăng được lập làm vua. các vua Thiện tầm núi đời tiếp tục nhau. chiến tranh với hậu Tần của Diêu trưởng. nhưng cuối cùng đều bị cha con yêu. trường Diệu 35 394 phù đang bị quân hậu. thần của Diệu Hương giết chết cùng độc. lập lên thay nhưng vẫn không xoay chuyển. được tình thế dù bị quân hậu lần đánh. bại bỏ chạy về phía tây bị Quân tay trần. mắt giết nước Thiện tầm mất. á hậu thần diệt được tiền tần phát triển. thành nước lớn phía tây trong khi đó hậu. Yên Vương Mộ Dung thì không muốn học Mộ. Dung bị chia rẽ bèn mang quân đánh Tây. Yên năm 394 vì diện nước Tây Thiên Hậu.

Yên cũng trở thành nước lớn Tuy nhiên. cục diện nó nhanh chóng bị phá vỡ nợ. nghị của các bạn của nhanh chóng lớn. mạnh cất Quân Nam kiến đánh hậu viên. quân Hiên không chống nổi rút lên phía. Bắc Chỉ còn vùng đất của nước yên cổ. thời chiến quốc xưa cùng lúc đó nội bộ. hậu Yên lại xảy ra trong đoạn chém giết. lẫn nhau một đại thần người Hán là cùng. bạn được lập nên môi đổi quốc hiệu là. Bắc Yên một Hoàng Tộc hậu Yên là bộ dung. Đức chiếm được vùng sơn đông lập ra nước. Nam Yên Tuy nhiên Nam Yên và Bắc Yên đều. rất nhỏ vẽ tại nước hậu lương sau khi. mua sáng lập đã Khoan chết năm 399 nội. bộ cũng lục đục những người trong họ. tranh nhau quyền giết hại lẫn nhau các. bộ tộc lân cận thử Kali khai chia các. nước Hậu Lương lớn thành bún nước nhỏ là. Bắc Lương Nam lương Tây Lương cùng với. nước Hậu Lương vẫn chưa mất Hẳn năm Thứ.

Bảy Hậu Duệ Của Một tộc người hung nô là. lưu bột nổi dậy ở miền Bắc ông ta vốn là. thủ tướng của hậu Thần Diệu Hương phân. cấp cho lưu 15 bộ phiên Tui và hơn 2 vạn. người hồi trấn thủ phương Bắc vì đó ông. được nắm quân tự lập ra nước hạn. trong khi ngũ hồ hỗn chiến ở miền Bắc. thì nước Đông tấn ở miền Nam cũng liên. tiếp xảy ra Nổi Loạn đến đời Tấn An đấy. thì quyền lực rơi vào cái quyền thần Lưu. dụ Vương Triều Đông tấn chỉ còn tồn tại. trên danh nghĩa năm 410 lưu diễn nước. Nam thiên của cháu Mộ Dung Đức là bộ. zoom siêu năm 414 vua Tây cần là khắc. phục xíu Bàn Diện nước Nam lương năm 417. như dụ lại Bắc tiến chiếm Trường An diện. nước hậu Tần của cháu riêu trường Lá. Diêu hoàng dụ để con là nghĩa chân ở lại. giữ Trường ăn rồi giúp quân về năm 420. lưu dụng cướp ngôi nhà Tấn Lập Ra nhà. Tống sử gọi là Lưu Tống Triều Đông tấn.

Diệt vong sau 104 năm thống trị miền Nam. Trung Quốc năm 421 của bác Lương là thư. cử mông tốn mang quân diệt Tây Lương từ. năm 431 mùa hạ là hack Liên định mang. quân diệt Tây tân nhưng cùng năm đó mua. bất Nhị Là Thác bạt đảo biểu quân đánh. hạ nước hạn vừa qua chiến tranh với tây. thần nên lực lượng suy yếu bị Quân. nghiệm rút gọn nước hạ mất năm 436 mắc. Mỹ đánh Bắc Yên bắt Nguyên là cùng hoàng. nước mắt lưng còn lại chưa chọn cũng. không tồn tại được lâu đến năm 439 thì. bị Bắc Ngụy tiêu diện cục diện ngũ hổ. thập lục Quốc hơn 100 năm chấm dứt toàn. thể phương Bắc được thống nhất trong tay. Bắc Ngụy miền Nam trong tay nhà lưu. giống sử gọi thời kỳ các triều đại nam. và mắc nối nhau hai chị hai miền là Nam. Bắc triều chiến tranh vẫn chưa Chấm dứt. à. ạ sau khi tây tấn bị diệt vong các bộ. tộc ở miền Bắc Trung Quốc là hung nô.

Twenty Kiệt để Hương mà sử Trung Quốc. gọi chung là Ngũ Hổ không ngừng nổi dậy. họ đã lập nên các quốc gia của riêng. mình trước sau xuất hiện 16 nước cát Cứ. lịch sử gọi tình hình đó là ngũ hổ thập. lục Quốc cùng khoảng thời gian này một. tôn thất nhà Tấn là Tư Mã Duệ được lập. lên làm vua ở Kiến Khang năm 317 lịch sử. gọi là chiều đông tấn Tuy nhiên phạm vi. thống trị của Đông tấn chỉ còn nửa từ. sông Trường Giang ở Việt Nam còn ở phía. bắc vẫn là các quốc gia của ngũ Hồ đến. năm 420 quyền thần Lưu dụ bắt qua đông. tấn phải nhường ngôi cho mình nhà Tấn. diệt vong từ đó nêu lên làm vua đổi quốc. hiệu là tống đó là tổng Vũ Đế. ạ sau khi trồng đến thành lập Triều Tống. được 19 năm tức năm 439 thì ở miền Bắc. phải Vũ Đế của Bắc Ngụy Là Thác bạc đào. tiêu diệt nước cuối cùng trong 16 nước. thống nhất cả miền Bắc như vậy trong.

Khoảng 170 năm tính từ khi đông tấn diệt. vong lịch sử Trung Quốc xuất hiện cục. diện hai miền Nam Bắc Ở miền Nam có bốn. triều đại kế tiếp nhau là tống t lương. Trần ở miền Bắc mở đầu là Bắc Ngụy sau. phân liệt Thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. hai nước này lại lần lượt bị bắt tại bắc. chu thay thế lịch sử gọi chung cả giai. đoạn đó là Nam Bắc triều. lưu dụng làm hoàng đế được 2 năm thì. bệnh mất Thái Tử Lưu Nghĩa lên nối ngôi. Năm 423 tỏ ra thiếu đức độ nên một năm. sau thì bị các đại thần phía chất con. thứ ba của Lưu dụ là Lưu Nghĩa Long được. lập lên làm hoàng đế đó là Tống Văn Đế. lúc đó bác Ui mở nhiều được tính không. lớn vượt sông Hoàng Hà đánh xuống phía. Nam Nhưng phía tống nhờ có tướng anh ấy. mua được Thiện chiến nên quân Ngụy để. giữ đèn lùi đang đào tế làm tướng hai. đời vua Vũ lý và Văn Đế lập được nhiều.

Chiến công nên uy tín rất cao lại khiến. cho triều đình Tống Nghi kỵ đến khi công. vấn đề bệnh nặng anh em trong hoàng tộc. bàng khiếp đàn đạo tế vào tội mưu phản. rồi sẽ đi đến thời Tống Hiếu Vũ đấy lên. ngôi Vương Triều Tống nhanh chóng chủ. yếu năm 479 một viên tướng chỉ huy quân. Cấm Vệ của triều Tống là từ Đạo Thành đã. dịp Tống lập nên Triều Nam tây đó là tẩy. cao đấy. hai dây tầng thống trị của Bắc Ngụy. thuộc họ thác bạc trong tộc tiên ty họ. vốn là một bộ lạc Du Mục sau này tiếp. thu văn hóa Hán dần dần xây dựng và phát. triển chế độ phong kiến sau khi xây dựng. Vương Triều Bắc Mĩ sử dụng nhiều kẻ sĩ. cả người tiên ti và người Hán để làm mưu. sĩ Do đó nền chính trị buổi đầu tương. đối ổn định nhưng kể từ sau khi thấy Vũ. đề chết chính trị trở nên hổ bạn quý tộc. và địa chủ áp bức bóc lột nhân dân làm. nổ ra liên tục các cuộc phản kháng ở.

Miền Bắc Trung Quốc năm 471 tụi Hiếu vấn. đề lên ngôi quyết tâm tiến hành những. biện pháp cải cách trong đó có việc. trừng trị tham quan ô lại chia đều ruộng. đất cho nông dân nhờ vậy sản xuất phát. triển đời sống nhân dân ổn định thu nhập. của triều đình cũng tăng lên Ông cũng. cho dời đô đến Lạc Dương tích cực tiếp. thu văn hóa Hán cải cách những phong tục. lạc hậu thiếu văn đề đã hai lần đem quân. đánh làm tỷ nhưng đều không giành được. thắng lợi Nam tôi cũng đưa quân đánh bắt. Mỹ năm 490 anh Hiếu Văn Đế đang có bệnh. vẫn đem quân chống lại đánh nuôi được. Quân tiền sang năm sau Hiếu Văn Đế bệnh. mất trong khi đó Vương Triều Nam tìm đến. Đời vua thứ hai là Vũ Đế cũng xảy ra đội. loại cư xử ung Châu là thư diễn khởi. binh đánh vào Kiến Khang năm 502 tiêu. diệt Nam về xây dựng nên Triều lương đó. là lông vũ để.

Hiếu văn để mất nghị tuyên Vũ để lên nối. ngôi Bắc Ngụy bắt đầu suy yếu đến đời Mỹ. Hiếu Minh Đế khi lên ngôi còn rất nhỏ. tuổi Hồ Thái Hậu lâm Triều nhất chính hồ. thái hậu là người độc đoán và xa xỉ các. quý tộc Bắc Mỹ thấy vậy cũng đua nhau. phô bày sự giàu có bóc lột nhân dân giản. dị nhân dân chịu không nổi đã vùng lên. phản kháng khi các cuộc khởi nghĩa bị. giật cát nhưng triều đình Bắc Ngụy cũng. xảy ra Đại Loạn cuối cùng quyền lực rơi. vào tay hai viên tướng là cao hoan và vũ. phan Thái 5 535 Vũ Văn Thái lập nhỉ yếu. Trang đấy ở trường an Cầu hoãn lại Anh. hiểu Tĩnh đế đóng đô ở Nghiệp thành từ. đó Bắc Ngụy phân liệt thành hai nước. lịch sử gọi là tây nhụy và đông Ngụy. sau khi Bắc Mỹ xảy ra Nổi Loạn chiều. lông mấy lần đem quân Bắc phạt nhưng. lương Vũ Đế không có tài quân sự chẳng. những không chiếm được đất mà còn tổn.

Thất lớn về sinh mạng và tiền của Bắc Mỹ. sau khi phân liệt cũng không có sức mà. kiếm đánh miền Nam Vì vậy chiều lương có. một thời kỳ yên ổn tương đối lâu dài. lông vũ để thấy hay Triều tống t vì. Thanh sát lên nhau trong hoàng tộc mà bị. liệt nên chủ trương khoan dung với họ. hàng thân thích các hoàng thân quan lại. Nhân đó ra sức áp bức bóc lột nhân dân. thậm tệ. năm 548 mô tướng của Đông nghị là hồng. cảnh làm phản mang quân sang hàng năm. lương lương Vũ Đế tiếp nhận sự đầu hàng. của hậu cảnh đồng thời phái 5 vạn quân. tiếp ứng để tấn công đồng ngụy quân nước. nhiều năm không tập luyện kỹ năng và kỉ. luật điểm yếu kém nên bị đánh tan tác. quân của Hồng cảnh vĩ đại bạn ở Đông Mỹ. cử sứ giả đến Nam Lương giảng hòa thuộc. cảnh được tin thì sợ hãi bèn quyết định. chống lại Nam lương quân của hậu cảnh. tuy đã bị động Mỹ đánh cho tan nát Nhưng.

Đối với Triều Nam lương hủ bại thì lại. là một lực lượng lợi hại phong cảnh vây. chặt Kiến Khang Các Vương Triều Hồng nhà. lương đêm Quân về nhưng đều an ninh bất. động Kiến Khang bị Hạ Long Vũ Đế bị bắt. rồi cho nhịn ăn đến chết năm 552 đại. tướng chiều lương là Trần Bá tiên tiến. đánh Kiến Khang hậu cảnh vậy trận rồi bị. giết trên đường tháo chạy đến năm 557. gạch Trần Bá tiên xây dựng nên triều. trần đó là Trần Vũ Đế. ở trong khi đó thì ở miền Bắc năm 550. con của Cao hoan là cao tường ở Đông Mỹ. xây dựng nên Triều Bắc Tề năm 557 con. của Vũ Văn Thái là Vũ Văn Giáp ở Tây. Ngụy lập nên Triều bắc chu hai nước lại. xung đột với nhau đến thời Bắc Chu Vũ Đế. thì bắc Chu Diệp Bắc Tề 578 thống nhất. miền Bắc Trung Quốc Chu Vũ Đế là một. hoàng đế khá giỏi giang Nhưng đến đời. Tuyên đấy thì lại là một hoàng đế hoang.

Dâm bạo ngược khi tru tiên để chết nhạc. phụ là dân kiên Tiến Quyển Năm 581 dân. kiên lập ra triều tùy đó là tùy Văn Đế. trong khi miền Bắc tình hình chính trị. rối ren thì Vương Triều Trần ở miền Nam. Tạm Thời Có cục diện ổn định kinh tế. được khôi phục nhưng đến đời thứ 5 là. Trần Hậu chủ lại là một ông vua chơi bời. vô độ không hiểu gì về việc trị nước. quan lại trong triều cũng đều là những. kẻ thối nát nhân dân thì bị bóc lột tàn. tệ năm thứ 5 đời Trần Hậu chủ chiều tùy. ở miền Bắc dần lớn mạnh lên quyết định. cách diệt Trần ở Phương Nam tùy vấn đề. cho Thảo một chú Thư Thảo phạt vạch tội. triều trần rồi in ra 30 vạn mảnh phân. phát khắp Giang nằm trong họ nước trần. Vốn đã căm ghét Trần Hậu chủ nay nhận. được chiếu thư đều xôn xao cả nên em vua. tôi nhà trần lại cậy thế Có sông Trường. Giang làm chiến Hảo không coi Quân Tuy.

Ra gì vẫn cứ tiếp tục say sưa năm 589. Quân tùy liên tiếp thắng trận áp suất. Kiến Khang trong thành có mười mấy vạn. quân nhưng vô tôi triều trần chỉ biết. ngâm thơ không biết chỉ huy quân đội thế. nào còn tùy tràn vào thành Trần Hậu Chủ. bị bắt như vậy Chưa Đợi cuối cùng ở miền. Nam bị tiêu diệt Trung Quốc thống nhất. trở lại rồi Chủ tùy. sau khi tùy Văn Đế thống nhất đất nước. Liên áp dụng các biện pháp củng cố nền. thống trị như cải cách quan chế lập khoa. cử sửa hình luật nhờ vậy xã hội Trung. Quốc tương đối ổn định chính quyền Nhà. tù tỏ ra rất vững chắc tùy Văn Đế lập. con trưởng Dương Dũng làm thái tử cung. có khoảng là người giàu hoạt nắm được. tính chất của cha nên ngoài mặt ra vẻ. hết sức thật thà giản dị đánh lửa được. cả Văn Đế kết quả tùy Văn Đế quyết định. phế truất Dương Dũng Lập Dương Quảng Hàm.

Thái tử cho Mãi tới khi bệnh nặng Văn Đế. mới phát hiện ra quản là người có phẩm. Hạnh rất xấu ông Toàn cho Dương Dũng trở. lại ngôi thái tử nhưng không kịp Dương. Quảng đã nhanh tay hơn đầu độc giết cha. rồi Giành lấy ngôi vua đó là tùy dạng đế. một bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử. Trung Quốc. Tùy dạng đế đã bóc lột nhân dân vô hạn. để thỏa mãn những dục vọng ngông cuồng. của mình từ việc xây cung điện đào sông. đến phát động chiến tranh xâm lược. cabrillo đã Thế ba lần viễn trinh. kakuriyo đều bị thảm bại khiến cho người. bị thiệt mạng càng nhiều lực lượng lao. động giảm rút dụng đất bị bỏ hoang nhân. dân thường xuyên đói khổ các cuộc khởi. nghĩa nông dân đã liên tiếp nổ ra để. tránh xa những cuộc nổi dậy của nông dân. miền Bắc năm 616 dạng Đế ở kinh đô xuống. miền Nam nhưng đến năm 618 thì bị các. tướng Tùy Tùng làm bên tiếng giết chết.

Chiều tui diệt vong. của triều tùy tùy dạng đế là một bạo. chúa nổi tiếng đã bóc lột nhân dân vô. hạn để thỏa mãn dục vọng ngông cuồng của. mình mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên. gay gắt những cuộc khởi nghĩa của nông. dân liên tiếp nổ ra vì Uyên vốn là qua. nhà Tùy năm 617 tùy dạng đế sai ông sữa. trước lưu thủ Thái Nguyên để trấn áp các. cuộc khởi nghĩa ban đầu ông đánh thắng. một số trận nhưng quân khởi nghĩa ngày. càng mạnh mỗi lúc một đông nên ông rất. bối rối vì Uyên có bốn con trai trong đó. không Thứ hai Lý Thế Dân là một thanh. niên gan dạ và mưu trí thường thích kết. giao với những người có cải Lý Thế Dân. thấy triệu tùy không thể kéo dài được. lâu nên từ lâu đã có những hành động Sau. nhiều lần thuyết phục cuối cùng lý uyên. cũng đồng ý với Lý Thế Dân khởi binh. chống nhạc tùy. lý viên tự xưng là đại tướng quân gọi.

Toàn thể binh lính dưới quyền là nghĩa. sĩ tước vị của ông giới thiệu tù là. đường Quốc công nên quân đội dưới quyển. ông được gọi là con đường lý uyên dẫn 3. vạn quân rồi Thái Nguyên tiến về trường. An dọc đường kính quân tiếp tục chưa mụ. thêm người ngựa đồng thời Mở kho lương. để phân phát cho dân nghèo nhờ vậy dân. chúng tham gia vào hàng ngũ ngày càng. đông lý biên tập trung hơn 20 vạn quân. tấn công trường an quân tùy giữ thành. trống không lùn Quân đường chiếm được. thành phố Lý Liên tiến vào thành tuyên. bố 12 điều ước pháp để lấy lòng dân đồng. thời phía bỏ hết mọi pháp lệnh hả khác. của triệu tùy tạm thời ông đưa cháu giảm. đấy là Dương Hữu lên làm vua bù nhìn. sang năm 618 tùy dạng Đế bị các tướng. Tùng làm binh biến giết chết tin tức. truyền tới lý uyên liền phế Dương Hữu Tự. xưng là hoàng đế đồ ba là đường đó là.

Đường Cao Tùng trước đó Đường tập trung. lực lượng để đánh bại các lực lượng nông. dân và toàn quân chiều tùy đến năm 628. mọi thế lực cát cứ bị tiêu diệt Trung. Quốc được thống nhất. sau khi đường Cao Tổ lên ngôi phòng cho. con cản ý kiến hàng làm thái tử Lý Thế. Dân là người có công lao lớn nhất nhưng. chỉ được phong làm tầm Vương thế dân. không những có đủ trí giúp mà thủ hạ. cũng nhiều nhân tài cả văn lẫn Võ Kiến. thay biết mình không có uy tín bằng em. sinh Lòng Đố Kỵ nên cùng với từ vương lý. nguyên cắt liên hợp tìm cách hạ thủ Lý. Thế Dân nhưng sự việc không thành do đó. đã bị Lý Thế Dân và thuộc hạ giết ở cửa. huyền vũ của Hoàng Thành năm 626 cùng. năm đó đường Cao Tổ nhiều ngôi cho Lý. Thế Dân tự mình làm thái thượng hoàng. Thế Dân Lên kế vị đó là đường Thái Tông. các phong trào đấu tranh của nhân dân và.

Sự diệt vong của các triều đại trước đã. làm cho đường Thái Tông nhận thấy rằng. thuyền ví như vua nước ví như dân nước. có thể chở Thuyền cũng có thể lật thuyền. Ông còn nói tai họa của vua không phải. từ bên ngoài đến mà thưởng tự mình mà ra. chính nhờ hiểu được như vậy nên đừng. Thái Tông đã thi hành nhiều chính sách. tích cực như giảm nhẹ tô thuế giao dịch. hạn chế lãng phí tuyển chọn còn lại. Thanh Liêm do đó chỉ sau mấy năm kinh tế. được khôi phục và phát triển chính trị. ổn định lịch sử gọi thời kỳ này là Trinh. Quán chi chị với những điều kiện thuận. lợi ấy nhà đường đã phát động nhiều cuộc. chiến tranh xâm lược đến thời đường Cao. Tông con của đường Thái Tông trị vì. đường đã thôn tính được nhiều nước xung. quanh lập thành một đế quốc rộng lớn bậc. nhất thế giới lúc bấy giờ. cũng trong thời kỳ đường Thái Tông ca.

Chị đây hoà thượng Huyền Trang đã từ. trường An đi thêm chút để lấy kinh phật. sau hơn 15 năm ông trở về nước với hơn. 600 cho sự tích để lấy kinh vô cùng gian. khổ qua 110 đất nước của ông gây chấn. động lớn trong nhân dân trường An đường. Thái Tông nghe tin hết lời khen ngợi tức. kiến Huyền Trang ở Hành Cung Lạc Dương. đến thời Minh nhà văn Ngô Thừa Ân đã căn. cứ vào các truyền thuyết dân gian về. Huyền tranh để viết bộ tiểu thuyết Tây. Du Ký cuốn tiểu thuyết có tiếng vang lớn. trong văn học trung quốc và thế giới. năm 649 đường Thái Tông chết nhô cao. tông nối ngôi là một người nhu nhược ốm. yếu nên dần dần mọi việc đều do hoàng. hậu Võ Tắc Thiên quyết định Võ Tắc Thiên. là con một công thần của nhà Đường năm. 14 tuổi được tuyển làm cung phi của. đường Thái Tông Thái Tông chết võ tắc. thiên được bố trí cho vào chùa đi tu rồi.

Ít lâu sau được đón về làm Coffee của. đường Cao Tông là một phụ nữ xinh đẹp. khôn ngoan xảo quyệt tàn nhẫn và cương. quyết lại biết Nhẫn nhục chiều thời đến. năm 655 Võ Tắc Thiên giành được ngôi. hoàng hậu từ năm 683 cao tông chết trung. tâm dệt ông lần lượt được cử lên làm vua. bù nhìn nhưng mọi quyền hành đều nằm. trong tay thái hậu họ gõ tuy nhiên vẫn. chưa thỏa mãn nên đến năm 690 Võ Tắc. Thiên chính thức dừng làm hoàng đế đổi. quốc hiệu thành Chu trong suốt mấy chục. năm chất chính Võ Tắc Thiên thẳng tay. khủng bố các quý tộc chống đối bằng. những điều hình vô cùng thảm khốc kết. quả là rất nhiều Tôn Thất Công thần bị. giết hại trong khi đó nhân dân phải gánh. chịu thuế khóa do dịch nặng nề hơn trước. lại bị bọn quan lại tham ô tàn bạo nhũng. nhiễu nên Đời Sống ngày càng khổ năm 705. Võ Tắc Thiên ốm nặng trong Cung Đình nổ.

Ra trứng biến Võ Tắc Thiên buộc phải. thoái vị trường trung ngắn ngủi của vị. nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung. Quốc kết thúc. ạ sau khi Võ Tắc Thiên thoái vị Trung. tông lại được lập lên làm vua nhà Đường. được khôi phục Trung tâm để vợ mình là. ví hậu nắm chính quyền khiến cho triều. chính rối ren năm 710 trung tâm chết con. của dậy tông là lý Long cơ khởi binh khí. hậu đón dễ sông trở lại mua hai năm sau. rồi tông nhường ngôi cho lý Long cơ đó. là đường huyền Tông trong thời kỳ đầu. Huyền tông tỏ ra là một ông vua có năng. lực đã thi hành nhiều chính sách nhằm ổn. định tình hình trong nước qua một thời. gian trật tự xã hội ngày càng ổn định. kinh tế phát triển chính quyền nhà đường. vững vàng Trung Quốc bước vào một thời. kỳ phồn thịnh lịch sử gọi thời kỳ này là. Khai Nguyên chi chị nhưng đến cuối đời.

Mình quyền tông xe đắm Dương Quý Phi mọi. việc trong triều đều giao cho Dương Quốc. Chung Anh của Dương Quý Phi và những. người thân tín khác do đó những người. này Tha hồ làm mưa làm gió ở kinh đô ở. các địa phương giai cấp địa chủ tăng. cường chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. chế độ quân điền tan rã. ở các tiết độ sứ ở vùng biên cương phát. triển mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. trong hoàn cảnh ấy năm 755 An Lộc Sơn và. xử tương Minh khởi binh chống đường sâu. sắc gọi là loại an xử. dưới chiêu bài Giết Dương Quốc chung. nhưng thực chất là muốn giành lấy ngai. vàng của nhà Đường An Lộc Sơn Tĩnh Quân. nhanh chóng xuống Lạc Dương rồi tiếng. sang trường An Huyền tông cùng triều. đình phải chạy Giang Tứ Xuyên theo yêu. cầu của quân sĩ Huyền tông buộc lòng. phải cho giết Dương Quốc Chung và Dương. Quý Phi An Lộc Sơn chiếm được trường an.

Nhưng nội bộ thường xảy ra những vụ chém. giết lẫn nhau để tranh quyền còn nhà. đường thì vừa khẩn trương tập hợp lực. lượng vừa mượn viện binh của tộc hồi một. để lấy lại trường An cuối năm 754 con. đường chiếm lại được hay kinh nhưng đến. năm 763 thì cuộc nổi loạn mới hoàn toàn. bị dập các vụ loạn an xử đã để lại nhiều. hậu quả nghiêm trọng nhiều vùng cư dân. chủ Phú trở nên hoang vắng đây cũng là. cột mốc đánh dấu nhà đường bước vào thời. kỳ suy thoái. sau khi quân nổi dậy An Lộc Sơn chiếm. được kinh đô Trường An năm 756 Đường. Huyền tông phải chạy sang thành đô Thái. tử lý hang được các đại thần tôn xưng. làm hoàng đế ở Minh Vũ trong 6 năm trị. vì hoạt động chính trị chủ yếu của ông. tập trung vào việc đánh dẹp loại An sử. Tuy nhiên do túc tông quá tin tưởng Hoạn. Quan Lý Phục Quốc nên đến cuối đời ông. Ly Phú Quốc đã trở thành quyền thần.

Trong triều mở ra nặng hoạn quan tham. chính trong các triều đại tiếp theo năm. 762 không bao lâu sau cái chết của. thượng hoàng Huyền tông túc tông vì quá. đau buồn mà sinh bệnh rồi qua đời. về sau quyền lực của Hoạn Quan ngày càng. lớn thậm chí từ đời được một tông trở đi. các hoàng đế đều do hoạn quan lập nên. trong triều đình hãy viên quan nào chống. lại chúng thì đều bị loại trừ Tiết độ sứ. ở các địa phương trỗi dậy họ chỉ còn. thuần phục nhà đường trên danh nghĩa một. số tiết độ sứ còn tự ý nhiều ngôi cho. con tình trạng các cô ấy đã dẫn đến sự. trui Lê Quốc Thành mùi nước sau này hiện. tượng tập trung ruộng đất trong tay địa. chủ ngày càng trầm trọng quan lại tham ô. tàn bạo thuế khóa nặng nề khiến dân. chúng không thể chịu đựng nổi những cuộc. khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra trong quá. trình nhà đường suy yếu các nước xung.

Quanh đã trỗi dậy và chuyến mất nhiều. đất đai của đường. năm 900 đường chưa công có mưu toan. chống lại các hoạn quan nên bị chúng cầm. tù tể tướng có giận do đó mời Tiết độ sứ. chu toàn chung liên quân về kinh đô tiêu. diệt bọn hoạn quan nhận hoãn quan Tuy. định sửa xong nhưng mà quyền hành được. rơi vào tay chu toàn chung năm 904 chu. toàn Chung giết chiêu tông rồi lập ai. đấy đến năm 907 thì danh hànngôi của nhà. Đường lập nên triều Hậu Lương nhà đường. kéo dài gần 300 năm với 22 vị vua đến. đây chấm dứt sự kết thúc của nhà đường. mở ra một thời kì loạn lạc kéo dài hơn. 50 năm lịch sử gọi là thời Ngũ Đại Thập. Quốc ừ ừ. Sau khi chu toàn chung xây dựng triều. Hậu Nương của miền Bắc có hai thế lực. tương đối lớn là Lưu Thiên Cung ở Âu. Châu và Lý Khắc dụng ở Hà Đông Lúc đó. tụt huyết đan ở miền Bắc bắt đầu phát.

Triển lớn mạnh củ lĩnh ra luật A Bảo cơ. đã thống nhất các bộ lạc Khiết đan lập. nên một chính quyền Trung ương năm 907 A. Bảo cơ đem quân đánh Hậu Lương Quy khắc. dụng muốn lợi dụng binh lực Hidan để đối. phó với chu toàn chung đã bắt liên lạc. với ai bảo cơ hội ngày cùng đánh lương. như Nga bảo cơ về tới Khiết đan suy nghĩ. lại thấy thế lực của chu toàn Trung lớn. mạnh không thực hiện giao ước với Lý. Khắc dụng mà cử người tới các đồng minh. với Hậu Lương đi khắc dụng được tin đó. phức sinh bệnh mà chết con là lý tưởng. lúc lên nối nghiệp cha ông ta chuyên tâm. huấn luyện quân đội chấn chỉnh kỷ luật. sau đó đem quân giao chiến với quân. Lương mấy trận lớn nghĩ cùng lúc đánh. cho 50 vạn quân hậu lương dưới quyền chỉ. huy của chu toàn Trung thua tam giác chu. toàn chung giúp chạy nhục nhã vừa xấu hổ. vừa tức giận à mà chết sau đó như một.

Hút đánh tan uống châu của Linh Ngân. cung năm 917 lại Đại thắng quân Khiết. đan của A Bảo cơ chu toàn chung chết con. là lương mặt đế giao tranh với Lý tổn. hút trong 10 năm trời đến năm 923 lý tổn. hút dịp hội lương thống nhất miền Bắc. Trung Quốc ông lên ngôi hoàng đế đổi. quốc hiệu là đường tức hậu đường đóng đô. ở Lạc Dương đó là đường trang Tông. Đường trang Tông báo thù được cho cha. cảm thấy mãn nguyện cho rằng Trung. Nguyên đã An Định bệnh lao vào ăn chơi. hưởng lạc vài năm sau nội bộ hậu đường. sinh rối loạn đường trang Tông bị Tùng. làm binh biến giết chết một đại tướng là. lý tự nguyên được các tướng sĩ ủng hộ. bền lên ngôi hoàng đế hậu đường đó là. đường Minh tông khi đường Minh tông trị. vì dưới quyền ông ta có hai viên Đại. Tướng là hoàng tử Lý Tòng Kha và Mã. Thạch kính đường Cả hai đều dũng cảm.

Thiện chiến nhưng lại không ưa nhau tới. khi đường Minh tông chết Lý Tổng Khoa nữ. hoàng đế tức hậu được mặt đế thì Thạch. kính đường liền công khai chống lại. đường mặt đế phải quân tiến đánh Thạch. kính đường trống không nổi cầu cứu Huyết. Đan khi đó ra luật A Bảo cờ đã chết con. là ra luật Đức Quang nối ngôi cha nằm. Phúc Phương cái kính đường sai người. thảo một bức thư tỏ ý Tôn Đức Quang làm. cha dù Quang ít hơn đường đến 10 tuổi. phía sau khi giúp đánh bại quân hậu. đường vì cắt 16 Châu ở phía bắc cho phép. Đàn do lột Đức Quang Vốn đã có ý định mở. mang đất đai nay nhận được điều kiện như. vậy nên đồng ý Quân Khiết đan vào quân. Thạch kính đường phối hợp tiến công. đường mặt đấy liên tiếp thua trận cuối. cùng tự sát tại kính đường chiếm được. Lạc Dương chính thức lên ngôi hoàng đế. đổi quốc hiệu là tấn tức hậu Tấn đóng đồ.

Viện Kinh đó là hậu tấn cao tủ kính. đường thực hiện lời hứa các đất gọi ra. luật đức quanh là hoàng đế tra hàng năm. phải cống 30 vạn tấm lụa lễ Tết phải cử. người mang đồ mừng sang rừng. em tính Cao Tổ làm hoàng đế được 7 năm. thì ốm chết chó là Thạch trọng quý lên. ngôi đó là tần suất để khi dâng tấu. chương lên quốc vương Khiết đan thần sắc. đế xưng là cháu chứ không xưng thần. khiến ra luật đức quanh tức giận đem. quân tiến đánh quân dân Hậu tấn chống. trả quyết liệt Nhưng cuối cùng thất bại. tấn suốt Đế bị bắt làm tù binh hậu tấn. diệt vong do luật Đức Quang Tiến vào. biển kinh xương làm hoàng đế đại liêu. quanh dung túng cho binh sĩ Hà hiếp cướp. bóc nhân dân khiến cho trăm họ nổi dậy. khởi nghĩa Quang hoảng sợ rút quân khỏi. Trung Nguyên nhưng vẫn giữ 16 trâu mà. thấy kính đường dâu ngày trước. Ừ chị còn nếu rút đi của Đại Tướng của.

Hậu tấn là Lưu Chí Vỹ xưng đế ở Thái. Nguyên rồi đem quân đi thu phục các nơi. quân của Lưu Chí Vỹ giữ kỷ luật nghiêm. minh nên được nhân dân Trung Nguyên ủng. hộ trong một thời gian ngắn đã thu phục. được Lạc Dương bị kinh năm 947 Lưu Chí. Viễn định đô ở Vĩnh kinh đổi quốc hiệu. là Hán tức hậu Hán đó là hậu Hán Cao Tổ. lưu chi viễn làm hoàng đế được 10 tháng. thì chết con là Lư thừa Hữu nối ngôi đó. là hậu Hán ẩn thế Lúc này nội bộ triều. Hậu Hán rối loạn thận đấy sợ các tướng. có quyền lực quá lớn bằng sai người đến. nghiệp Thành ám sát đại tướng Quách Huy. nhưng bị quét quy phát hiện đem quân. chống lại nằm 950 Quách ủy lật đổ được. chiều hậu Hán được các tướng sĩ tôn lên. làm hoàng đế đổi quốc hiệu là chu thức. hậu đóng đô ở vị kinh đó là hậu Chủ Thái. Tổ. sữa chua Thái Tổ xuất thân nghèo khổ nên. hiểu được đời sống nhân dân ông cũng.

Được học hành chút ít Vì vậy rất quý. trọng nhân tài quan tâm cải cách chính. trị Dưới sự cai trị của ông tình hình. Hỗn Loạn Thời Ngũ Đại bắt đầu được An. Định khi hậu chu mới thành lập em của. hậu Hán Cao Tổ là lưu dùng không thuần. phục Liên chiếm cứ Thái Nguyên lập nên. chính quyền cát cứ bắc hán như dùng lưng. tựa vào nước Nêu nhiều lần dự và sự giúp. đỡ của quân Nhu để đánh hộ Chu nhưng đều. bị chu thái tổ đánh bại năm 954 Chu Thái. Tổ mất không có con xe Hoàng hậu có. người cháu là dài Vinh từ nhỏ thông minh. lanh lợi được chua Thái Tổ nhận làm con. nay lên kế vị đó là Chu thế tông. Chu Thế Phong vừa lên ngôi như sung ở. bác Hán cho rằng tình hình Triều trú. không ổn định liền tập trung 3 vạn quân. cùng một vạn kỵ binh mượn của Lưu Tiến. công vào lạc Châu khi tin tức về tuổi. biện kinh Chu thế tông quyết định thân.

Trinh chống lại liên quan liêu và bác. Hán khi hai bên giao tranh xu thế thông. tự xông pha tên đại lúc Chiến 2 viên. tướng dưới quyền ông là Triệu Khuông Dẫn. và Trương Vĩnh Đức mỗi người dẫn mấy. ngàn Quân xông thẳng vào đội hình địch. Quân bác Hán bị đánh tan quân lưu phía. sau thấy vậy cũng giúp đi qua Trận Đại. Chiến vui thế của chu thế tông trở lên. vang dội sau khi trở về Viện Kinh ông. bắt tay vào chỉnh đốn quân đội giảm nhẹ. tô thuế chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. thống nhất Trung Quốc 2 năm sau ông dẫn. quân Thảo và đam đường Một trong 10 nước. chiến lược 14 Châu phía bắc Trường Giang. sau đó lại hạ lệnh Bắc phạt đang tiếp. Khi nguyện vọng thống nhất chưa hoàn. thành thì ông lại bệnh mất năm 959 coi. là giải thứ Tuấn lên nối ngôi Khi Mới 7. tuổi đó là Chu cùng đấy. sữa chua cùng đế còn quá nhỏ tuổi phải.

Có hai kẻ tướng là phẩm chất và vương. phủ tá cục diện chính trị hậu chui. vì thế không được ổn định lòng dân như. là mọi người xôn xao bàn tán rằng sớm. muộn Triệu Khuông Dẫn cũng sẽ đoạt ngôi. hoàng đế Triệu Khuông Dẫn là một đại. tướng đắc lực dưới quyền chu kỳ công. tưởng theo chu kỳ ông Nam chinh bắc. chiến lập nhiều chiến công được giao cho. thống lĩnh cấm quân đội quân tinh nhuệ. nhất của hậu thời Ngũ Đại đã xảy ra. nhiều trường hợp vú tướng đoạt ngôi. hoàng đế nên mọi người nghi kỵ cũng. không có gì lạ năm 960 Triệu Khuông Dẫn. được các tướng dưới quyền ủng hộ tôn lên. làm vua Châu công Đấy phải nhiều ngôi. Triệu Khuông Dẫn lên làm hoàng đế đổi. quốc hiệu là tống thức uống đóng đô ở. bệnh kinh đó là tống Thái Tổ thôi Ngũ. Đại kéo dài hơn 50 năm đến đây kết thúc. vì vậy Trung Quốc Vẫn chưa thống nhất. chưa nói đến chính quyền các cứ khắp nơi.

Ngay trong lãnh thổ hậu chu cũ một số. tiếp độ sứ cũng chưa thần phục nhà tống. tống Thái Tổ anh không tới nửa năm đã có. hai tiết độ sứ khởi binh chống lại triều. đình ông phải đích thân đi đánh mối dẹp. yên được trong chiều Các lão tướng và. các tiết độ sứ có quyền bình quá lớn. Tống Thái Tổ đều Giải Cứu Binh Quyền của. họ tập trung quyền lực vào tay hoàng đế. nhờ vậy Vương Triều Bắc Tống buổi đầu Đã. dần được ổn định. sau khi ổn định nội bộ Tống Thái Tổ hăng. hái thực hiện hoài bão dùng quân sự để. thống nhất đất nước ông tình quân theo. chủ trương trước Nam sau Bắc lần lượt. tiêu diệt các thế lực cát cứ đến năm 979. dưới thời Tống Thái Tông tấm cơ bản đã. thống nhất được Trung Hoa chấm dứt thời. kỳ Thập Quốc. chỉ. lúc bấy giờ ở phương Bắc còn nước Liêu. của người Khiết Đan đang lớn mạnh đánh. dẹp xong Trung Nguyên Tống Thái Tông.

Muốn thừa cơ đánh liều để thu hồi đất. đai đã mất quân Tống tiến công dữ dội. khiến tướng Lưu Ở mấy trâu giáp Tống. phải đầu hàng tống tiền tớ yêu Châu hai. bên giao tranh một trận lớn ở đây quân. Tống đại bại Tống Thái Tông phải chạy về. điện kinh từ đó về sau nếu không ngừng. tấn công vào biên giới tống. tình hình trong nước Tống lúc bây giờ. cũng không ổn định đặc biệt là vùng. xuyên thuộc liên tiếp nổ ra các cuộc. khởi nghĩa nông dân chống đối quan lại. những nhiễu làm cho triều đình lúng túng. rất khó đối phó cũng trong thời Tống. Thái Tông ông đã đem quân xâm lược Đại. Cồ Việt nhưng bị vua Lê Đại Hành đánh. tan trong trận Bạch Đằng năm 981. nước lưu khinh thường Triều Tống hàng. kém nhiều lần đem quân xâm phạm Biên. Giới. ạ con của tổng Thái Tông là Triệu Hằng. lên nối ngôi tức là tống chân tông thì. lưu Thánh Tông và thư thái hậu của triều.

Lưu đem hơn 20 vạn quân tiền xuống phía. Nam đánh giống cả triều đình sợ hãi hốt. hoảng chủ trương chạy dài chỉ có thể. tướng khô chuẩn là kiên quyết chủ chiến. trong khi hai bên giao tranh thủ tướng. Lưu vị chúng tôi chết do bị bất lợi qua. Thái Hậu đồng ý giảng hòa hoa ước được. ký kết Mỗi năm Triều Tống phải nộp cho. lưu 20 vạn tấm lụa và 10 vạn lạng bạc số. tiền khổng lồ đó trở thành một gánh nặng. lâu dài đẩy lên vai nhân dân Bắc Tống. ông Tống Trân công dùng biện pháp thỏa. hiệp giữ yên được mặt Bắc với Liêu Nhưng. lúc đó tục đảm hạn thường xuyên đến quân. xâm phạm Biên Giới Tống quá mệt mỏi đối. phó Triều Tống lại dùng biện pháp thỏa. hiệp Phong cho thủ lĩnh của họ làm bình. tây vương hàng năm phải ban cho nhiều độ. vải tiền bạc đến năm 1.038 thủ lĩnh. Nguyên Hảo xưng đế lấy quốc hiệu là Đại. hạ lịch sử gọi là cây hạn sau khi lên.

Ngôi sao gửi biểu yêu cầu Triều Tống. Công nhận lúc đó Tống chân Tông đã chết. con ở Tống Nhân Tông triệu Trinh đang. tại vị vua tôi nhà Tống bàn bạc thấy Đây. là hành động chống Tống của Nguyên hậu. liền hạ lệnh thu hồi tước vị đoạn tuyệt. buôn bán và công bố lệnh truy nã Nguyên. Hạo quân Tống phòng thủ tây bắc có ba. bốn mươi vạn nhưng phân tán ở mấy trăm. chạy không có sự phối hợp với nhau còn. kỵ binh Tây Hạ đều được chỉ huy tập. trung rất linh hoạt và cơ động Vì vậy. sống môn thừa nhận về sau Tống Nhân Tông. cử hai đại thần là hàng Kỳ và Phạm Trọng. Yêm tới thiểm Tây để chỉ huy hai tranh. với Tây Hạ hai người đồng tâm hiệp lực. phủ dụng tướng sĩ giữ nghiêm kỷ luật đến. năm 1.043 sau mấy năm cây chiến với Tống. không thu được lợi gì Nguyên Hạo đồng ý. xưng thần với nhà Tống ngưng hàng năm. Tống phải nổ cho Tây Hạ tiền bạc và vải.

Vóc. từ. lúc mấy giờ chiều Tống nổi Chính thối. nát lại thêm chiến tranh với Liêu và Tây. Hạ tiêu phí rất nhiều tiền của nên tả. chính gặp khó khăn lớn Tống Nhân Tông. bền triệu Phạm Trọng Yêm về kinh thành. dựa vào ông để thực hiện cải cách nhưng. do động đến quyền lợi của bọn Quý Tộc. nhưng bị phản đối rất quyết liệt cuối. cùng Tống Nhân Tông phải bãi bỏ các cải. cách đó về sau triều đình bác Tống ngày. càng thối nát đặc biệt là tại Phủ Hải. Phòng thuộc kinh thành nạn tham ô lạm. quyền của các đại thần đặc biệt nghiêm. trọng các hoàng thân Quốc thích trắng. trợn không coi phép nước ra gì tới khi. bao trưởng đảm nhận chức tri phủ Khai. Phong thì tình hình Mối thay đổi chút ít. bao trưởng nổi tiếng vì sự chính trực. liêm khiết và tài xử án không chính. trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu. chuyện về Bao Công chống lại bọn Quyền.

Quý Ông được nhân dân ca ngợi tôn sùng. như một mẫu mực về Quan Thanh Liêm. Lý Tống Nhân Tông làm hoàng đế được 40. năm khi có sử dụng một số đại thần Chính. trực Như Phạm Trọng Yên Bao Chửng Nhưng. vì không kiên quyết cải cách nên đất. nước ngày càng suy yếu ông không có con. tôi khi chết đi cho định phải chọn một. con em trong hoàng tộc đưa lên làm vua. đó là tống Anh tông Anh tông làm vua. được 4 năm thì chết thái tử chữ hút lên. nối ngôi đó là tống thần công khi lên. ngôi Tống Thần Tông mới 20 tuổi là một. thanh niên hành hái và có chí Tiến thủ. thấy đất nước suy yếu ông muốn tiến hành. cải cách biết Vương ăn thạch là người có. tài Tống Thần Tông Điền triệu ông ta từ. Giang Ninh về kinh thành phong làm tể. tướng để thực hiện Canh Tân các biện. pháp của Vương An Thạch có tác dụng tích. cực đối với việc củng cố nền thống trị.

Của nhà Tống ngưng lại xâm phạm tới. quyền lợi của quý tộc và địa chủ nên góp. phải rất nhiều sự phản đối Vương An. Thạch thấy luật mới khó thực hiện được. liền từ chức về phủ Giang Ninh à chỉ lúc. bấy giờ ở nước ta Vua Lý Thánh Tông qua. đời Lý Nhân Tông lên nối ngôi Mới có 7. tuổi Tống Triều muốn thừa cơ đánh chiếm. Đại Việt đã bắt tay vào việc chuẩn bị. cho cuộc xâm lược vùng ung Châu được xây. dựng để trở thành căn cứ xuất phát nhưng. đến năm 1075 những căn cứ ấy đã bị Quân. Đại Việt dưới sự chỉ huy của Lý Thường. Kiệt đánh phá dù bị tổn thất nặng nề. cống vẫn sai cách hủy đem 30 vạn quân. tấn công để Việt cuối năm 1076. sau hơn 3 tháng vị cầm chân ở vòng tuyến. Như Nguyệt binh sĩ bị chết mất quá nửa. cách Quỳ buộc lòng phải rút quân. sau khi Vương ăn thạch từ trước đẩy. tướng Tống Thần Tông vẫn còn duy trì các.

Cải cách thêm gần 10 năm nữa năm 1.085. Tống Thần Tông bệnh mất thái tử Triều. hút mới 10 tuổi nên nối ngôi đó là tổng. chết ông bà nội là cao thái hậu nhất. chính cao thái hậu vốn không ưa cải cách. đã Bãi bỏ toàn bộ thân pháp của Vương ăn. thạch sau 8 năm cầm quyền cho cậu chết. từ đó tắm trước đông nắm quyền Triều. chính ông Trọng dụng trở lại những người. thuộc phái cải cách khi đó Vương An. Thạch đã chết nội bộ phái này chia sẽ. tranh giành quyền lực liên miên tôi khi. tổ chức trong chết em là Triệu Cát nối. ngôi tức Tống Huy tông thì triệu chứng. càng rối loạn. Tống Huy Tông chỉ mày tìm thú vui chơi. không màng gì đến Quốc sự tin dùng bọn. định thần khiến cho chúng tha hồ vết. sách nhiễu nhân dân sự thối nát của. triều đình nhà Tống khiến đời sống nhân. dân vô cùng cực khổ nhiều cuộc khởi. nghĩa đã nổ ra trên khắp cả nước tại.

Lương Sơn Bạc thuộc sơn đông cũng nổ ra. cuộc khởi nghĩa của người dân sau này. trong dân gian lưu truyền câu chuyện về. 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc cũng từ sự. kiện trên mà ra vào Cuối thời nguyên nhà. văn thi nại am đã dựa vào truyền thuyết. đỉnh viết nên bộ tiểu thuyết Thủy Hử bộ. tiểu thuyết này là một trong tứ đại danh. tác của Trung Quốc ở. trong khi đó ở miền Bắc chiều nay qua. mấy lần Nổi Loạn và các cuộc khởi nghĩa. của các bộ tộc đã trở nên suy yếu Nhân. Thời cơ đó tục nữ chân ở Đông Bắc Trung. Quốc dần lớn mạnh lên năm 1115 họ đã lập. nên nước Im ngay sau khi lập quốc kim. đem quân tấn công Liêu và đến năm 1.125. thì chưa dịch nước này nhận thấy sự suy. yếu và thối nát của bác chống quân Kim. liền tiến xuống phía Nam tin tức về tới. Đông Kinh hấp mặt văn võ trong chiều sợ. hãi không biết làm thế nào Tống Huy tông.

Vừa sợ vừa word ngất lịm đi khi tỉnh lại. ông tuyên bố truyền ngôi cho Thái tử rồi. thoái vị không lâu sau thì dẫn hai vạn. thân Minh chạy đi Hàng Châu lấy nhạc. Khi thái tử triệu Hoàn lên kế vị tức là. tầng không Tông Liên hạ chiếu sẽ thân. trinh thì đánh kim không tôm cũng chẳng. hơn cha là mau khi làm bộ hăng hái như. thế nhưng ông ta vẫn thấp thỏm không đưa. ra được chú ý kiến gì quân Tống liên. tiếp từ trận quân Kim vây chặt Đông Kinh. Nhưng nhờ có tướng Lý cương Kiên quyết. chống trả Quân Kim không thể nào hạn nội. thành về sau lý Cương bị bọn gian thần. dèm pha nên bị cắt trước khi nhiên đó. tấn công mãnh liệt Đông Kinh bị phá vỡ. Quân Kim bắt không tông và bê tông cùng. của cải cướp được mang về phía bắc đó là. năm 1127 Vương Triều Bắc Tống kể từ khi. chiếu khuôn dẫn trong đấy được 167 năm. đến đây kết thúc.

Ạ sau khi bắt Tống diệt vong em của. không tông là triệu cấu chạy xuống Nam. kinh được lập lên làm vua đó là tống Cao. Tông lịch sử gọi là nam chống quân kim. tung hoành khắp Trung Nguyên thả sức bóp. nhưng Triều Nam Tống vẫn không hề chuẩn. bị chống lại Tống Cao Tông vẫn chìm đắm. trong cuộc sống xa hoa hưởng lạc mỗi khi. con kia đến đánh thì Cao Tông loại bỏ. chạy hết nơi này đến nơi khác hoặc cho. thành chỉ bị phá hủy nhân dân bị cướp. phá khi quân Kim rút đi thì lại trở về. kinh đô rahman mặc dù khi đó có các danh. tướng như nhạc phi hành thế chung lại. thêm sự phối hợp của các đội nghĩa quân. do dân chúng tổ chức vốn đủ điều kiện để. Đánh lui Quân kia nhưng Tống Cao Tông. vẫn một mực cầu Hòa đến năm 1.140 chiều. kim loại xóa bỏ hòa ước điều động quân. tinh nhuệ toàn quốc tiến đánh làm cống. vua Tống Bất Đắc Dĩ Phải hạ chiếu kêu.

Gọi Quân các lỗ cùng chống lại nhạc Phi. được cử làm thống lĩnh đối đầu với quân. Kim trong khi quân Tống Bắc tiến liên. tiếp giành thắng lợi xe đẩy tướng Tần. cối ở trong cung ra sức suối dục Vua Cao. Tông ra lệnh cho nhạc Phi giúp về năm. 1.141 hoa ướt thiên hương giữa Tống và. Kim được ký kết xong ngoài Hà được lấy. làm ranh giới bác của Kim Nam thuộc Tống. vua Tống Phải xưng thần với nhà Kim hàng. năm cống nộp 25 vạn lạng bạc 25 vạn tấm. lụa nhạc Phi sau đó bị Tần cối vô cáo là. mưu phản rồi Rất hại ở trong. từ năm 1162 Tống Cao Tông thoái vị cháu. là triệu Thuận nối ngôi đó là tống Hiếu. tông Hiếu tông rất muốn khôi phục Trung. Nguyên của một lão tướng là Trương Tuấn. làm thống lĩnh đem quân Bắc phạt nhưng. Trương Tuấn là người thiếu tài năng quân. sự quân Tống vừa ra trận đã bị thua ở. phù vi của Bác Phạm Hồng hàng bị Quân.

Kia uy hiếp Tống lại phải ký một hòa ước. khác lại hai ba chục năm nữa năm Tống. thay đổi hay hoàng đế khác là quanh tông. và Linh công nhưng nhìn chung tình hình. không có gì thay đổi là 1206 thời Tống. Linh tông để tướng hẳn thuộc trụ đã phát. động một cuộc Bắc phạt quy mô lớn nhưng. do không chuẩn bị đầy đủ chưa đình nhiều. phê cảnh chống đối lên cuối cùng lại. thất bại Tống Linh tông liền giết hàn. thực thụ nộp thuộc cấp cho chiều kim rồi. lại ký một hòa ước khắc phục. trong khi Tống và Kim rằng co với nhau. vào ngày càng suy yếu thì ở miền Bắc. Trung Quốc tộc Mông Cổ đang dần lớn mạnh. năm 1203 khi mua thủ lĩnh bộ lạc là. Thiết Mộc Chân được hội nghị quý tộc bầu. làm Đại Hãn đó là thành các từ Hán sự. kiện ấy đánh dấu nhà nước Mông Cổ chính. thức được thành lập ngay sau đó với. những đội kỵ binh hết sức Thiện chiến.

Mông Cổ đã liên tiếp mở những cuộc tấn. công xâm lược ra bên ngoài thiết lập nên. một đế quốc vô cùng rộng lớn từ châu Á. đến châu Âu sau khi Mông Cổ và tống Linh. hợp nhau từ diện nước kim quân Mông lấy. cớ Nam Tống phá hoại hiệp ước để mang. quân tấn công từ đó về sau hai bên liên. tục xảy ra chiến tranh Tuy nhiên do sự. đấu tranh trong triều đình Mông Cổ mà. cuộc chinh phục Nam Tống hai lần phải. tạm hoãn đến khi Hốt Tất Liệt giành được. ngôi Đại Hãn ông đổi xưng làm Hoàng Đế. đặt quốc hiệu là Nguyên đóng đô ở đại đô. tức Bắc Kinh ngày nay từ năm 1274 Hốt. Tất Liệt say sướng đem quân đi đánh Nam. chống quân Tống liên tiếp thất bại thành. Tương Dương bị vây suốt mấy năm liền. trong khoảng thời gian đó mua Nam Tống. là Lý Tông và độ tông đều là những kẻ. ham mê nữ sắc không quan tâm chiều chính. để cho gian thần giả tự đạo lộng hành.

Đến khi tôi Dương bị phá vỡ Hốt Tất Liệt. chia quân làm hai đạo tiến đánh kinh đô. Long An lúc đó tốc độ tông ốm chết giả. tự đạo lập một đứa bé 4 tuổi là triệu. hiện lên làm hoàng đế tức tổng cung tông. quân Nguyên tiến công trên toàn tuyến. quân Tống tan vỡ khắp nơi giả tự đạo. chạy khỏi rahman về dương châu năm 1.276. quân Nguyên và chiến rahman cung tông và. Tạ Thái Hậu xin hàng bị áp giải về đại. đô bây giờ một số quan lại yêu nước chạy. về Phúc Châu lập Anh của cung tông là. trật tự lên làm vua để tiếp tục chống. lại triều Nguyên đó là tổng Đoàn tông sợ. nhiều người Tống sẽ hưởng ứng triều đình. mới. không phải một đạo quân mạnh đi đánh dẹp. quân Tống liên tục thua trận trong khi. lần tránh quân Nguyên gặp sóng to gió. lớn Đoan công bị ngã xuống nước sau đó. phát ốm rồi Chết em là triệu Bính được. tôn lên làm hoàng đế tức Tống Hoài công.

Trong trận giao chiến cuối cùng trên. vùng biển Quảng Đông biết không thể địch. nổi quân Nguyên một tướng quân Tống ôm. vị Ấu Chúa Nhảy xuống biển tự vẫn kết. thúc Sự Kháng Cự của Nam Tống đó là năm. 1279 Triều Nguyên thống nhất Trung Quốc. đầu thời nguyên chỉ trong vòng 20 năm. Hốt Tất Liệt đã phát động nhiều cuộc. chiến tranh để xâm lược Nhật Bản miến. điện Chiêm thành Đại Việt và java từ lâu. Nhật Bản là một mục tiêu chinh phục của. Mông Cổ năm 1266 hót rất nhiều lần sai. sứ yêu thương xa Nhật Bản yêu cầu lập. quan hệ ngoại giao và dục Vua Nhật Bản. cử ngay giữa giả xăm triều đình Mông Cổ. nếu không đáp ứng ở đó thì chiến tranh. sẽ không thể tránh khỏi nhưng trước sau. Nhật Bản vẫn không trả lời vì vậy sau. khi thành lập nhà Nguyên năm 1274 Hốt. Tất Liệt say hơn đô hồng trà không đưa. quân sang đánh Nhật Bản quân Nguyên.

Chiếm được các đảo nhỏ tsushima và IQ. rồi đổ bộ Lên miền tây bắc đảo thiên sư. Tuy nhiên tự nhận thấy chưa đủ lực lượng. phía sau hơn nữa quân Nguyên phải rút. lui năm 1.281 nhà Nguyên lại sai các. tướng a Tháp Hải Trương Văn Hổ hơn đô. hồng trà khâu đưa quân sang tấn công. Nhật Bản lần thứ hai Khi Quân nguyên. liệu mới tới Nhật Bản chưa kịp giao. chiến thì gặp bão nhiều Thuyền bị đắm. Văn Hổ cùng các tướng khác tự chọn lấy. những chiếc thuyền chắc chắn và tốt để. về Bỏ Lại hơn mười vạn binh lính ở dưới. chân núi khi họ đang chặt gỗ đóng thuyền. để về thì người Nhật đến đánh minh sẽ bị. giết gần hết còn lại 2 3 vạn người thì. bị bắt đem đi Thế là mười vạn quân chỉ. có ba người trở về nhà Nguyên dự định. đánh Nhật Bản một lần nữa Nhưng khi đang. chuẩn bị binh lính thuyền bè thì cuộc. chiến tranh xâm lược Đại Việt năm 1285.

Bị thất bại nặng cho nên năm 1.286 Hốt. Tất Liệt quyết định bỏ việc đánh Nhật. Bản để tập trung lực lượng đánh đại diện. đối với miến Điện năm 1271 hót rất nhiều. lần sai sứ sang yêu cầu Miến Điện đầu. hàng nhưng Miến Điện không chịu thuần. phục thậm chí có lần còn giết sứ giả vì. vậy ha Tất Liệt đã cho quân sang tấn. công biến điện 3 lần vào các năm 1277. 1283 và 1.287 kết quả thí nghiệm phải. thuần phục dưới hình thức phải nhận. phong hiệu và phải tiến cống nhà Nguyên. sau đó chính quyền Miến Điện bị ba anh. em sinh ca dao thuộc tộc xanh Lũng đoạn. năm 1298 a thì gà ra mắt bộ biến điện. cầm tù giết chết con rể và con trai vua. miễn viện chạy trốn sang Trung Quốc lợi. dụng sự rối danh ấy năm 1300 nhà Nguyên. lại xâm lược miệng lần thứ tư vị quân. Nguyên bao vây anh em anh k ra đã đem. nhiều vàng bạc đến đút lót cho các tướng.

Của định do đó Nguyên lấy lý do trời. nóng Lam chúng phát sinh quân khổ ngọn. Nếu không vì sợ bị tội bị tử thương rồi. lập tức rút quân ở biển nước hay trứng. Cao Khánh và sát hãng mất hoa đều bị xử. tử vì tội ăn hối lộ làm thất bại cuộc. chiến tranh xâm lược. khi Chiêm thành cũng là một mục tiêu. chinh phục của triều Nguyên năm 1279 Hốt. Tất Liệt sai xíu đi yêu cầu vua Chiêm. Thành đến trầu để tránh hiểm họa chiến. tranh Chiêm thành họ Lý thân phục nhưng. không đồng ý để nhà Nguyên lập cơ quan. hành tỉnh ở nước mình Vì vậy Năm 1283. quân Nguyên Tấn công trình Đôi Trương. Thành mua chuyện đốt kho tàng tạm thời. rút vào rừng sau đó mua chim giả vờ sinh. Hằng để nghỉ quân Nguyên và trận địa bố. trí sẵn quân Nguyên phải liều mình đánh. mới thoát được về đồn cố thụ và đến đầu. năm 1284 phải lặng lẽ giúp đôi. đối với đại diện sau thất bại trong cuộc.

Chiến tranh xâm lược năm 1258 nhà Nguyên. quyết tâm phục thù Hốt Tất Liệt cử người. con thứ 9 của mình là Thoát Hoan dẫn. quân tấn công đại việt thêm hai lần giữa. vào các năm 1285 và 1288. trong hai cuộc chiến này nhà Nguyên đã. huy động một lực lượng vô cùng đông đảo. cùng rất nhiều vật người đặc biệt là. trong cuộc xâm lược lần thứ hai năm 1285. với 50 vạn quân đội quân được xem A và. hùng mạnh nhất thế giới lúc mấy giờ Tuy. nhiên quân dân Đại Việt dưới sự lãnh đạo. của nhà Trần đã giành thắng lợi trong cả. hai cuộc chiến ấy. đối với Java năm 1.290 2ha đất liền sai. mạng thì đi sứ yêu cầu nước này thành. phục nhà Nguyên nhưng bị vụ Tristana. Gala thích chữ vào mặt đuổi về viên vào. cô ấy cuối năm 1292 nhà Nguyên thử sự. vật cao Hưng đêm 2 vạn quân với 1.000. chiếc thuyền vượt biển tiến xuống phía. Nam và đến đầu năm 1293 thì đến Java vào.

Lúc đó Tristana Zara bị một chúa phong. kiến là Gia Cát hoang giết để chết ngôi. người con rể của ông là risen by a giả. vờ đầu hàng quân Nguyên để vượt lực. lượng quân xâm lược trả thù cho nhạc cụ. nhờ vậy quân Nguyên tạm thời thu được. thắng lợi nhưng sau đó reserved by A tổ. chức phản công quân Nguyên thất bại phải. rút lui. nhà Nguyên Sau khi chiếm được Trung Quốc. dù đã tích cực Hán hóa nhưng vẫn là một. triều đại Ngoại Tộc do đó trong thời kỳ. này xã hội Trung Quốc tồn tại hay mâu. thuẫn chủ anh vẫn dân tộc và mâu thuẫn. giai cấp chính sách thống trị ưu tiên. tộc người mông cổ và áp bức trắng trộn. các dân tộc khác đã khiến cho xã hội. phân hóa chia rẽ sâu sắc Chính vì thế. trong suốt thời kỳ thống trị của triều. Nguyên các phong trào đấu tranh của nhân. dân Trung Quốc đã diễn ra liên tiếp đến. cuối đời nguyên cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ.

Do Lưu Phước thông khởi xướng bùng nổ. trong thời kỳ này một lực lượng quân. Khăn Đỏ do Chu Nguyên Chương lãnh đạo. không ngừng phát triển và đánh bại các. tập đoàn quân Việt khác đến năm 1.367. Chu Nguyên Chương đã thâu tóm phần lớn. Miền Nam Trung Hoa sau đó Hoắc Kiến. không ngừng năm 1368 Chu Nguyên Chương. lên ngôi hoàng đế ở Kim Lăng đặt tên. nước là Minh triều đình Nhà Nguyễn phải. chạy lên phía Bắc nền thống trị của nhà. Nguyên ở Trung Quốc kết thúc à. ở Minh Thái Tổ là người xuất thân từ. nông dân ít nhiều hiểu được đời sống. nhân dân do vậy sau khi lên ngôi ông chủ. yếu thực hiện chính sách nuôi dưỡng sức. dân luôn dàn đề còn lại ngay thêm hạ vừa. An Định trong họ đều nghèo khó giống như. con chim mới tập bay không được Vật lông. của nó như cái cây mới trồng không được. làm nước rễ của nó vì vậy nông nghiệp.

Đầu thời Minh phát triển mạnh mẽ triều. đại mới dần được củng cố sau một mặt. khác Minh Thái Tổ rất quan tâm đến việc. củng cố quyền lực trong tay hoàng đế ông. nấu nớp lo ngại với các công thần Khai. quốc sợ họ có mua đồ khác năm 1380 cờ. tướng Hồ suy Dung bị cáo rác mưu phản. Minh Thái Tổ lập tức Hạ lệnh chém cả nhà. đồng thời truy cứu các đồng đẳng Lần. truy cứu đó liên quan đến Võ và quan. tổng cộng hơn 15.000 người tình nghi đều. bị chém bảy năm sau lại có người tố giác. thuộc tướng Lý Thiên trưởng từng qua lại. một thiết với hồ resume biết rõ Hồ Duy. Dũng mưu phản mà không ở Minh Thái Tổ. liền đêm cả nhà Lý Thiên Trường ra xử tử. trước đó hoàng đế ra lệnh truy cứu và xử. tử tiếp hơn 15.000 người nữa chưa dùng. lại ở đó ba năm sau Đại tướng Lan Ngọc. lại bị tố cáo mua phải Minh Thái Tổ liền. giết lan ngọc và 15.000 Người liên quan.

Sau những vụ án lớn đó hầu như mọi công. thần trong triều đã hết sạch sự chuyên. chế tàn bạo của Minh Thái Tổ vì vậy đã. nổi danh trong lịch sử. ở Minh Thái Tổ một mặt giết nhiều đại. thần giữ chức vị cao một mặt cho 24. người con của mình là Vương Trần giữa. các địa phương trong số đó một số phiên. vuông có quân đội riêng Thái Tổ cho rằng. làm như vậy có thể giữ vững được Vương. triều nào ngờ lại gây ra mối họa lớn Sau. này năm 1398 Minh Thái Tổ mất vì thái tử. Chu tiêu đã chết nên Hoàng Thái Tôn là. Chu Doãn Văn lên nối ngôi đó là Minh Huệ. đế Huệ đế vốn lo ngại bên quyền của các. phiên Vương Liên kiếm Cứ tức bỏng Phương. vị của họ Nhưng vẫn chưa động đến Yên. Vương Chu Định vì Ông là người có thế. lực nhất Tiên Vương từ lâu đã ngấm ngầm. luyện bên chuẩn bị hư phản lấy lý do. giúp Huệ đế Thanh Trừ Gian Thần lộng.

Quyền bè khởi binh chống lại triều đình. yên vuông vốn là người giàu kinh nghiệm. trận mạc dưới quyền lại có nhiều kinh. Minh được huấn luyện tốt nên chỉ cho 35. quân triều đình thua tan tác năm 1.402. Yên vương tiến vào Kinh Thành Huệ đến sự. phát Yên Vương chưa đẩy lên ngôi tin tức. là Minh Thành tổ đến năm 1421 ông rời. Donal Talking từ đó về sau bắc kinh trở. thành kinh đô của hai triều đại minh. thành. trong suốt thời kỳ trị vì của mình Minh. thành tổ chức thực thi hành các chính. sách phát triển nông nghiệp chỉnh đốn. thuế khóa kinh tế dân đói khiến tình. hình trong nước tương đối ổn định năm. 1424 Minh Thành tổ qua đời con là Chu. cao trước nối ngôi tức là Minh Nhân Tông. không đầy 1 năm nhân tông chết con là. chua chiên cô kế thừa Ngai Vàng đó là. Minh Kiên Tông trong 10 năm trị vì bên. sông thể hiện là một vị hoàng đế đức.

Hạnh tài năng ông kế vị và ở ngôi trong. một thời kỳ thịnh trị của đại minh thời. đại của ông và cha ông được người đời. sau xưng Tụng là nhân tuyên chi chị. được rồi Minh Thái Tổ ông rút kinh. nghiệm việc hoãn quan chuyên quyền dẫn. đến tình trạng Hỗn Loạn trong các triều. đại trước nên đã ban bố một quy định. không cho phép hoãn quan tham dự vào. chính sự cho đến đời Minh Thành tổ quyết. định đó đã bị phế bỏ vì đã cướp ngôi. hoàng đế thử Tay cháu mình Minh Thành tổ. luôn lo ngại bị các đại thần phản đối. chỉ tin tưởng vào các hoạn quan ở gần. mình ông cho thiết lập Đông Xưởng chuyên. dùng để do thám các đại thần và dân. chúng có ý đồ mưu phản do các hoạn quan. điều hành vì vậy quyền lực của các khoản. qua ngày càng lớn. năm 1435 Minh tuyên tông chết chu kỳ. chấm nối ngôi khi vừa tròn 9 tuổi đó là. Minh Anh tông anh Tông là một người say.

Mê hoan lạc không màng tới Quốc sự mọi. việc đều giao về tai hoạn quan Vương. Chấn Vương Chấn nhân đó nắm đại quyền về. quân sự chính trị trong tay lúc bấy giờ. bộ lạc ngoa lạc của Mông Cổ ở phía Bắc. Trung Quốc rất lớn mạnh năm 1.449 ngoa. lạc đem quân tấn công đã đồng Tứ Minh. giữ Đại Đồng Đen quân chống lại bị Quân. Ngoãn là đánh cho để lại anh tông nghe. theo lời Vương Chấn thân Trinh dẫn 50 Ừ. từ Bắc Kinh đi đại đồng Tiếp viện nhưng. do không được chuẩn bị kỹ lưỡng Quân Kỳ. lỏng lẻo vô lại nhất nhất nghe theo lời. Vương Chấn nên bị Quân Hoa Lạc đánh cho. tan tác Minh Anh tông bị bắt làm tù binh. lịch sử gọi sự kiện Đó là thư mục bảo. chế biến. mình anh không bị mất đi một số đại thần. sâu với Thái Hậu đưa em của anh Công là. chu kỳ ngọc lên ngôi hoàng đế đó là Minh. Đại Công Anh tông được gọi là thái. thượng hoàng tươi ngoa lạc sau đó lấy cớ.

Đưa Minh Anh tông về đem quân đánh Thành. Bắc Kinh nhưng bị chứng minh là vô Khiêm. cầm quân đánh cho đại bạn người ngoa là. thấy giữ máy ăn tông cũng chẳng có ích. gì liền tha cho ông về Minh Anh tông về. Bắc Kinh được 7 năm thì Minh Đại Tông ốm. nặng một số quan đại thần phe đối lập. nhân đó đem quân xông vào hoàng cung lại. tôn Anh tông lên làm vua lịch sử gọi sự. kiện này là đoạt môn chế biến đi lâu sau. Đại Tông cũng qua đời. ạ. sau sự kiện thổ mộc bảo vương triều Minh. bắt đầu đi xuống mấy hoàng đế sau Minh. Anh tông đều tối tăm hổ bạn họ không rút. được bài học từ vụ Vương chấn làm hại. nước vẫn một mực dựa vào hoạn quan tình. hình hoạn quan Lũng đoạn Triều chính. ngày càng nghiêm trọng khi Minh Hiến. tông chu kỳ thâm con của anh tồn tại bị. phản quan ôm trực chuyên quyền ngoài. Đông Xưởng còn lập thêm Tây Xưởng tăng.

Cường bộ máy đặc vụ giết quan rất nhiều. người năm 1505 Minh Vũ Tông Chu hậu. chiếu lên ngôi cạnh ông ta có 8 hoạn. quan hầu hạ đứng đầu là tên như cần bút. ông chỉ ham chơi thấy bọn lưu cẩn luôn. chiều theo ý mình nên rất quý trộm chúng. đến việc phê duyệt tấu sớ cũng giao cho. lưu cần tám tên hạn qua nó dựa thế hoàng. đế Tha hồ làm chuyện phi pháp nhân dân. gọi chúng là bác hộp sau Mặc dù lưu cẩn. bị phát hiện những việc làm sai trái và. bị giết nhưng Vũ Tông lại tin dùng một. võ quan là Gia Mân Giang bất suối dục. hoàng đế nhiều lần rồi Bắc Kinh lên tìm. thú vui u tuyến phủ để mọi quyền quân sự. chính trị cho Hán giải quyết vì vậy hắn. tha hồ tham nhũng bài xích người tốt cho. sự thống trị thối nát của vương triều. Minh đất đai tập trung cao độ vào tay. địa chủng thuế má lo dịch trút lên đầu. nhân dân nặng nề nên các cuộc khởi nghĩa.

Nhân dân liên tiếp nổ ra. năm 1521 minh vũ cùng Bất Ngờ Lâm bệnh. qua đời không có con em họ là Chu hậu. thông lên ngôi hoàng đế đó là minh thế. tông niên hiệu giao Tĩnh trong những năm. đầu cai trị minh thế tông tiến hành cải. cách chăm lo Quốc sự chính sách quyết. đoán dẹp trừ hoạn quan củng cố biên. cương ổn định lại đại minh người đời sau. gọi giai đoạn đó là do Tĩnh Trung Hưng. nhưng trong 18 năm cuối cùng chị vì thế. tông dần dần bỏ bê chính sự không buồn. thiết Triều Pháp kỳ quốc gia cũng dần bị. bãi bỏ khiến cho dân tặc lộng hành quyền. thần những sự về cuối đời mình kết ông. trở nên mê tín thuật luyện đan để mong. trường sinh bất lão. sao lại chết vì uống phải Kim Đan có độc. năm 1567 thế tông chết con là chu cái kỵ. lên ngôi đó là Minh mục tông. mục tông làm vua được 65 đến năm 1572. thì chết khi thời gian trị vì ngắn ngủi.

Nhưng ông đã thiết lập trật tự xã hội ổn. định khiến kinh tế phát triển Hương Khởi. Thái Tử Chu được Quân lên nối ngôi tức. là Minh Thần Tông Đại học Sĩ chung cư. chính làm đại thần Nhiếp chính thời gian. đầu khi chung cư chính nắm quyền chứng. kiến sự phát triển về quân sự và thịnh. vượng về kinh tế sức mạnh của đế quốc. tiếp tục phát triển đến năm 1582 chung. cư chính chất minh thần công Thần chấp. chính ông bắt đầu lao vào cuộc sống trụy. lạc ra hoa hoang dâm vô độ trong 20 năm. cuối đời thậm chí từ chối lên chiều để. điều hành công việc của đất nước nên. chính trị của triều Minh vừa khởi sắc đã. bị vùi dập đi xuống. trong khi nhà Minh ngày càng suy yếu tục. nữa chân kiến Châu ở phía Đông Bắc Trung. Quốc đang dần lớn mạnh. ý của họ là Ái Tân Giác làn lỗ nhị cáp. xích năm 1616 nỗi nhĩ cáp xích lên ngồi. Đại Hãn lập nên nước Đại Kim lịch sử gọi.

Là hậu Kim năm 1618 đối nhĩ cáp xích sưu. tập tất cả tướng lĩnh tới làm lễ hạ sư. tuyên bố có bảy mỗi thùng với triều Minh. sau đó ông dẫn hai vạn quân tiến đánh. phủ thuận quân Minh bị phá can nỗi nhĩ. cáp xích ra lệnh phá hủy thành rồi đem. toàn bộ chiến lợi phẩm về tin tức truyền. tới Bắc Kinh thành công Cửu Dương cảo. mang 10 vạn quân đi đánh Kim nhưng bị Nỗ. nhĩ cáp xích đánh tan trong trận giác. xuyên sau trận này thực lực triều minh. suy giảm nghiêm trọng 2 năm sau Quân Kim. lại đánh chiếm Thẩm Dương và Lưu Dương. năm 1625 Nỗ nhĩ cáp xích rồi đốt tới. Thẩm Dương đổi tên thành chính kinh từ. đó về sau hậu kiêm trở thành mối đe dọa. lớn với kiểu Minh. E5 1.620 mình Thần Tông qua đời thái tử. Chu thường lạc Lên kế vị Ngai Vàng tức. Minh quang tông ông làm về chưa đầy một. tháng thì mất phần tử là chua do hiệu kế.

Vị khi vừa 16 tuổi tức minh khi tông. triều đại của thi công trong vòng 7 năm. đã bị lũng đoạn bởi hoạn quan Ngụy Trung. Hiền và 7 phá của ông ta khiến chính sự. phân li bởi các cuộc chiến đấu đảng phái. trong triều Ngoài ra do không biết chữ. bản thân khi tông cũng bỏ mặc Triều. chính Điều này khiến cho nhà Minh Vốn đã. bắt đầu suy yếu nhai càng lún sâu vào. khủng hoảng. trong khi chính trị nhà Minh định Ngụy. Trung Hiền làm cho thối nát thì hậu Kiêm. không ngừng tiến công quân Minh ở điều. Đông tướng Minh là Viên Sùng Hoán cố thủ. thành Ninh viễn Quân Kim đánh mãi không. hạ được lỗi nhĩ cáp xích bị trọng thương. rồi qua đời đó là năm 1626 người con thứ. tám của Nỗ nhĩ cáp xích là hoàng thái. cực lên thay cha nối ngôi Đại Hãn sang. năm sau hoàng thái cực thân dẫn đại quân. tiến đánh a Viên Sùng Hoán lại một lần.

Nữa chiến thắng nhưng bọn Ngụy Trung. Hiền ở trong chiều dành lấy không chạm. cho mình còn kiếm chuyện trước tội Viên. Sùng Hoán Khiến ông đành phải từ trước. năm 1627 vị hoàng đế MU tối Minh huycông. ốm chết em là Chu do kiểm lên nối ngôi. tức mình từ tông sư thường gọi là sùng. sinh đấy vua sùng Trinh từ lâu đã biết. Ngụy Trung Hiền là kẻ Lộc quyền làm bệnh. khiến dân chúng oán giận vì vậy khi mới. lên ngôi ông liền và tội Ngụy Trung Hiền. Bắt hắn sung Quân tới Thượng Dương Ngụy. Trung Hiền Biết là khó sống nổi nên tới. nửa đường thì tự sát sau khi trừng trị. phê cánh của Ngụy Trung Hiền dùng Trinh. chỉnh đốn lại việc triều chính triệu. Viên Sùng Hoán về phong làm thượng thư. bộ binh cho chấn dữ liệu Đông Hoàng Thái. Cực thấy rằng Viên Sùng Hoán là một. người rất khó đối phó bản dùng ký phản. dán vào tin rằng Viên Sùng Hoán ngầm.

Giao ước với quân Kim dùng Trinh nghe. tin cho là thật hạ lệnh bắt Viên Sùng. Hoán vào một sang năm sau thì xử tử kể. từ đó triều Minh không còn tướng tài để. trấn giữ biên cương Còn Hậu Kim Thì ngày. càng lớn mạnh năm 1636 hoàng thái cực. xưng đế ở chị kinh đổi quốc hiệu làthanh. đó là Thành Thái Tông trong những năm. sau đó Thành Thái Tông đánh Minh nhiều. lần lần nào cũng Khánh cúp được rất. nhiều chiến lợi phẩm nhưng không dừng. chân chiếm giữ Trung Nguyên năm 1643. Thành Thái Tông đột nhiên bệnh mất con. là Phúc Lâm mới 6 tuổi lên nối ngôi tức. Thanh Thế tổ cũng gọi là Thuận chị đấy. hai chú là Đa Nhĩ Cổn và tế nhĩ cáp lang. làm thổ chính. từ năm 1628 tức là năm thứ hai đời sùng. Trinh vùng thiểm Tây lâm vào nạn đói. nghiêm trọng dân chúng không có lương. thực phải ăn cả đất trên núi trong khi. quan lại địa phương cứ đốt thuốc nộp.

Thuế chịu không nổi nhiều nơi nổ ra của. khởi nghĩa nông dân đến năm 1631 số. người tham gia khởi nghĩa lên đến 20 Cho. dù sau đó vì quân minh đáng cay nhưng. những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa là lý. tự thành và Trương Hiến trung chỉ sau. một vài năm đã nhanh chóng tập hợp lại. được lực lượng năm 1644 lý tự thành lên. ngôi hoàng đế ở Tây An đặt tên nước là. Đại thuận sau đó ông Tấn công và chiếm. được kinh vua dùng trên phải treo cổ tự. tử triều Minh thống trị Trung Quốc trong. 227 năm tới đây kết thúc trong khi đó. Nguyên Tổng binh nhà Minh là Ngô Tam Quế. với 10 vạn quân trong tay vẫn đóng ở Sơn. Hải quan nhiệm vụ của ông vốn là phòng. thủ trước sự xâm nhập của Mãn Thanh khi. nghe tin nhà Minh sụp đổ Sau một hồi dao. động mua Tam Quế quyết định đầu hàng mãn. Khanh để chống lại lý tự thành lý tự. thành đem quân đánh Ngô Tam Quế nhưng bị.

Liên quân Ngô Tam Quế và Đa Nhĩ Cổn đánh. bạn phải chạy khỏi Bắc Kinh năm 1644 Đa. Nhĩ Cổn đón Thuận chị đến từ Thẩm Dương. về Bắc Kinh lấy nơi đây Hàn Quốc Đôi. nhàthanh từ đó nhàthanh với tư cách là. một triều đại mới ở Trung Quốc chính. thức ở các chiều sau đó tấn công tiêu. diệt các lực lượng Khởi Nghĩa còn lại và. chính quyền nam minh mới được lập lên ở. Nam Kinh đến năm 1661 thì hoàn toàn. thống nhất Trung Quốc. từ. đầu thế kỷ 17 nền chính trị triều Minh. ngày càng thối nát công việc bên phòng. cũng trở nên lơi lỏng nhân cơ hội đó tộc. người nuôi chân kiến Châu ở phía Đông. Bắc Trung Quốc không ngừng mở rộng thế. lực dần lớn mạnh lên lãnh tụ của họ là. Ái Tân Giác làn nghị cáp xích Nỗ nhĩ cáp. xích xuất thân trong một gia đình quý. tộc từ nhỏ ông đã Luyện cưỡi ngựa bắn. cung và các môn võ thuật nỗi nhi ca sĩ.

Cũng tiếp xúc với nhiều người Hán nên. học được chữ Hán đọc được nhiều Hán Văn. Minh Pháp khi lớn lên nhờ sự anh Dũng. Thiện chiến cùng tài năng lực của mình. Nỗ nhĩ cáp xích đã thống nhất được toàn. thể các bộ lạc nữ chân trong quá trình. thống nhất ấy ông phân nữ chân thành bát. kỳ Mỗi kỳ vừa là đơn vị hành chính vừa. là tổ chức quân sự giữa Mỗi kỳ có nhiều. ngư Lộc mỗi Ngư Lộc gồm 300 nam giới hơi. mình làm ruộng săn bắn thời chiến thì. đánh trận về cách tổ chức như vậy Vừa. thúc đẩy sản xuất vừa tăng cường lực. lượng chiến đấu để làm cho triều Minh. mất cảnh giác Nỗ nhĩ cáp xích vẫn Triều. cống và xương thần ông còn nhiều lần đến. Bắc Kinh tận mắt quan sát mọi tình hình. Triều Minh năm 1616 nhận thấy thời cơ đã. chín muồi Nỗ nhĩ cáp xích liền lên ngôi. Đại Hãn ở hạng Đoa lạc với sự nhiệt tình. ủng hộ của quý tộc cả tám khi lấy quốc.

Hiệu là Đại Kim lịch sử gọi là hậu Kim. Mã. ạ Sau khi lập nền Hậu Kim Nỗ nhĩ cáp. xích để ra 25 tiến hành chỉnh đốn nội bộ. phát triển sản xuất mở rộng binh lực Năm. 1618 Ông Chủ tập thủ lĩnh của 8 kỳ tới. làm lễ hạ sư tuyên bố có 7 mối thù với. triều Minh Cần khởi binh Trinh phạt để. trả thù hôm sau Nỗ nhĩ cáp xích dẫn hai. vạn quân tiến đánh phủ thuật tướng Minh. thấy thế Quân Kim quá mạnh liệu sức. không chống nổi phải đầu hàng quân Kim. bắt được người và gia súc tới 37 quần. phủ lưu đông của triều Minh cử Quân tới. cứu viện bị Quân Kim Chặn đánh tan tác. giữa biển nỗi như các sức ra lệnh phá. thành phủ Thuận đem toàn bộ chiến lợi. phẩm về. tin tức truyền tới Bắc Kinh vua Minh. Thần Tông tức giận xoay Dương cảm dẫn. quân Thảo và hậu Kim năm 1619 dương cảm. dẫn 10 vạn quân chia bốn cánh nhằm thẳng. kinh đôi nước kim lúc đó binh lực của.

Kim + cả 8 kì lại chỉ có 6 vạn những nỗ. nhĩ cáp xích không hề tỏ ra lo ngại Ừ. Ông tập trung tất cả bình lực lần lượt. đánh tan từng cánh quân một mười vạn. quân của Dương cảo bị tiêu diệt quá nửa. 300 võ quan bị giết sau trận này thực. lực của Minh Triều suy giảm Quân Kim. Tiến ép từng bước tháng 3 năm 1625 Nỗ. nhĩ cáp xích dời đô tới Thẩm Dương đổi. tên thành Thịnh Kinh Từ đó hậu kiêm trở. thành mối uy hiếp lớn với nhà Minh năm. 1626 Nỗ nhĩ cáp xích lại dưỡng 13 vạn. quân tấn công Miền Viễn qua nhà Minh giữ. thành là Viên Sùng Hoán tử thủ quân Kim. đánh mãi không hạ được hôm sau nỗi nhí. các sức phải đích thân ra đốc chiến. nhưng lại bị trúng đại bác của quân Minh. trọng thương đàng hạ lệnh rút lui về tới. Thịnh Kinh Nỗ nhĩ cáp xích vụ Uất hận. vừa đau lòng Lại thêm vết thương quá. nặng nên mấy hôm sau thì qua đời người.

Con thứ tám là hoàng thái cực lên thay. cha nối ngôi Đại Hãn Hậu Kim năm sau. hoàng thái cực Lại Văn Trinh Tiến Anh ở. Minh Diễn Viên Sùng Hoán lại một lần nữa. Chiến Thắng Hoàng Thái Cực thua trận cay. cú biết Ninh viễn phòng thủ nghiêm ngặt. liền đổi hướng tiến công sau khi chuẩn. bị chu đáo năm 1629 ông Thống Lĩnh mấy. chục vạn quân đi vòng qua Hà Bắc tiến. thẳng tới Bắc Kinh Viên Sùng Hoán không. ngờ trước hành động đó vội vàng cất Quân. về cứu Kinh thành phong thái cực thấy. dòng Viên Sùng Hoán là một người rất khó. đối phó bèn dùng cái Phản Gián fourteen. dòng Viên Sùng Hoán ngầm giao ước với. quân Kim vua sùng Trinh nhà Minh nghe. tin cho là thật hạ lệnh bắt Viên Sùng. Hoán vào hộp sang năm sau thì xử tử. hoàng thái cực dùng mẹo được đối thủ. nên rút quân về thị kinh từ đó triều. Minh không còn tướng tài để trấn giữ.

Biên cương Còn Hậu Kim Thì ngày càng lớn. mạnh năm 1635 hoàng thái cực đổi tên nữ. chân thành mãn châu năm sau thì xưng đế. ở Thịnh Kinh đổi quốc hiệu là thanh đó. là Thành Thái Tông trong những năm sau. đó. anh Khánh Minh nhiều lần lần nào cũng. thắng cướp được rất nhiều chiến lược. phẩm như không dừng chân chiếm giữ Trung. Nguyên năm 1643 Thành Thái Tông đột. nhiên bệnh mất con là Phúc Lâm mới 6. tuổi lên nối ngôi tức Thanh Thế tổ cũng. gọi là Thuận chị đấy hai chú là Đa Nhĩ. Cổn vật tế như các đang làm phụ chính. anh cũng trong thời gian này tình hình. Trung Nguyên có nhiều chuyển biến đột. ngột sự thối nát của triều đình nhà Minh. khiến cho nhân dân vô cùng cực khổ như. cuộc khởi nghĩa đã nổ ra trên khắp đất. nước năm 1644 một lực lượng khởi nghĩa. của Lý Tự thành chiếm được Bắc Kinh vua. sùng Trinh phải treo cổ tự tử lúc đó.

Nguyên Tổng binh nhà Minh là Ngô Tam Quế. với 10 vạn quân trong tay vẫn đóng ở Sơn. Hải quan nhiệm vụ của ông vốn là phòng. thủ trước sự xâm nhập của Mãn Thanh khi. nghe tin nhà Minh sụp đổ Sau một hồi dao. động mua Tam Quế quyết định đầu hàng Mãn. Thanh để chống lại lý tự thành lý tự. thành đem quân đánh Ngô Tam Quế nhưng bị. liên quân Ngô Tam Quế phải Đa Nhĩ Cổn. đánh bạn phải chạy khỏi Bắc Kinh năm. 1644 Đa Nhĩ Cổn đó thuận chị đấy Từ Thẩm. Dương về Bắc Kinh lấy nơi đây làm Quốc. Đôi nhạcthanh từ đó nhàthanh với tư cách. là một triều đại mới ở Trung Quốc chính. thức được thành lập khi nghe tin chính. quyền nhà Minh ở Bắc Kinh đã sụp đổ quan. lại ở Nam Kinh đã tôn một người trong. hoa ở Cúc Phương lên làm vua lập nên. chính quyền Nam mình tuy nhiên trước sự. tấn công mạnh mẽ của Thanh chính quyền. nam Minh liên tiếp nhận thất bại và hoàn.

Toàn sụp đổ năm 1661. vào năm chính quyền nam Minh bị tiêu. diệt Thuận chị đấy đã qua đời do bệnh. đậu mùa con của ông là Huyền Diệp Lên kế. vị đó là thanh Thánh tổ niên hiệu Khang. Hy khi lên ngôi Khang Hy mới có 8 tuổi. theo di chiếu của Thuận chị bốn đại thần. người Mã làm phụ chính trong số đó Ngao. Bái dựa vào cương vị ngắm bên quyền coi. thường hoàng đế nhỏ tuổi chuyên quyền. độc đoán thế ai trai ý đều tìm cách hãm. hại năm 14 tuổi Khang Hi thân chấp chính. biết Ngao Bái là kẻ lạm quyền Khang Hy. bèn tìm cách trừ khử ông ta khắc ghi. tuyển chọn một số con em quý tộc mười. mấy tuổi có sức khỏe tốt vào làm thị vệ. luôn giữ bên cạnh Hoàng đế ngày ngày. luyện tập đấu vật một hôm Ngao Bái được. lệnh của hoàng đế và khuôn một mình để. bàn Quốc sự như thử khi mở bài nhanh. bước vào cử cung đột nhiên bỏ thiếu niên.

Đó bỗng sông tuổi vây chặt người níu tay. kẻ nuôi chân Ngao Bái không địch nổi bị. bắt nhất vào đại lao Khang Hy Lập tức. triệu đại thần luận tội cắt hết trước. quyền của ông ta một số đại thần khác. vốn ngang ngược ngay biết vị hoàng đế. trẻ tuổi là người có bản lĩnh không còn. dám ngông cuồng như trước. sau khi tự mình xuất Chính Khang Huy ra. sức chỉnh đốn chính sự khuyến khích sản. xuất trừng trị tham nhũng khiến Vương. Triều thành ủy đầu kiến lập dần Cường. Thịnh lên lúc đó Tuy chính quyền nam. Minh đã diệt vong nhưng vẫn còn 3 phiên. Vương ở miền Nam khiến Khánh thì lo lắng. Họ là những tướng lĩnh người Hán làm tay. sai cho Thanh Triều bao gồm Ngô Tam Quế. Thượng hỷ và cánh kế mộng sự tồn tại của. những lãnh địa nửa độc lập của họ không. có lợi cho nền thống trị của nhàthanh vì. vậy Năm 1673 vua Khang Hy đã ra lệnh bãi.

Bỏ các phiên bị mất quyền lợi Ngô Tam. Quế đã hô hào hai phiên kia cùng ở nhà. tang Tuy nhiên đến năm 1683 thì cuộc Nổi. Loạn Hoàn toàn bị dập tắt trong thời kỳ. Khang Huy Chỉ vì nhà thai nhiều lần xung. đột với nước Nga và người Mông Cổ ở phía. bắc chiến thắng trong các cuộc chiến này. đã giúp thanh kiểm soát được khu vực. Mông Cổ và Tây Tạng. Ừ tao ghi làm hoàng đế được 61 Nam chỉ. mất từ AK dẫn chân lên nối ngôi Tức là. Thanh Thúy tông niên hiệu ung chính ông. Chính đã tiếp nối một thời kỳ hòa bình. và thịnh vượng của nhàthanh ông là một. vị hoàng đế Siêng năng cẩn kiện và chống. tham nhũng quyết liệt các chính sách của. ông đã mở đường cho sự thịnh trị gần 150. năm tiếp theo của đại thành Tuy nhiên. Ung Chính là một người tàn bạo và rất. nghiêm khắc khiến hình tượng trong dân. gian của ông không được tốt năm 1735 ông.

Chính qua đời làm vua được 13 năm thỏ 56. tuổi Con là Hoàng Lịch lên nối ngôi đó. là Thanh Cao Tông niên hiệu Càn Long là. vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong. lịch sử Trung Quốc thời kỳ trị vì của. Càn Long kéo dài gần 60 năm và là thời. cực Thịnh về kinh tế cũng như quân sự. của Đại Thanh triều đại của ông cùng với. ông nội của mình là khác ghi được ca. tụng là Khanh càng Thịnh Thế lúc lên. ngôi Càn Long có mở một số của Viễn. Trinh với kết quả lẫn lộn cuối năm 1758. đi e759 anh đã tấn công và chiếm được. đất đai của người Duy Ngô nhĩ đặt tên là. Tân Cương các năm 1766. 1.767. 1769 thành 3 lần tấn công biến điện. nhưng đều thất bại năm 1788 Càn Long sai. tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân sang xâm. lược Đại Việt nhưng bị vua Quang Trung. phá tan trong trận đánh Tết Kỷ Dậu 1789. vào giai đoạn cuối đời Càn Long trở nên.

Tự mãn ở tiêu sẽ Hoàng phí khiến Ngân. khố bắt đầu thiếu hụt ông cũng dung túng. cho Quyền Thần tham nhũng là hòa thân. khiến đội ngũ quan lại nhà thanh dần bị. tha hóa sự suy yếu của nhàthanh trên. thực tế đã bắt đầu từ giai đoạn cuối đời. Càn Long năm 1796 do không muốn thời. gian trị vì của bản thân lớn hơn ông nội. Khang Hy mà mình ngưỡng mộ Càn Long. nhiều ngôi cho con trai thứ 15 là vĩnh. Diễm tức thay nhân công nên hiểu ra. Khánh Càn Long lên làm thái thượng hoàng. vẫn giữ quyền chính trong Cung em muốn. chính đến năm Gia Khánh thứ tư thì ông. mới qua đời Thọ 88 tuổi. sao Khánh đế sớm biết hòa thân tham lam. bẩn thỉu 3 năm sau khi cản lòng chết ông. lập tức cho bất khỏa thân buộc y phải sự. sát tịch thu toàn bộ tài sản sự giàu có. của Hòa Thân Vốn đã nổi tiếng nhưng khi. tịch thu gia sản còn là mọi người kinh.

Ngạc hơn tổng giá trị tài sản của Ý ước. chừng khoảng 1.100 triệu lặng bạc tương. đương số tiền quốc khố mà nhàthanh phải. mất 15 năm mới thu được từ thời hòa thân. cầm quyền vương triều Thanh cuối cùng. thứ nhát quan lại tham ô ngoan ngược. tiếng kêu oan thánh của dân chúng vàng. khắp nơi ảnh hưởng của Hòa Thân không. chấm dứt sau khi ông ta chết nạn tham. nhũng tiếp tục ngày càng lan tràn cả. trong và ngoài kinh đô cả văn lẫn võ bác. kỳ trở thành một đội quân ngày càng vô. dụng thời quên ra hoa tiêu xài lãng phí. làm lu mờ đạo đức dẫn đến sự suy tàn dần. của triều đại này 10 Chiến dịch quân sự. lớn của Càn Long đã làm gia tăng Thâm. hụt ở giai đoạn sau của nhàthanh sự. thống nhất của chủ đình khiến nhân dân. vô cùng cực khổ nhiều cuộc khởi nghĩa đã. nổ ra ra Khánh đã nỗ lực để đưa Trung. Quốc trở lại sự thịnh vượng và quyền lực.

Từng có trước đây tuy nhiên nha phiến du. nhập vào Trung Quốc trong khi kho bạc. của đất nước trống rỗng một phần do dòng. tiền lớn chảy ra nước ngoài khi thanh. toán cho thuốc phiện nhập lậu khiến cho. nền kinh tế tiếp tục suy giảm. năm 1820 ra Khánh qua đời làm vua được. 24 năm Thọ 59 tuổi con thứ hai là miễn. Linh Lên kế vị đó là Thanh Tuyên tông. niên hiệu đã quang ngay trong năm đầu. tiên Cẩm Quyền Đạo Quang đã ban hành đạo. luật tiết kiệm trong 30 năm tại vị Đào. Quang lao tâm cần chính một lòng vì nước. vì dân xứng đáng là vị vua cần kiện. thương dân nhưng ông sinh không gặp thời. làm vua đúng lúc Triều chính phủ bạn qua. lại bất tài rọc ngoài lấn lướt vẫn nước. lung lay đã qua không đủ tài năng để. xoay chuyển thế cục tôi khi của ông cùng. cha mình là ra Khánh báo tử vong của. đạithanh được gọi là gia đạo chung suy.

Trong suốt triều đại của đạo quang. nhàthanh phải trải qua vấn nạn lớn với. thuốc phiện được nhập khẩu vào Trung. Quốc bởi các thương gia người anh điều. này không những ảnh hưởng xấu đến sức. khỏe nhân dân mà còn gây tổn thất kinh. tế khiến quốc khố cạn kiệt dân chúng rơi. vào cảnh nghèo khó năm 1838 Đạo Quang Hạ. lệnh Nghiêm Cấm hút thuốc năm 1840 cấm. hoàn toàn việc trao đổi thương mại với. Đế quốc Anh nỗ lực ngăn chặn thuốc phiện. của đạo quang buộc người anh phải sử. dụng đến vũ lực năm 1840 hơn 40 tàu. chiến của anh Tiến đến bờ biển Trung. Quốc hơi mỏng chiến tranh nha phiến lần. thứ nhất để quốc tang đã thua trong cuộc. chiến phơi bày sự yếu kém về công nghệ. và quân sự của họ so với các cường quốc. châu Âu đau quanh cảm thấy không thể đưa. ra sách lược nào khả thi đền hạ lệnh cầu. Hòa năm 1842 nhàthanh buộc phải ký điều.

Ước Nam Kinh phải nhuộm Hồng Kông lại. cho anh và bồi thường chiến phí ở mỗi. nước 8 triệu nặng bạc dậy phải chấp nhận. cho phương tây tự do buôn thuốc phiện. năm 1850 đạo quang qua đời ở tuổi 69 con. trai thứ tư của ông là dịch chữ đăng cơ. tức thành văn tông nhưng hiệu hàm Phong. khi hàm Phong của lên ngôi như cuộc khởi. nghĩa nông dân đã liên tiếp nổ ra tiêu. biểu như cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên. Quốc năm 1854 anh Quốc tìm cách đàm phán. lại hiệp ước Nam Kinh thêm vào các điều. khoản cho phép các thương gia người anh. đi lại trên sông ngòi Trung Quốc và lập. một đại sứ quán thường trực của họ tại. Bắc Kinh việc nhàthanh từ chối ký kết đã. gây ra một cuộc chiến tranh khác giữa. hai bên cuộc chiến tranh nha phiến lần. thứ hai chấm dứt với một thất bại nặng. nề của Trung Quốc khiến cho nhàthanh. phải kí hiệp ước Thiên Tân của Đế quốc.

Anh. năm 1861 hàm Phong qua đời khi mới 30. tuổi chị vì được 10 15 phòng Tử Tài phần. mới 5 tuổi lên kế vị Sức Thanh mục tông. cũng gọi là đồng chí Đế 28 đại thần đứng. đầu là túc Thuận làm phủ chính thấy con. còn nhỏ sợ bị các đại thần của chính. chèn ép nên mẹ của đồng chị là Từ Hi. Thái hậu cùng với chính cung của hàng. phòng là từ An Thái Hậu đã ngấm ngầm. tiến hành cuộc đảo chính để cấp quyền. nhất chính của thúc thuật đề ra chính. sách những cung tính chính từ An của. chất Quốc sự Từ Huy địa vị thấp hơn phụ. trách việc vặt như chi tiêu sinh hoạt. trong cung từ nhỏ đồng chị nhận sự giáo. dục nghiêm khắc của từ khi bị nhồi nhét. đủ loại kinh sách từ bài học chị Dân chỉ. nước đến Đạo làm người sức ép từ việc. học cũng như kỳ vọng cao của mẹ khiến. đồng trị trở nên chán nản và lấy miếng. tôi thấy vậy càng thúc ép nhiều hơn tuy.

Nhiên cho đến khi tự mình chấp chính năm. 1873 đồng Chị vẫn tỏ ra là một khoảnh đế. khiếu năng lực bỏ về triều chính. năm 1875 đồng trị bệnh mất ở tuổi 20. tuổi Huy và từ An Thái Hậu đã đưa tay. điểm con trai của toàn thân dung dịch. hoàn em trai của hàm Phong lên ngô em. lấy niên hiệu Quang Tự khi đó chỉ mới 4. tuổi Quang Tự làm hoàng đế chỉ là hư vị. mọi quyền hành đều nằm trong tay lũ cung. thái hậu năm 1881 từ An Thái Hậu qua đời. từ Huy bắt đầu một mình nhất chính. sự thất bại của nhàthanh trong chiến. tranh canh nhật năm 1894 khiến nhiều kẻ. sĩ Trung Quốc bỗng thức tỉnh họ nhận ra. rằng cần phải thay đổi chế độ và Duy Tân. mọi mặt với Chấn Hưng được nước nhà sau. nhiều lần những người phái duy tân dân. cư lên hoàng đế Quang Tự đến năm 1898. công cuộc cải cách mới bắt đầu thế nhưng. chỉ mấy ngày sau thì vấp phải sự phản.

Đối của Từ Hi Thái hậu một thành viên. của phái duy tân thấy vậy bền Quyên. Quang tựu đoạt lấy chính quyền hoàng đế. nghe lời triệu Viên Thế Khải đang thống. lĩnh 7.000 Quân về Bắc Kinh bàn việc tuy. nhiên Viên Thế Khải thấy phe cánh của Từ. Hi vẫn còn mạnh nên đã đem chuyện này. tiết lộ cho bà tôi huy ra lệnh bắt giam. hoàng đế Quang Tự và các thành viên phải. duy tân đồng thời cho bãi bỏ hết những. cải cách mà hoàng đế của bang gia sau. cuộc chính biến Bất Thành Quang Tự bị. giam ở trong cung u từ. năm 1900 phong trào Nghĩa Hòa đoàn bùng. nổ ở miền Bắc Trung Quốc Những người nổi. dậy giết hàng nghìn thương nhân nước. ngoài và các nhà truyền giáo cùng hàng. chục nghìn tín đồ Công giáo Trung Quốc. chính quyền của Từ Hi Thái hậu Vốn đã. cảm với phương tây tỏ ra ủng hộ Phong. trào các nước đế quốc quyết định đưa.

Quân đàn áp liên quân 8 nước gồm Anh. Pháp Đức Ý Mỹ Nga Nhật áo hôm tiến đánh. bắc kinh liên quân đánh bại quân chính. quy nhàthanh và quân khởi nghĩa chiếm. đóng kinh thành tiếp đó liên quân khớp. và Bắc Kinh và các khu vực lân cận hành. quyết các tù binh tình nghi là thành. viên Nghĩa Hòa đoàn bị bắt Từ Hi Thái. hậu phải nghị hòa với liên quân năm 1901. hòa ước phân xử được ký kết gia đình cam. kết Duy trì sự hiện diện quân sự của. phương tây ở Bắc Kinh mở cửa tất cả. thương cảm của mình đồng thời phải bồi. thường chiến phí 450 triệu lượng bạc phá. hủy nhiều pháo đài quan trọng về mặt. quốc phòng lợi dụng sự yếu kém của ở các. nước đế quốc đã mở rộng việc xâm nhập và. chia cắt Trung Quốc lập nên các tô giới. của họ thực chất chính là các vùng thuộc. địa. năm 1908 quang tự sinh mệnh đúng vào lúc. này Từ Hi Thái hậu cũng đã phát bệnh.


https://youtu.be/U3reec37M9wTóm tắt: Các triều đại phong kiến Trung Quốc (chi tiết & đầy đủ) | Tóm Tắt Lịch Sử
Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối

Related Posts

[Spirit Channel] VNA Life No.2 Một ngày của tiếp viên hàng không

[Spirit Channel] VNA Life No.2: Một ngày của tiếp viên hàng không Có. một ngày đi làm của tiếp viên hàng không. sẽ bắt đầu từ thời điểm…

[Sách nói] Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng – Chương 1 Brian Tracy

[Sách nói] Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng – Chương 1 | Brian Tracy Khi bạn đang nghe từ phổ nốt những đòn. tâm lý trong bán…

ĐI KHÁM PHÁ DỌC BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC Đã thật sự giàu nhất Thế giới chưa

ĐI KHÁM PHÁ DỌC BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC | Đã thật sự giàu nhất Thế giới chưa? Ở. Lào Cai là một thành phố biên giới phía. Bắc…

ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT? Hi. xin chào các bạn đây là câu chuyện về. đất nước Trung Quốc…

Tìm nguồn hàng sỉ, nhập hàng Trung Quốc Taobao 1688 một cách đơn giản nhất PHẦN 2

Tìm nguồn hàng sỉ, nhập hàng Trung Quốc Taobao 1688 một cách đơn giản nhất| PHẦN 2 Hello mọi người đã quay trở lại với kênh. của mình…

✅️ Hàng Chất I10 Phom mới 2017 lại là xe Nhập. Tên tư nhân 1 chủ sử dụng. Đẹp hết nấc

✅️ Hàng Chất: I10 Phom mới 2017 lại là xe Nhập. Tên tư nhân 1 chủ sử dụng. Đẹp hết nấc. Nguyễn long auto Xin kính chào toàn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *