Nhập hàng

Tóm tắt 5000 năm lịch sử Trung Quốc Lịch sử Thế Giới Tóm Tắt Lịch Sử

Tóm tắt: 5000 năm lịch sử Trung Quốc | Lịch sử Thế Giới | Tóm Tắt Lịch Sử
Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối với sự. hình

Tóm tắt: 5000 năm lịch sử Trung Quốc | Lịch sử Thế Giới | Tóm Tắt Lịch Sử

Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối với sự. hình thành và phát triển các nền văn. minh đầu tiên trên khu vực này rất nhiều. nơi trên lãnh thổ Trung Quốc đã phát. hiện được các di chỉ thuộc thời kỳ đồ đá. cũ đến cuối xã hội nguyên thủy theo. truyền thuyết ở lưu vực Hoàng Hà có. nhiều thủ lĩnh bộ lạc nối tiếp nhau đó. là hoàng đế thiếu hiệu chuyên khúc để. cốc đế chí đường nghiêu nghiêu Thuấn thả. Vũ truyền thuyết cho biết thêm rằng khi. một thủ lĩnh liên minh Bộ Lạc đã già hội. nghị sẽ bầu ra một người khác làm thủ. lĩnh mới đến khi Thủ Lĩnh Cuối cùng là. hạ Vũ chết con của Vũ là Khải lên thay. thế chế độ bầu cử thủ lĩnh liên minh bộ. lạc đến đây chấm dứt sự kiện đó đánh dấu. xã hội thị tộc Trung Quốc kết thúc.

Núi trước phủ lĩnh của cha phải Nghiễm. nhiên trở thành 1 em có quyền hành rất. lớn mở ra chiều hạ chờ đợi đầu tiên. trong lịch sử Trung Quốc từ khoảng thế. kỷ 21 đến 16 trước Công Nguyên từ đó về. sau việc cho truyền con nối ngôi vua. được coi là một việc đương nhiên hợp với. đạo lý từ nhà nước đã ra đời nhưng trình. độ phát triển về mọi mặt còn rất hạn chế. ta những duy trì còn lại cho đến ngày. nay người ta đã phát hiện được đồ đá màu. đồ gốm và các loại dụng cụ làm bằng. xương dừng vỏ chai đồ đồng đã được phát. hiện nhưng mới là đồng đỏ và số lượng ít. bộ máy nhà nước còn rất đơn giản và cũng. chưa có chữ viết Nga Hạ truyền được 17. đời vua từ Hà Phú đến hà Kiệt được hơn. 400 năm thì diệt về tay nhà thương. cuối đời hạ khô kiệt là một bạo chúa nổi. tiếng áp bức bóc lột nhân dân thận Tỵ cả. nước oán hờn nhân đó Đức thương người.

Cùng hạ lưu sông hoàng hà đã tấn công Hạ. Nga Hạ bị tiêu diệt nhà thương được. thành lập Triều thương tồn tại từ khoảng. thế kỷ 16 đến 11 trước công a về mọi mặt. đời thương có bước phát triển lớn so với. để hạ nổi bật như việc sử dụng phổ biến. đồng thau việc trao đổi buôn bán cũng. khá phát triển và đã xuất hiện chữ viết. được khắc trên Dương thú hoặc mai rùa. được gọi là chữ giáp cốt nhà tương. truyền được 30 này vua kéo dài khoảng. 600 năm thì bị diệt về tay Chu Vũ Vương. của nhà chum. sau khi lên nắm quyền Nhà Chu lần lượt. chinh phục được các bộ lạc xung quanh mở. rộng lãnh thổ đến tận biển Đông thấy. rằng đất đai mình chinh phục được quá. rộng lớn để một người có thể cai trị nhà. Chu đã thi hành chính sách văn phòng đất. đai cho những người cùng họ hoặc cận. thận trung thành do đó đã lập nên một hệ. thống các nước chư hầu mua chieu chỉ.

Ngắm quyền Trung ương ở cả kinh Dưới. thời nhà chu quyền lực nằm trong tay nhà. vua dưới hình thức phong kiến phân quyền. vua Chu không trực tiếp kiểm soát các. tiểu Quốc chư hầu của mình thay vào đó. sự trung thành của các quận công và quý. tộc tạo nên quyền lực cho ông ta khi. lòng trung thành giảm đi thì quyền lực. của vua cũng giảm sút. cho sự thịnh vượng của nhà chu kéo dài. được gần 300 năm rồi sau đó suy tàn dần. từ thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên trước. sức ép của các bộ tộc phía tây thường. xuyên tấn công và cướp bóc nhà Chu đã. phải chạy sang phía đông dời đô về làng. ấp Vì cả kênh ở phía tây làm tóc ở phía. đông nên lịch sử gọi Thời kỳ nhà chưa. đóng đô ở cả kinh là thời Tây Chu vào. thời kỳ nhà chu đồng đô ở Lạc cấp là. thời Đông Chu thời đông chu lại phân làm. hai thời kỳ là Xuân Thu và chiến quốc. trong thời kỳ này nhà chu ngày càng suy.

Yếu trái lại một số nước chư hầu ngày. càng lớn mạnh do đó giữa các nước chư. hầu đã diễn ra những cuộc chiến tranh để. giành quyền bá chủ trên danh nghĩa nhà. chu nắm thương mệnh Nhưng thực sự quyền. lực nằm trong tay các chư hầu trải qua. cuộc đấu tranh lâu dài giữa các nước và. trong nội bộ các nước đến thế kỷ thứ tư. trước Công Nguyên ở Trung Quốc có 7 nước. lớn là yên t triệu Ngụy Hàn Tân Sở ở. những cuộc chiến tranh để Thôn Tính lẫn. nhau giữa các nước này ngày càng ác liệt. cuối cùng kể thống nhất Trung Quốc là. nhà Tần. ạ sau khi Thống Nhất Trung Hoa Vua Nước. Tân là rang chín sưng làm hoàng đế lịch. sử quan gọi là Tần Thủy Hoàng ông đã thi. hành những chính sách pháp luật Khả khắc. không dùng yến Đức Ân Nghĩa Ngoài ra còn. thích chém giết để giun Tần Thủy Hoàng. bát nhân dân xây dựng rất nhiều công. trình kiến trúc đồ sộ tiến hành nhiều.

Cuộc chiến tranh xâm lược bên ngoài mở. rộng lãnh thổ xuống phía Nam để thực. hiện những điều này Tần Thủy Hoàng đã. huy động không biết bao nhiêu sức người. sức của làm cho nhân dân vô cùng cổ cực. năm 210 trước Công Nguyên Tần Thủy Hoàng. chết chống lại di chúc của ông Thừa. Tướng Lý Tư và hoạn quan chiều cao đã. lập mưu giết người con trưởng thì tô rồi. lập người con thứ là hồ Hội lên làm vua. hiệu là nghị thế tần Nhị Thế là một kẻ. ngu đần nhưng lại thi hành những chính. sách khoảng tàn bạo hơn tra do vậy mâu. thuẫn trong xã hội ngày càng trở nên gay. gắt. từ năm 209 trước Công Nguyên cuộc khởi. nghĩa do Trần Thắng và ngô càng phát. động bùng nổ và nhanh chóng lan rộng. khắp cả nước nhưng do sự chia sẻ nội bộ. chỉ sau nửa năm đấu tranh nghĩa quân đã. bị tướng Tần nhà Trương Hàm đánh bại. trong số những người đứng lên hưởng ứng.

Cuộc khởi nghĩa quan trọng nhất là hai. chú cháu Hạnh lương Hạng Vũ nổi dậy ở. đất Ngô và Lưu Bang nổi dậy ở Đức Bái họ. đã lật đổ nhà Tần vào năm 206 trước Công. Nguyên sau đó Hạng Vũ và Lưu Bang lại. nhanh chóng rơi vào cuộc chiến tranh. giành Bá Quyền đến năm 202 trước Công. Nguyên Lưu Bang đánh bại Hằng vũ trong. trận khai hạn ông lên ngôi hoàng đế lập. ra nhà Hán hiệu là Hán Cao Tổ. từ khi mới lên ngôi Hán Cao Tổ đóng đô ở. Lạc Dương sau rồi sang trường An vì vậy. lịch sử gọi Triều Hán do Lưu Bang lập. nên là cây Hán để phân biệt với Đông Hán. sau này sau khi lập quốc Hán Cao Tổ lập. tức chú ý chỉnh đốn mọi việc để củng cố. ngai vàng của mình đối với các công thần. và người thân thích ông Phong đất và. phong tước hiệu cho họ trong đó có các. Vương khác họ như Hàn Tín anh bố mạnh. Việt những Vương Quốc này thì phải phục.

Tùng chính phủ trung ương nhưng lại có. triều đình riêng quân đội riêng nên luôn. là mối lo ngại với Ngai Vàng họ lưu do. vậy chỉ sau mấy năm Hán Cao Tổ gan cho. họ tội mưu phản rồi lần lượt tiêu diệt à. 35 195 trước Công Nguyên Hán Cao Tổ qua. đời vệ đến lên nối ngôi nhưng quyền hành. đều ở tay Lã Hậu đến năm 188 trước Công. Nguyên Huệ đế chết lá hậu trở thành. người cầm quyền như hoàng đế và cho. người họ là An nắm giữ bình quyền và các. chức vụ quan trọng trong triều đình. thẳng tay giết nhiều người trong gia. đình họ lưu chính quyền họ lưu đứng. trước nguy cơ tiêu vong Nhưng năm 180. trước Công Nguyên Lá Hậu chết trong Cung. Đình nổ ra cuộc chính biến họ đã bị tốt. hết mà quyền lực Ngai Vàng họ lưu lại. được củng cố đến thời Hán Vũ Đế quyền. hành của hoàng đế càng được tăng cường. sau khi ổn định được tình hình trong.

Nước vui đến liên tiếp tiến hành các. cuộc chiến tranh xâm lược ra các khu vực. Tân Cương Trung á Triều Tiên Nam Việt. trở thành một đế quốc rộng lớn và hùng. mạnh ở phương đông. sau khi Hán Vũ Đế chết một thời gian. tình hình cây Hán ngày càng rối ren nên. cuối thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. quyền Bính nằm cả trong tay ngoại thích. họ Vương a58 sau Công Nguyên Vương Mãnh. cướp ngôi nhà Hán tự mình lên làm vua. đặt tên Triều đại mới là tân với mục. đích cứu vãn tình hình nguy cấp cuối. thời Tây Hán Vương Mãnh ban hành một số. chính sách cải cách Nhưng vì thiếu thực. tế nên không thi hành được lại càng. khiến mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. do thường xuyên bị đói khổ nông dân. nhiều nơi nổi dậy khởi nghĩa năm 2003. Trường An nở ra binh biến Vương mã hủy. riết Cuộc Chiến Tranh Giữa Các Vì vải. vẫn tiếp tục diễn ra cuối cùng phải của.

Hoàng thân nhà Hán Lưu Tú lãnh đạo đã. giành thắng lợi ông lên ngôi hoàng đế. tức là Hán Quang Vũ Đế khôi phục Hán. Triều ông truyền kinh đô về lạc dương ở. phía đông Do đó lịch sử gọi là đông Hán. và đồng thời Đông Hán Quang Vũ để thi. hành nhiều chính sách tích cực nên tình. hình xã hội tương đối ổn định Tuy nhiên. sự ổn định này không duy trì được lâu. sau thế kỷ thứ hai trong triều đình. thường xuyên xảy ra những cuộc tranh. chấp quyền lực giữa ngoại thích và hoạn. quan do đó tình hình chính trị hết sức. rối ren bên ngoài nhân dân thường xuyên. bị nạn đói hoành hành Do vậy họ đã nhiều. lần nổi dậy khởi nghĩa đến năm 184 cuộc. khởi nghĩa khăn vàng do Trương Giác lãnh. đạo bùng nổ hoảng sợ trước sức đấu tranh. của nông dân triều đình đông Hán phải. cho các Châu quận sự Triệu tập binh mã. để đối phó với quân hoa vàng nhân cơ hội.

Đó các tập đoàn quân phiệt mượn danh. nghĩa đánh quân khăn vàng Chen nhau. giành giật địa bàn mở rộng thế lực khiến. cho đất nước chia năm xẻ bảy cuộc khởi. nghĩa khăn vàng bị dập cắt nhưng triều. đình đông Hán đã lung lay dữ dội. sau khi đàn áp được phong trào khăn vàng. cục đấu đá tranh giành quyền lực trong. vòng ngoài triều đình đông Hán vẫn tiếp. diễn dẫn đến một thời kỳ chưa cắt đầ lý. Hán Hiến Đế bị hết chưa hầu này đến trưa. Hồng khác thao tốn không có thực quyền. cuối cùng còn lại ba chưa hồ mạnh nhất. là tào tháo Tôn Quyền và Lưu Bị năm 220. Tào Tháo chết con là tào phi ép Hán Hiến. đế phải nhường ngôi cho mình nhà đông. Hán diệt vong Tào Phi lên làm vua đóng. đô ở Lạc Dương đặt tên nước là Ngụy năm. 221 như bị cũng sư làm hoàng đế đóng đô. ở thành đô đặt tên nước là Hán Lịch sử. thường gọi là tục năm 229 Xuân Quyền.

Xưng đế đóng đô ở Kiến nghiệp đặt tên. nước là Ngô sau mấy chục năm dằng co với. nhau đến năm 263 thuộc bị Ngụy tiêu diệt. 5 265 triệu tấn lên thay thế chiều nghỉ. ở miền Bắc năm 280 tấn tiêu diệt Ngô. Trung Quốc lại được thống nhất. sau khi lên ngôi vua Tân Vũ để đã thi. hành chính sách phòng Vương cho những. người họ hàng thân thích cho ở giữa các. nơi mỗi vương quốc chư hầu đều có quân. đội riêng chính quyển riêng chính sách. này đã làm nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc. giữa chính quyền Trung ương với các. Vương và giữa các Vương với nhau vì vậy. Sau khi Tân Vũ Đế chết năm 291 trong. triều đình đã xảy ra cuộc chiến tranh. bảy phái rồi phát triển thành một cuộc. nội chiến giữa các phương kéo dài đến. năm 306 lịch sử gọi là loại bát vuông. kết quả là tấn Huệ đế và bảy Phương bị. giết còn nhân dân thì vô cùng khốn khổ.

Và thiệt mạng không biết bao nhiêu một. ký nhân Thời cơ đó các tộc hung Nô tiên. ti kiện để Hương mà sử Trung Quốc gọi. chung là ngũ Hồ đã không ngừng nổi dậy. chống nhà Tấn họ đã lập nên các quốc gia. của riêng mình trước sau xuất hiện 16. nước cấp cứu lịch sử gọi tình hình đó là. ngũ hổ thập lục nước. cùng khoảng thời gian này một tôn thất. nhà Tấn là Tư Mã Duệ được lập lên làm. vua ở Kiến Khang năm 317 lịch sử gọi là. chiều đông Tấn để phân biệt với tây tấn. do Tư Mã cho nên ở Lạc Dương Tuy nhiên. phạm vi thống trị của Đông tấn chỉ còn. nửa từ sông Trường Giang Trở Về Nam còn. ở phía bắc vẫn là các quốc gia của ngũ. hồ thời kỳ yên ổn của Đông tấn không. được bao lâu đến năm 420 quyền thần Lưu. dụ bắt qua đông tấn phải nhường ngôi cho. mình nha tấn diệt vong từ đó. chất liệu rũ cướp ngôi của Đông Tấn Lập. nên triều đại mới là tống không lâu sau.

Bắc ngụy của thống nhất miền Bắc từ đó. trong một thời gian dài miền Nam và miền. Bắc ít bị chia cắt hơn loại mũ hộp Duy. chỉ biên giới tương đối ổn định và có sự. kế tục nhau của các thế lực phong kiến. cai trị hai miền lịch sử gọi thời kỳ này. là Nam Bắc triều bác Chiều có nhà Ngụy. tẩy Chu nối nhau làm vua Nam chiều có. nhà tống t lương Trần Kiến nghiệp chị vì. năm 581 Dương Kiên cướp mồi của bắt cho. đổi tên nước là tùy đóng đô ở trường An. lúc bấy giờ Ở Nam Triều Trần đã suy yếu. năm 589 tùy đêm 50 vạn quân vượt sông. Trường Giang tiêu diệt Trần Trung Quốc. lại được thống nhất. thời gian đầu dưới thời tùy Văn Đế nhiều. thi hành nhiều chính sách tích cực xã. hội Trung Quốc tương đối ổn định chính. quyền Nhà tùy tỏ ra rất vững chắc đến. năm 604 Văn Đế bị ở Dương Quảng đầu đập. chết Quảng Ninh Ôi hiệu là dạng đế là.

Một bạo chúa nổi tiếng dạng đây đã bóc. lột nhân dân vô hạn để thỏa mãn dục vọng. ngông cuồng của mình khiến cho mâu thuẫn. xã hội ngày càng trở nên gay gắt các. cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra. dạng đến phải chạy khỏi Kinh Đô trường. an nhưng đến năm 618 thì bị các tướng. Tùy Tùng làm binh biến giết chết nha tùy. diệt vong. ạ sau khi tùy dạng đế rời khỏi kinh đô. năm 617 một viên quan nhà tù là lý uyên. cùng với con mình là Lý Thế Dân khởi. binh ở Sơn Tây rồi tấn công trường an. năm 618 lý uyên xưng làm vua đặt quốc. hiệu là đường trước đó Đường tập trung. lực lượng để đánh bại các lực lượng nông. dân và toàn quân chiều tùy đến năm 628. mọi thế lực cát cứ bị tiêu diệt Trung. Quốc được thống nhất Đôi khi chỉ vì của. đường Thái Tông Lý Thế Dân từ năm 627. đến năm 649 là thời kỳ rất thịnh chỉ. kinh tế được khôi phục và phát triển.

Chính trị xã hội ổn định năm 649 đường. Thái Tông chết Cao Tông lên nối mua là. một người nhu nhược ốm yếu nên quyền. hành rừng rơi vào tay hoàng hậu Võ Tắc. Thiên năm 683 cao tông chết trung tâm. dệt ông lần lượt được lập lên làm vua bù. nhìn mọi quyền hành đều nằm ở tay thái. hậu Võ Tắc Thiên đến năm 690 Võ Tắc. Thiên chính thức dừng làm hoàng đế đồ. anh Thành Chu trong suốt mấy chục năm Võ. Tắc Thiên nắm quyền nhiều Tôn Thất Công. thần nhà đường bị giết hại nhân dân phải. chịu thuế khóa giao dịch nặng nề tham. quan ô lại khắp nơi do vậy đến năm 705 . nhổ ra chính biến võ tắc thiên được phải. thoái vị Trung tông lại độc lập lên làm. vua nhà Đường được khôi phục. đến cuối thời Đường các cuộc tranh giành. quyền lực trong triều đình trở nên gay. gắt hiện tượng dụng đất rơi vào tay địa. chủ ngày càng trầm trọng thuế khóa trở.

Nên nặng nề nhân dân vô cùng khốn khổ do. vậy các cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ. ra việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa khiến. cho thế lực phong kiến ở các địa phương. trở nên lớn mạnh không còn chịu sự khống. chế của chính quyền Trung ương đế quốc. đường bị chia năm xẻ bảy chỉ còn tồn tại. trên danh nghĩa. năm 907 một quyền thần gắn luôn lật đổ. nền thống trị của nhà Đường lập nên. triều Hậu lương từ đó cho đến năm 960 ở. miền Bắc anh vượt dựng lên năm triều đại. là hậu nương hậu đường Hậu Tấn Hậu Hán. hậu chu u ở miền Nam các tướng quân. phiệt mỗi người chiếm giữ một vùng lần. lượt lập thành chín nước là tiền Thục. Ngô Việt mân Ngô Nam Hán Nam Bình sở Hậu. tục Nam đường cộng với một nước ở miền. Bắc là mười nước do vậy lịch sử gọi thời. kỳ này là Ngũ Đại Thập Quốc các cuộc. chiến tranh xảy ra liên miên nhân dân vô.

Cùng khốn khổ. Nam 960 một đại thần nhà hậu chu là. Triệu Khuông Dẫn cướp ngôi lập nên Triều. Tống đóng đô ở viện lương Xử gọi là mắc. Uống lúc bấy giờ lãnh thổ Trung Quốc Vẫn. còn tám thế lực khác các cứ đến năm 979. sống cơ bản đã thống nhất được Trung. Quốc ngay từ khi mới thành lập nhà Tống. đã thường xuyên bị sự đe dọa của hai. nước Liêu và Tây Hạ ở phía bắc Sau nhiều. lần giao chiến bị thất bại Tống phải. chấp nhận giảng hòa và hàng năm phải. cống nộp cho lưu và Tây Hạ lúc mấy giờ. tui nạn ở trong nước đã kết thúc nhưng. vùng đất đai phía bắc không thể mở rộng. được nên Tống chỉ có một hướng xâm lược. là xuống phía nam sông đã hai lần đem. quân đánh nước ta năm 981 thời Tiền Lê. và năm 1076 thời lý nhưng đều chịu thất. bại nặng nề. năm 1115 + người nữa chân lập nên nước. khi mở Đông Bắc Trung Quốc ngay sau khi.

Lập quốc kim đem quân tấn công lưu và. đến năm 1.125 thì tiêu diệt những này. ngày năm ấy Kim Tiến Quân xuống phía Nam. đánh Tống đến năm 1127 thì bắt được. Thượng Hoàng Huy tông và hoàng đế không. tông đem về bắt em cũng không tông là. triệu câu được lập lên làm Vua Sử gọi là. triều Nam Tống sau đó Tống và kiêng. nhiều lần tấn công lẫn nhau nhưng cục. địa chỉ ở thế giằng co và cả hai nước. đều chủ yếu đến thế kỷ 13 thì cả hai. nước này đều trở thành đối tượng trưng. thực của nước Mông Cổ mới thành lập. năm 1206 tại vùng đất Mông Cổ một thủ. lĩnh bộ lạc là kết mục lễ hội nghị quý. tộc bầu làm Đại Hãn tức là Thành Cát Tư. Hãn sự kiện ấy đánh dấu nhà nước Mông Cổ. chính thức được thành lập ngay sau đó. với những đội kỵ binh hết sức Thiện. chiến Mông Cổ đã liên tiếp mở những cuộc. tấn công xâm lược ra bên ngoài thiết lập.

Nên một đế quốc vô cùng rộng lớn từ châu. Á đến châu Âu Tuy nhiên do sự phân chia. của Thành Cát Tư Hãn đế quốc Mông Cổ đã. chia thành 4 khu vực thực chất là muốn. nước riêng biệt trong đó đế quốc Nguyên. đã chinh phục và đánh bại Nam Tống Trở. thành Triều Nguyên trong lịch sử Trung. Quốc. nhà Nguyễn Sau khi chiếm được Trung Quốc. dù đã tích cực hàng hóa nhưng vẫn là một. triều đại Ngoại Tộc do đó trong thời kỳ. này xã hội Trung Quốc tồn tại hay mâu. thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc và. mâu thuẫn giai cấp chính sách thống trị. ưu tiên tộc người mông cổ và áp bức. tráng trộn các dân tộc khác đã khiến cho. xã hội phân hóa chia rẽ sâu sắc các. phong trào đấu tranh của nhân dân Trung. Quốc đã liên tiếp nổ ra đến cuối đời. nguyên cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ do Lưu. Phúc thông khởi xướng bùng nổ trong đó. một lực lượng quân Phan đỏ A Nguyên.

Chương lãnh đạo không ngừng phát triển. của đánh bại các tập đoàn quân Việt khác. đến năm 1368 Chu Nguyên Chương đã kiểm. soát được phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. ông lên ngôi hoàng đế ở Kim Long đặt tên. nước là mình chưa đình nhóm nguyên phải. chạy lên phía Bắc nên thống trị của nhà. Nguyên ở Trung Quốc kết thúc. sau khi thành lập nhà Minh Minh Thái Tổ. rất chú trọng đến việc khắc phục những. hậu quả do triều Nguyên để lại ông đã. thi hành nhiều chính sách tích cực khiến. cho kinh tế xã hội nhanh chóng khôi phục. và phát triển chính trị ổn định năm 1398. Minh Thái Tổ chết vì người con cả đã. chết lên cháu đích tôn của ông lên nối. ngôi những người con thứ là yên Vương. chu đệ đã từ miền Bắc đem quân tấn công. Kim Lang Quân Nội chiến giữa hai chú. cháu bùng nổ năm 1.402 chu đệ Thắng và. giành được ngôi hoàng đế đó là Minh.

Thành tổ trong suốt thời kỳ trị vì của. mình Minh thành tổ chức cuộc thi hành. các chính sách phát triển nông nghiệp. chỉnh đốn thuế khóa. em đổi khiến tình hình trong nước tương. đối ổn định cùng với đó ông tích cực. thực hiện các cuộc xâm lược ra bên ngoài. trong đó có cuộc xâm lược Đại Việt kéo. dài từ năm 1406 cho mãi đến khi ông ta. chết năm 1426 vẫn chưa kết thúc. đến cuối triều Minh tình hình trong nội. bộ triều đình trở nên rối ren những Hoạn. Quan Như Mỹ Trung Hiền trở nên lậu quyền. có thể giết những đại thần chống lại. mình cùng với đó việc tập trung ruộng. đất trong tay địa chủ Quý Tộc diễn ra. rất nghiêm trọng nông dân không có ruộng. đất lại phải chịu sưu cao thuế nặng nên. vô cùng cực khổ năm 1627 nông dân ở. thiểm Tây nổi dậy khởi nghĩa đến năm. 1644 một lực lượng khởi nghĩa chiếm được. Bắc Kinh vua sùng Trinh nhà Minh phải.

Treo cổ tự tử trong khi đó nước thanh. của người Mãn tộc ở vùng Đông Bắc Trung. Quốc không ngừng lớn mạnh năm 1644 thành. chiếm được Bắc Kinh từ tay quân khởi. nghĩa và bắt đầu thống trị Trung Quốc từ. đó nhàthanh với tư cách là một triều đại. ở Trung Quốc chính thức được thành lập. khi nghe tin chính quyền nhà Minh ở Bắc. Kinh đã sụp đổ còn lại ở Nam Kinh đã tôi. một người trong hoàng tộc là Phúc Vương. lên làm vua lập nên chính quyền Nam mình. tuy nhiên trước sự tấn công mạnh mẽ của. Thanh chính quyền nam Minh liên tiếp. nhận thất bại và hoàn toàn sụp đổ năm. 1661 I. ạ sau khi tiêu diệt nhà Minh không lâu. triềuthanh lại phải đối phó với vụ Loạn. Tam Phiên là các Vương người Hán đã làm. tay sai cho than chiều bao gồm Ngô Tam. Quế tượng hình và cánh kế mộc sự tồn tại. của những lãnh địa nửa độc lập của họ. không có lợi cho nền thống trị của Thanh.

Triều vì vậy Năm 1673 vua Khang Hy đã ra. lệnh bãi bỏ các phiên bị mất quyền lợi. Ngô Tam Quế đã hô hào hai phiên kia cùng. chống lại nhàthanh Tuy nhiên đến năm. 1683 thì cuộc Nổi Loạn Hoàn toàn bị dập. tắt. trước khi thành lập chiều tan người mã. đã thuần phục được các kiểu quốc ở miền. Nam mông cổ sau khi thống trị Trung Quốc. Khanh tiếp tục thực hiện kế hoạch xâm. lược mở rộng lãnh thổ trải qua quá trình. chinh chiến lâu dài đến giữa thế kỷ. XVIII Thanh Triều đã thôn tính được Mông. Cổ Tây Tạng Tân Cương cùng với mãn châu. và lãnh thổ nước minh cũ tang đã lập. thành một đế quốc vô cùng rộng lớn Tuy. vậy nhàthanh vẫn tiếp tục tham vọng mở. rộng xuống phía Nam đem quân xâm lược. Biến đi Ừ xong đều phải chịu thất bại. nặng mềm. do thi hành những chính sách tích cực. nên trong thời kỳ đầu nhà thanh thống. trị kinh tế xã hội Trung Quốc đã đi vào.

Ổn định và phát triển mâu thuẫn dân tộc. và mâu thuẫn giai cấp có tồn tại nhưng. không gay gắt như thời nguyên Tuy nhiên. từ cuối thế kỷ XVIII về sau giai cấp. thống trị trở nên xa xỉ quan lại tham ô. ruộng đất tập trung trong tay địa chủ. nên nhân dân ngày càng khổ cực nhiều. cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra trong. khi đó các nước châu Âu đã hình thành và. phát triển chủ nghĩa tư bản họ ra sức. chiếm đoạt thị trường trên thế giới bằng. cách đem quân đi xâm chiếm bên các nước. châu Á và châu phi trở thành thuộc địa. của mình và Trung Quốc trở thành miếng. mồi béo bở cho bọn thực dân phương tây. phân chia chính quyền mãn tang đã thi. hành chính sách bế quan tỏa cảm đóng cửa. với thế giới bên ngoài đưa này càng. khiến cho đất nước trở nên lạc hậu không. tạo được thực lực để chống xâm lược. để ép Trung Quốc phải mở cửa thực dân.

Anh đã tuyên chiến của Trung Quốc khi. nhàthanh tìm cách Anh Quốc viện năm 1838. thất bại của Thanh Triều trong hai cuộc. chiến tranh nha phiến đã cho thấy sự lạc. hậu của quân đội Trung Quốc dù có quân. số Áp đảo Cùng với đó sự thối nát của bộ. máy chính quyền khiến cho nhiều cuộc. khởi nghĩa diễn ra tiêu biểu như cuộc. khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc trước. sức ép của các nước đế quốc và nỗi lo sự. phong trào của quần chúng nhân dân mãn. hay ngày càng dựa vào đế quốc để bảo vệ. ngai vàng của mình các nước đế quốc Lợi. dụng tình hình đó để mở rộng việc xâm. nhập và chia cắt Trung Quốc lập nên các. tô giới của họ thực chất chính là các. vùng thuộc địa. năm 1911 cuộc Cách mạng Tân Hợi do giai. cấp tư sản có tư tưởng tiến bộ lãnh đạo. đã bùng nổ cuộc cách mạng được đông đảo. quần chúng nhân dân Trung Quốc ủng hộ và.

Đã thành công lật đổ được triều đại Mãn. Thanh năm 1912 vòng đến cuối cùng của. nhàthanh là phổ Nghi tuyên bố thoái vị. sự sụp đổ của nhàthanh đánh dấu sự kết. thúc chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở. Trung Quốc chính phủ lâm thời Trung Hoa. Dân Quốc được thành lập tại Nam kinh vào. ngày 12 tháng 3 năm có 912 Tôn Trung Sơn. trở thành tổng thống của Trung Hoa Dân. Quốc nhưng ông đã chuyển giao quyền lực. cho Viên Thế Khải trong những năm tiếp. theo phải đã tiến hành bãi bỏ các hội. đồng cấp quốc gia và cấp tỉnh tuyên bố. mình là hoàng đế của Đế Quốc Trung Hoa. vào cuối năm 1915 nhưng do vọng đế quốc. của Khải đã bị phản đối dữ dội vợ ông. buộc phải thoái vị vào tháng 3 năm 1916. sau đó chết vào tháng 6 cái chết của. Viên Thế Khải để lại khoảng trống quyền. lực mênh mông chính phủ Cộng hòa đã tan. rã Điều này đã mở đường cho thời kỳ quân.


https://youtu.be/aftTpwmmEpUTóm tắt: 5000 năm lịch sử Trung Quốc | Lịch sử Thế Giới | Tóm Tắt Lịch Sử
Ở. Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn. của thế giới cổ đại ở đây có hai con. sông lớn là sông hoàng hà và sông Trường. Giang có vai trò quan trọng đối với sự. hình

Related Posts

[Spirit Channel] VNA Life No.2 Một ngày của tiếp viên hàng không

[Spirit Channel] VNA Life No.2: Một ngày của tiếp viên hàng không Có. một ngày đi làm của tiếp viên hàng không. sẽ bắt đầu từ thời điểm…

[Sách nói] Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng – Chương 1 Brian Tracy

[Sách nói] Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng – Chương 1 | Brian Tracy Khi bạn đang nghe từ phổ nốt những đòn. tâm lý trong bán…

ĐI KHÁM PHÁ DỌC BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC Đã thật sự giàu nhất Thế giới chưa

ĐI KHÁM PHÁ DỌC BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC | Đã thật sự giàu nhất Thế giới chưa? Ở. Lào Cai là một thành phố biên giới phía. Bắc…

ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT? Hi. xin chào các bạn đây là câu chuyện về. đất nước Trung Quốc…

Tìm nguồn hàng sỉ, nhập hàng Trung Quốc Taobao 1688 một cách đơn giản nhất PHẦN 2

Tìm nguồn hàng sỉ, nhập hàng Trung Quốc Taobao 1688 một cách đơn giản nhất| PHẦN 2 Hello mọi người đã quay trở lại với kênh. của mình…

✅️ Hàng Chất I10 Phom mới 2017 lại là xe Nhập. Tên tư nhân 1 chủ sử dụng. Đẹp hết nấc

✅️ Hàng Chất: I10 Phom mới 2017 lại là xe Nhập. Tên tư nhân 1 chủ sử dụng. Đẹp hết nấc. Nguyễn long auto Xin kính chào toàn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *